Ghidul CLP

Lista de mai jos cuprinde toate ghidurile care sunt sau vor fi disponibile pe acest site. Aceste documente au fost elaborate cu participarea unui număr mare de părţi interesate: industria, statele membre Ûi ONG-uri. Scopul acestor documente este de a facilita punerea în aplicare a Regulamentului CLP prin descrierea bunelor practici privind îndeplinirea obligaţiilor. Unele dintre aceste documente au fost sau urmează să fie traduse în 21 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Puteţi accesa traducerile de pe această pagină de internet: utilizaŢi meniul pentru versiunile lingvistice din colţul din dreapta sus al paginii.

Unele dintre aceste documente au fost sau urmează să fie traduse în 21 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Puteţi accesa traducerile de pe această pagină de internet: utilizaŢi meniul pentru versiunile lingvistice din colţul din dreapta sus al paginii.

Ghid pentru aplicarea criteriilor CLP

 

Titlu de referință:
Ghid pentru aplicarea criteriilor CLP
Descriere:
Ghidul este un document tehnic și științific cuprinzător referitor la aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (CLP). Obiectivul acestui document este de a oferi indicații detaliate pentru aplicarea criteriilor CLP în caz de pericole fizice, pericole pentru sănătate și pericole pentru mediu.
 
Descărcați documentul integral în format PDF (04.07.2017)
Mai multe informații pe site-ul ECHA
Pentru informații suplimentare
Ghid pentru etichetare Ûi ambalare conform Regulamentului (CE) 1272/2008

 

Titlu de referinţă:
Ghid pentru etichetare conform CLP
Descriere:
Acest document cuprinde orientări cu privire la modul de etichetare Ûi ambalare a substanţelor Ûi amestecurilor în conformitate cu Regulamentul CLP.
 
descărcaţi documentul integral în format PDF (20/11/2017)
Mai multe informații pe site-ul ECHA
Pentru informaţii suplimentare
Ghid privind identificarea Ûi denumirea substanţelor conform REACH şi CLP
Titlu de referinţă :
Ghid privind identificarea substanţelor
Descriere:
Acest document descrie modul în care este denumită Ûi identificată o substanţă în conformitate cu REACH şi CLP.
descărcaţi documentul integral în format PDF (01/06/2017)
Ghid de orientare rapidă
descărcaţi documentul integral în format PDF
Mai multe informații pe site-ul ECHA
Pentru informaţii suplimentare
Ghid introductiv privind Regulamentul CLP

 

Titlu de referinţă:
Ghid introductiv privind CLP
Descriere:
Acest document cuprinde indicaţii cu privire la elementele esenţiale Ûi procedurile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea Ûi ambalarea substanţelor Ûi amestecurilor (CLP).
 
descărcaţi documentul integral în format PDF (23/09/2015)
Mai multe informații pe site-ul ECHA
Pentru informaţii suplimentare
Ghid pentru pregătirea dosarelor în scopul clasificării şi etichetării armonizate 

 

Titlu de referinţă:
Ghid privind dosarele pentru clasificarea şi etichetarea armonizate
Descriere:
Ghidul pentru clasificarea şi etichetarea armonizată reprezintă o revizuire a actualului "Ghid pentru pregătirea unui dosar în conformitate cu anexa XV privind clasificarea și etichetarea armonizată". Oferă indicații pentru autoritățile competente ale statelor membre și pentru producători (P), importatori (I) și utilizatori din aval (UA) în ceea ce privește redactarea și prezentarea unei propuneri de clasificare și etichetare armonizată a unei substanțe. De asemenea, ghidul explică procedura corespunzătoare fiecărui dosar ulterior depunerii.
 

descărcaţi documentul integral în format PDF [EN] (12/08/2014)
Mai multe informații pe site-ul ECHA
Pentru informaţii suplimentare

 

Categories Display