Essential oils

Olejek eteryczny jest zdefiniowany jako lotna część produktu naturalnego, którą można uzyskać w procesie destylacji, destylacji z parą wodną lub wyciskania w przypadku owoców cytrusowych. Zawiera on głównie lotne węglowodory. Olejki eteryczne pozyskuje się z różnych części roślin. Olejek jest określany mianem „eterycznego" w znaczeniu, że ma charakterystyczny zapach lub aromat rośliny.

Dodatkową pomoc można uzyskać od Europejskiej Federacji Olejków Eterycznych (EFEO) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Substancji Zapachowych (IFRA).

Sektorowe wytyczne dotyczące olejków eterycznych

Europejska Federacja Olejków Eterycznych (EFEO) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Substancji Zapachowych (IFRA) opublikowały wytyczne dotyczące opisywania olejków eterycznych. Ograniczona liczba wersji językowych dostępnych na stronie ECHA wynika z ograniczonej liczby państw członkowskich będących producentami olejków eterycznych. Wytyczne te należy stosować przy identyfikacji olejków eterycznych do celów rozporządzeń REACH i CLP.

 

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)