Opłaty wnoszone przez MŚP na mocy rozporządzeń REACH i CLP

Zanim zadeklarują Państwo swoje przedsiębiorstwo jako MŚP, prosimy zapoznać się z odpowiednią definicją UE. Zalecenie Komisji 2003/361/WE stanowi jedyną autentyczną podstawę do określania warunków kwalifikacji przedsiębiorstwa jako mikro, małe lub średnie.

W przypadku wyłącznych przedstawicieli właściwa ocena możliwości obniżenia opłaty dla MŚP opiera się na odpowiednich danych dotyczących przedsiębiorstwa reprezentowanego przez wyłącznego przedstawiciela, w tym na odpowiednich informacjach pochodzących od firm powiązanych i partnerskich danego przedsiębiorstwa, zgodnie z przedmiotowym zaleceniem Komisji.

Ważne jest, aby ocena ta była właściwa. W przypadku błędnej deklaracji wielkości przedsiębiorstwa będą Państwo musieli wnieść opłatę administracyjną i dokonać wyrównania do właściwej opłaty. Należy pamiętać o tym, że to Państwo – rejestrujący – ponoszą pełną odpowiedzialność za prawidłowość i autentyczność informacji dostarczanych w procesie przedkładania dokumentacji w REACH-IT. Agencja nie bierze na siebie odpowiedzialności za trafność rad udzielanych przez strony trzecie w związku z określaniem wielkości Państwa przedsiębiorstwa lub wielkości przedsiębiorstwa, które reprezentują Państwo jako wyłączny przedstawiciel.

Jak określić kategorię wielkości przedsiębiorstwa

Dokładne wskazówki dotyczące oceny kategorii wielkości przedsiębiorstwa

Więcej

Jak postępować w przypadku podania niewłaściwej kategorii wielkości MŚP

Jeśli podali Państwo niewłaściwą kategorię wielkości przedsiębiorstwa w REACH-IT, prosimy zapoznać się z następującymi wskazówkami dotyczącymi poinformowania o tym Agencji.

Więcej

 

Weryfikacja MŚP

Agencja ma obowiązek sprawdzić wielkość przedsiębiorstw, które twierdzą, że są uprawnione do ulg przysługujących MŚP, w celu zapewnienia uczciwej konkurencji.

Więcej

Opłaty administracyjne

Po przeprowadzeniu procedury weryfikacji zadeklarowanej kategorii wielkości MŚP Agencja nakłada opłatę administracyjną na każdego rejestrującego, który błędnie stwierdził, że jest uprawniony do ulgi.

Więcej