Search

Results for tag Biocidal product authorisation
Showing 18 results.
Most relevant Last modified
BPR-aanstaande deadlines BPR-aanstaande deadlines Aanstaande deadlines
De volgende lijst van uiterste termijnen is bedoeld om bedrijven te helpen aan hun verplichtingen te voldoen krachtens de Biocidenverordening en de Verordening systematisch...
Similar Results Similar Results
12/02/19
Sluitingsdata voor autorisatieaanvragen van de Unie Sluitingsdata voor autorisatieaanvragen van de Unie
In de onderstaande tabel staan de sluitingsdata voor autorisatieaanvragen van de Unie, die nodig zijn om bestaande producten in de handel te houden. De vetgedrukte producttypen...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Verlenging nationale autorisatie – Beoordelingsprocedure wederzijdse erkenning Verlenging nationale autorisatie – Beoordelingsprocedure wederzijdse erkenning Procedure ter beoordeling van wederzijdse erkenning
Zodra de referentie-MSCA de aanvraag voor verlenging van de nationale autorisatie van een biocide (of een biocidefamilie) die door middel van wederzijdse erkenning is verleend,...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Beoordelingsprocedure voor verlenging nationale autorisatie Beoordelingsprocedure voor verlenging nationale autorisatie Procedure ter beoordeling van nationale toelating
Zodra de ontvangende MSCA de aanvraag voor verlenging van de nationale autorisatie van een biocide (of een biocidefamilie) heeft geaccepteerd, begint de beoordelingsprocedure....
Similar Results Similar Results
16/12/16
BPR – Indiening van een dossier voor verlenging van nationale autorisatie BPR – Indiening van een dossier voor verlenging van nationale autorisatie Indiening dossier
De verlengingsaanvragen voor nationale autorisaties, met inbegrip van autorisaties die onderworpen zijn aan of verleend zijn door middel van wederzijdse erkenning, worden...
Similar Results Similar Results
16/12/16
BPR – Verlenging nationale autorisatie BPR – Verlenging nationale autorisatie Nationale autorisatie en verlenging wederzijdse erkenning
De Biocidenverordening (BPR) definieert de verlenging van een nationale autorisatie als “een aanvraag door of namens een autorisatiehouder die een nationale autorisatie voor een...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Toelating van eenzelfde biocide Toelating van eenzelfde biocide Toelating van dezelfde biocide
Teneinde aan de behoeften van ondernemingen tegemoet te komen en hun administratieve belasting te verlichten, wordt bij de verordening inzake dezelfde biociden (Verordening (EU)...
Similar Results Similar Results
10/11/16
Wat houdt de biocidenverordening in? Wat houdt de biocidenverordening in? Wat houdt de biocidenverordening in?
De biocidenverordening (BPR, Verordening (EU) 528/2012) heeft betrekking op het in de handel brengen en gebruiken van biociden die mensen, dieren, materialen of voorwerpen...
Similar Results Similar Results
02/11/16
Toelating van biociden Toelating van biociden Toelating van biociden
Alle biociden moeten officieel worden toegelaten voordat ze in de handel kunnen worden gebracht. Bedrijven kunnen kiezen tussen diverse alternatieve processen, afhankelijk van...
Similar Results Similar Results
27/10/16
BPR-onderzoek-ontwikkeling-content1 BPR-onderzoek-ontwikkeling-content1 BPR - Onderzoek en ontwikkeling
Alle proeven en experimenten die voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden worden uitgevoerd en waarbij gebruik wordt gemaakt van niet-toegelaten biociden en de...
Similar Results Similar Results
06/03/14
BPR - ABP - Union authorisation - evaluation process - graph BPR - ABP - Union authorisation - evaluation process - graph Beoordelingsproces
Deze grafiek geeft een overzicht van de procedure voor beoordeling van een dossier.
Similar Results Similar Results
24/01/14
BPR-downloadable list content BPR-downloadable list content BPR-downloadable list content
Downloadbare lijst (genomen uit R4BP2) Onderstaand downloadbaar bestand bevat de productautorisaties volgens Richtlijn 98/8/EG (de Biocidenrichtlijn) en Verordening (EU) nr....
Similar Results Similar Results
07/01/14
BPR - ABP - simplified authorisation procedure - graph BPR - ABP - simplified authorisation procedure - graph Aanvraagprocedure
Deze grafiek geeft een overzicht van de aanvraagprocedure voor vereenvoudigde toelating.
Similar Results Similar Results
25/11/13
BPR - ABP - Union authorisation - dossier submission - graph BPR - ABP - Union authorisation - dossier submission - graph Dossierindiening
Deze grafiek geeft een overzicht van de procedure voor indiening van een dossier.
Similar Results Similar Results
25/11/13
BPR - ABP - biocidefamilie BPR - ABP - biocidefamilie Productfamilie
Een biocidefamilie is een groep biociden die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt en die werkzame stoffen met dezelfde specificaties bevatten. Een biocidefamilie heeft...
Similar Results Similar Results
19/11/13
BPR - AS - vereenvoudigde toelatingsprocedure BPR - AS - vereenvoudigde toelatingsprocedure Vereenvoudigde toelating
Een vereenvoudigde toelatingsprocedure is erop gericht het gebruik te bevorderen van biociden die minder schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid van mens en dier. Om...
Similar Results Similar Results
19/11/13
BPR - ABP - Toelating van de Unie BPR - ABP - Toelating van de Unie Toelating van de Unie
De Biocidenverordening (BPR) maakt het mogelijk om bepaalde biociden toe te laten op het niveau van de Unie. Dit stelt bedrijven in staat om hun biociden in de hele Unie in de...
Similar Results Similar Results
19/11/13
BPR - ABP - nationale toelating en wederzijdse erkenning BPR - ABP - nationale toelating en wederzijdse erkenning Nationale toelating
Nationale toelating Bedrijven die hun producten willen verkopen in een EU-lidstaat moeten toelating van het product aanvragen in dat land. Hiertoe dienen zij een aanvraag voor...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Showing 18 results.

Categories Display