Search

Results for tag Active substance approval
Showing 14 results.
Most relevant Last modified
Undantag från uteslutningskriterierna - friskrivning Undantag från uteslutningskriterierna - friskrivning Samråd om undantag från uteslutningskriterierna
Hur lämnar man in ett bidrag till det offentliga samrådet? Det offentliga samrådet pågår i 60 dagar. Berörda tredje parter som vill bidra till det offentliga samrådet måste...
Similar Results Similar Results
04/03/20
PPR- Ändringar av uppgifter i granskningsprogrammet PPR- Ändringar av uppgifter i granskningsprogrammet Existerande verksamt ämne
Ändringar av uppgifter i granskningsprogrammet Ändring av deltagare för en kombination av ämne och produkttyp Att ansluta sig till eller ersätta deltagare genom ömsesidig...
Similar Results Similar Results
12/04/19
Biocidförordningen-kommande tidsfrister-topptext Biocidförordningen-kommande tidsfrister-topptext Kommande tidsfrister
Följande tidsfrister listas för att hjälpa företagen att uppfylla sina skyldigheter i enlighet med biocidförordningen och förordningen om granskningsprogram. AS = verksamt ämne...
Similar Results Similar Results
12/02/19
Godkännande av ett verksamt ämne – allmänna bestämmelser Godkännande av ett verksamt ämne – allmänna bestämmelser Godkännande av verksamma ämnen
Verksamma ämnen måste godkännas innan en biocidprodukt som innehåller dem kan godkännas. De verksamma ämnena utvärderas först av en behörig myndighet i en utvärderande...
Similar Results Similar Results
19/12/18
Biocidförordningen - Ändring av bilaga I – utvärderingsprocess Biocidförordningen - Ändring av bilaga I – utvärderingsprocess Utvärderingsprocess
Utvärderingsprocessen börjar när en ansökan om ändring av bilaga I till biocidförordningen anses vara giltig av den utvärderande behöriga myndigheten. Den utvärderande behöriga...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Biocidförordningen - Ändring av bilaga I - inlämning av underlag Biocidförordningen - Ändring av bilaga I - inlämning av underlag Inlämning av underlag
Företag kommer att lämna in ansökningar genom R4BP 3. En IUCLID-fil krävs. Detta är en översikt över inlämningen av underlag för ändring av bilaga I. Steg Inlämningen av...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Att förstå förordningen om biocidprodukter Att förstå förordningen om biocidprodukter Om förordningen om biocidprodukter
Förordningen om biocidprodukter (förordning (EU) 528/2012) avser utsläppande på marknaden och användning av biocidprodukter som används för att skydda människor, djur, material...
Similar Results Similar Results
02/11/16
Biocida verksamma ämnen kallas in situ-genererade verksamma ämnen om de genereras från en eller flera prekursorer på användningsstället. Godkännande av sådana ämnen kräver...
Similar Results Similar Results
04/07/16
Nytt verksamt ämne Nytt verksamt ämne Nytt verksamt ämne
Företag måste ansöka om godkännande av ett verksamt ämne genom att lämna in ett underlag till Echa. När valideringskontrollen har utförts av Echa gör den utvärderande behöriga...
Similar Results Similar Results
17/12/15
Biocidförordningen – ändring av bilaga I Biocidförordningen – ändring av bilaga I Ändring av bilaga I
Verksamma ämnen som kan ingå i biocidprodukter som kan komma i fråga för ett förenklat godkännandeförfarande Bilaga I till biocidförordningen innehåller i ett inledande skede...
Similar Results Similar Results
17/12/15
Biocidförordningen – godkända leverantörer Biocidförordningen – godkända leverantörer Godkända leverantörer
Biocidförordningen syftar till att kostnaderna för uppgifter om verksamma ämnen ska fördelas rättvist. Företag som inte redan lämnat in ett eget underlag om ett verksamt ämne i...
Similar Results Similar Results
17/12/15
Biocidförordningen-forskning-utveckling-innehåll1 Biocidförordningen-forskning-utveckling-innehåll1 BPR - Forskning och utveckling
Alla försök och experiment som utförs i forsknings- och utvecklingssyfte där icke godkända biocidprodukter och deras (icke godkända) verksamma ämnen används ska protokollföras...
Similar Results Similar Results
06/03/14
Dossier submission active substances - steps 1 Dossier submission active substances - steps 1 Inlämning av registreringsunderlag
Steg Inlämningen av registreringsunderlag sker i flera steg. Varje steg måste fullföljas innan ansökan kan gå vidare till nästa steg. Det är viktigt att sökanden håller alla...
Similar Results Similar Results
27/11/13
BPR - AS - evaluation process - graph BPR - AS - evaluation process - graph Utvärderingsprocess
Det här diagrammet visar hur utvärderingen av registreringsunderlaget går till
Similar Results Similar Results
25/11/13
Showing 14 results.

Categories Display