Search

Results for tag Active substance approval
Showing 14 results.
Most relevant Last modified
Odchylka z kritérií vyloučení – prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk Odchylka z kritérií vyloučení – prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk Konzultace o odchylce z kritérií pro vyloučení
Jak předkládat příspěvky do veřejné konzultace? Veřejná konzultace probíhá po dobu 60 dnů. Zúčastněné třetí strany, které chtějí přispět do veřejné konzultace, musí předložit...
Similar Results Similar Results
04/03/20
PPR – Změny prvků programu přezkumu PPR – Změny prvků programu přezkumu Stávající účinné látky
Změny prvků programu přezkumu Změna účastníka pro kombinaci látky a typu přípravku Připojení nebo nahrazení účastníků po vzájemné dohodě Potenciální účastník programu přezkumu...
Similar Results Similar Results
12/04/19
Nadcházející lhůty vyplývající z nařízení BPR – horní text Nadcházející lhůty vyplývající z nařízení BPR – horní text Nadcházející lhůty
Tento soupis lhůt má pomoci podnikům při plnění povinností vyplývajících z nařízení o biocidních přípravcích (BPR) a nařízení o programu přezkumu (RPR). AS = účinná látka PT =...
Similar Results Similar Results
12/02/19
Schválení účinné látky – obecná ustanovení Schválení účinné látky – obecná ustanovení Schvalování účinných látek
Účinné látky vyžadují schválení před tím, než může být uděleno povolení biocidnímu přípravku, který je obsahuje. Účinné látky nejprve posuzuje příslušný hodnotící orgán...
Similar Results Similar Results
19/12/18
BPR – změna přílohy I – postup hodnocení BPR – změna přílohy I – postup hodnocení Postup hodnocení dokumentace
Postup hodnocení začíná v okamžiku, kdy hodnotící příslušný orgán schválí žádost o změnu přílohy I nařízení o biocidních přípravcích. V případě žádostí týkajících se kategorií...
Similar Results Similar Results
16/12/16
BPR – změna přílohy I – předložení dokumentace BPR – změna přílohy I – předložení dokumentace Předkládání dokumentace
Společnosti předloží žádosti prostřednictvím registru biocidních přípravků R4BP 3. Žádosti je třeba předložit ve formátu IUCLID. Na tomto grafu je zobrazen postup při předložení...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Porozumění nařízení o biocidních přípravcích Porozumění nařízení o biocidních přípravcích Porozumění nařízení o biocidních přípravcích (BPR)
Nařízení o biocidních přípravcích (BPR, nařízení (EU) č. 528/2012) se týká uvádění na trh a používání biocidních přípravků, které se používají k ochraně lidí, zvířat, materiálů...
Similar Results Similar Results
02/11/16
Biocidní účinné látky se nazývají účinné látky vznikající na místě, jestliže vznikají z jednoho či více prekurzorů v místě použití. Schválení takovéto látky vyžaduje hodnocení...
Similar Results Similar Results
04/07/16
Nová účinná látka Nová účinná látka Nová účinná látka
Společnosti musí požádat o schválení účinné látky předložením dokumentace agentuře ECHA. Poté, co agentura ověří platnost žádosti, hodnotící příslušný orgán provede do jednoho...
Similar Results Similar Results
17/12/15
Nařízení BPR – změna přílohy I Nařízení BPR – změna přílohy I Změna přílohy I
Účinné látky, které mohou být obsaženy v biocidních přípravcích způsobilých pro zjednodušený postup povolování Příloha I nařízení o biocidních přípravcích nejprve uvádí seznam...
Similar Results Similar Results
17/12/15
Nařízení BPR – schválení dodavatelé Nařízení BPR – schválení dodavatelé Schválení dodavatelé
Cílem nařízení o biocidních přípravcích je zajistit, aby náklady na údaje o účinných látkách byly spravedlivě sdíleny. Společnosti, které dosud nepředložily vlastní dokumentaci...
Similar Results Similar Results
17/12/15
BPR-výzkum-vývoj-obsah1 BPR-výzkum-vývoj-obsah1 BPR - Výzkum a vývoj
Veškeré zkoušky a pokusy prováděné pro účely výzkumu a vývoje za použití nepovolených biocidních přípravků a jejich (neschválených) účinných látek je třeba zaznamenat, a pokud...
Similar Results Similar Results
06/03/14
Dossier submission active substances - steps 1 Dossier submission active substances - steps 1 Předložení dokumentace
Kroky Předložení dokumentace probíhá v několika krocích. K dalšímu kroku zpracování žádosti lze přikročit teprve po dokončení kroku předchozího. Je důležité, aby žadatel...
Similar Results Similar Results
27/11/13
BPR - AS - evaluation process - graph BPR - AS - evaluation process - graph Postup hodnocení
Tento graf zobrazuje postup vyhodnocení dokumentace
Similar Results Similar Results
25/11/13
Showing 14 results.

Categories Display