Opłaty administracyjne

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 340/2008 w sprawie opłat jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która twierdziła, że jest uprawniona do ulgi, uiściła ulgową opłatę, ale nie może udowodnić, że jest do takiej ulgi uprawniona, to Agencja pobiera wyrównanie do opłaty właściwej dla odpowiedniej kategorii wielkości przedsiębiorstwa oraz opłatę administracyjną, która została określona w decyzji zarządu MB/D/29/2010 zmienionej decyzją zarządu MB/21/2012/D i decyzją zarządu MB/14/2015.

Obowiązują następujące opłaty administracyjne:

Wielkość przedsiębiorstwa

Opłata administracyjna

Duże (inne niż MŚP)
Jeśli duże przedsiębiorstwo (inne niż MŚP) niesłusznie twierdzi, że jest MŚP

19 900 euro lub 2,5 razy wartość korzyści finansowej*, w zależności od tego, która z tych kwot jest mniejsza 

Średnie
Jeśli średnie przedsiębiorstwo niesłusznie twierdzi, że jest małym przedsiębiorstwem lub mikroprzedsiębiorstwem

13 900 euro lub 2,5 razy wartość korzyści finansowej*, w zależności od tego która z tych kwot jest mniejsza 

Małe
Jeśli małe przedsiębiorstwo niesłusznie twierdzi, że jest mikroprzedsiębiorstwem

7960 euro lub 2,5 razy wartość korzyści finansowej*, w zależności od tego, która z tych kwot jest mniejsza 

 

*Korzyść finansowa to różnica między nieprawidłowo zapłaconą opłatą ulgową za kategorię MŚP a opłatą należną za właściwą wielkość przedsiębiorstwa.

Prosimy zapoznać się z sekcją „Co zrobić w przypadku nieprawidłowego określenia kategorii wielkości MŚP", w której znajdą Państwo instrukcje, jak postępować, aby:

Obraz

uniknąć opłaty administracyjnej w sytuacji, gdy podali Państwo Agencji nieprawidłową kategorię przedsiębiorstwa, lecz Agencja nie zwróciła się jeszcze do Państwa w sprawie weryfikacji kategorii wielkości Państwa przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa, które Państwo reprezentują jako wyłączny przedstawiciel;

 
Obraz
skorzystać z ulgowej opłaty administracyjnej obniżonej o 50% w sytuacji, gdy podali Państwo Agencji nieprawidłową kategorię przedsiębiorstwa i Agencja zwróciła się już do Państwa w sprawie weryfikacji kategorii wielkości Państwa przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa, które Państwo reprezentują jako wyłączny przedstawiciel.

 

Co zrobić w przypadku nieprawidłowego określenia kategorii wielkości MŚP