Wsparcie dla konkretnej branży przy identyfikacji substancji

ECHA ściśle współpracuje z niektórymi sektorami branży chemicznej, aby opracować wskazówki do identyfikacji substancji do celów regulacyjnych. W zależności od przypadku ECHA dokona tego w ramach OECD.

Pod każdym linkiem odnoszącym się do sektora znajdują się wskazówki identyfikujące substancję specyficzną dla tego sektora. Powyższe wskazówki nie są oficjalnymi wskazówkami ECHA i nie zastępują Poradnika ECHA na temat identyfikacji i nazewnictwa substancji w systemie REACH i CLP. Wskazówki mają stanowić raczej uzupełnienie oficjalnego poradnika poprzez rozwijanie ogólnych koncepcji. Pomoże to w zapewnieniu spójnego podejścia do identyfikacji substancji w ramach sektorów przemysłu.

Wskazówki dla konkretnej branży wraz z oficjalnym poradnikiem ECHA mogą pomóc w prawidłowej identyfikacji substancji i uzyskać zgodność z REACH w zakresie identyfikacji substancji.