Jak opisać i zidentyfikować Państwa substancję

W przypadku większości procesów w ramach REACH, CLP i produktów biobójczych należy uwzględnić następujące informacje w Państwa dokumentacji w celu jednoznacznego zidentyfikowania substancji:

  • Nazwa substancji i powiązane identyfikatory. Mogą to być na przykład nazwa IUPAC, numer EINECS lub ELINCS bądź numer CAS.
  • Wzór cząsteczkowy i strukturalny, o ile właściwe.
  • Informacje dotyczące składu i czystości substancji.
  • Dane spektralne oraz inne informacje analityczne w celu zweryfikowania tożsamości i składu substancji.

Szczególne wymogi dotyczące substancji jednoskładnikowych, substancji wieloskładnikowych oraz substancji UVCB opisano w Poradniku dotyczącym identyfikacji i nazewnictwa substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP.

ECHA musi również stwierdzić, że nadana przez Państwa tożsamość substancji jest prawidłowa. W tym celu w dokumentacji należy zamieścić widma i chromatogramy odpowiedniej jakości, a także inne informacje analityczne. Ważne, aby widma, chromatogramy i inne informacje analityczne były w pełni sprawdzone, a ich interpretacja znalazła się w dokumentacji.

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowywania części Państwa dokumentacji rejestracyjnej REACH poświęconej tożsamości substancji znajdują się w Podręczniku przedkładania danych część 18: Jak zgłaszać tożsamość substancji w IUCLID 5 w celu rejestracji w ramach REACH.

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)