Petroleum products

Produkty naftowe, takie jak benzyna, paliwo typu nafta do silników odrzutowych, olej napędowy, smary, wosk parafinowy i bitum, są wytwarzane z ropy naftowej w szeregu procesów rafinacji, w tym destylacji, krakingu, izomeryzacji, reformingu, alkilacji i hydroodsiarczania.

Rafinerie korzystają jednak z różnych zakładów przetwórczych działających na różnych warunkach. Bardzo zróżnicowany jest także skład chemiczny surowców naftowych, w związku z czym rodzaj i ilości poszczególnych węglowodorów zawartych w strumieniach wyjścia z tego samego procesu wytwórczego mogą różnić się zarówno w obrębie jednej rafinerii, jak i pomiędzy rafineriami.

Dodatkową pomoc można uzyskać od Stowarzyszenia Nauki o Środowisku dla Europejskiego Przemysłu Rafineryjnego (CONCAWE).