Metals

Niektóre związki metali stwarzają wyjątkowe trudności pod względem identyfikacji oraz oceny zagrożeń i ryzyka. Przykładami metali są glin, miedź, platyna i cynk.

Dodatkową pomoc można uzyskać od Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Metali Nieżelaznych (Eurometaux).

 

Support