Search

Results for tag Active substance approval
Showing 14 results.
Most relevant Last modified
Nukrypti leidžianti nuostata, taikoma netvirtinimo kriterijams – atsakomybės apribojimas Nukrypti leidžianti nuostata, taikoma netvirtinimo kriterijams – atsakomybės apribojimas Konsultacija dėl nukrypimo nuo netvirtinimo kriterijų
Kaip prisidėti prie viešųjų konsultacijų? Viešosios konsultacijos trunka 60 dienų. Suinteresuotosios trečiosios šalys, kurios nori dalyvauti viešosiose konsultacijose, turi...
Similar Results Similar Results
04/03/20
PPR – peržiūrėjimo programos elementų pakeitimai PPR – peržiūrėjimo programos elementų pakeitimai Esama veiklioji medžiaga
Peržiūrėjimo programos elementų pakeitimai Su tam tikru medžiagos ir produktų tipo deriniu susijusio dalyvio pasikeitimas Prisijungimas prie dalyvio arba dalyvio pakeitimas...
Similar Results Similar Results
12/04/19
BPR-artėjantys galutiniai laiko terminai-antraštė BPR-artėjantys galutiniai laiko terminai-antraštė Būsimi terminai
Toliau pateikiamas galutinių laiko terminų sąrašas, kuris padės įmonėms laikytis savo įsipareigojimų pagal Biocidinių produktų reglamentą (BPR) ir Peržiūros programos reglamentą...
Similar Results Similar Results
12/02/19
Veikliosios medžiagos patvirtinimas. Bendrosios nuostatos Veikliosios medžiagos patvirtinimas. Bendrosios nuostatos Veikliųjų medžiagų patvirtinimas
Kad biocidiniam produktui, kurio sudėtyje yra tam tikrų veikliųjų medžiagų, būtų galima išduoti autorizacijos liudijimą, pirmiausia tos veikliosios medžiagos turi būti...
Similar Results Similar Results
19/12/18
BPR - I priedo pakeitimas - vertinimo procedūra BPR - I priedo pakeitimas - vertinimo procedūra Vertinimo procedūra
Vertinimo procedūra pradedama, kai vertinančioji kompetentinga institucija patvirtina paraišką pakeisti BPR I priedą. Vertinančioji kompetentinga institucija paraišką įvertina...
Similar Results Similar Results
16/12/16
BPR - I priedo pakeitimas - dokumentacijos pateikimas BPR - I priedo pakeitimas - dokumentacijos pateikimas Dokumentacijos pateikimas
Įmonės dokumentacijas teikia per R4BP 3 platformą. Šiuo atveju reikia naudoti IUCLID rinkmeną. Šiame grafike pateikiama dokumentacijos pateikimo pagal I priedo pakeitimą...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Pagrindinė informacija apie BPR Pagrindinė informacija apie BPR Biocidinių produktų reglamentas
Biocidinių produktų reglamentu (BPR, Reglamentas (ES) Nr. 528/2012) nustatomas biocidinių produktų, kurie naudojami žmonėms, gyvūnams, medžiagoms arba gaminiams nuo kenksmingų...
Similar Results Similar Results
02/11/16
Biocidinės veikliosios medžiagos vadinamos in situ gaminamomis veikliosiomis medžiagomis, jeigu jos gaminamos iš vieno arba daugiau pirmtakų naudojimo vietoje. Kad tokia...
Similar Results Similar Results
04/07/16
Nauja veiklioji medžiaga Nauja veiklioji medžiaga Nauja veiklioji medžiaga
Prašydamos patvirtinti veikliąją medžiagą, bendrovės turi pateikti dokumentaciją ECHA. ECHA atlikus patvirtinimo patikrą, vertinančioji kompetentinga institucija per metus...
Similar Results Similar Results
17/12/15
BPR – I priedo pakeitimas BPR – I priedo pakeitimas I priedo keitimas
Veikliosios medžiagos, kurių gali būti biocidinių produktų, atitinkančių supaprastintos autorizacijos liudijimų išdavimo procedūros taikymo sąlygas, sudėtyje Biocidinių produktų...
Similar Results Similar Results
17/12/15
BPR – patvirtinti tiekėjai BPR – patvirtinti tiekėjai Patvirtinti tiekėjai
Biocidinių produktų reglamentu (BPR) siekiama užtikrinti sąžiningą su veikliųjų medžiagų duomenimis susijusių išlaidų pasidalijimą. Bendrovės, kurios dar nėra pateikusios savo...
Similar Results Similar Results
17/12/15
BPR-tyrimai-plėtra-turinys BPR-tyrimai-plėtra-turinys BPR - Moksliniai tyrimai ir plėtra
Visi tyrimų ir plėtros tikslais atliekami bandymai ir eksperimentai naudojant neautorizuotus biocidinius produktus ir jų (nepatvirtintas) veikliąsias medžiagas turi būti...
Similar Results Similar Results
06/03/14
Dossier submission active substances - steps 1 Dossier submission active substances - steps 1 Dokumentacijos teikimas
Etapai Dokumentacijos teikimo procedūrą sudaro keli etapai. Į kitą etapą patenkama, tik atlikus visus ankstesniojo etapo veiksmus. Pareiškėjas būtinai turi įsitikinti, ar...
Similar Results Similar Results
27/11/13
BPR - AS - evaluation process - graph BPR - AS - evaluation process - graph Vertinimo procesas
Diagramoje pavaizduotas dokumentacijos vertinimo procesas
Similar Results Similar Results
25/11/13
Showing 14 results.

Categories Display