Informacje wymagane do rejestracji

Wymagania REACH w zakresie informacji zależą od wielkości obrotu i zastosowań Państwa substancji. Jeśli nie mają Państwo wszystkich potrzebnych danych, mogą Państwo wynegocjować dostęp do poszczególnych badań lub do wszystkich danych już przedłożonych przez dotychczasowych rejestrujących.

  • Należy zapłacić jedynie za te dane, których faktycznie Państwo potrzebują do dokonania rejestracji.
  • Należy krytycznie ocenić użyteczność i jakość danych, do których dostęp Państwo negocjują.
  • Nie zawsze istnieje konieczność przeprowadzenia badań na kręgowcach w celu spełnienia wymagań w zakresie informacji, nawet jeśli REACH określa warunki badania u zwierząt. Mogą Państwo także skorzystać z alternatywnych metod lub dostosować  niektóre informacje (odstąpić od nich), jeżeli ma to uzasadnienie naukowe. Dotyczy to nawet sytuacji, w której badanie na kręgowcach zostało już wygenerowane i przedłożone przez dotychczasowych rejestrujących.
  • Wymagania w zakresie informacji standardowych to minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne, aby wypełnić obowiązki rejestracyjne określone w REACH, i które wymieniono w tabeli poniżej. Jeżeli Państwa substancja jest półproduktem w warunkach ściśle kontrolowanych należy jedynie przedłożyć dostępne Państwu informacje.

Zmienione wymogi informacyjne przed terminem w 2018 r. Jeżeli zostanie zniesiona konieczność podawania niektórych informacji, nie będą musieli Państwo negocjować dzielenia kosztów za te informacje ze współrejestrującymi (nawet jeśli dane zostały już wygenerowane i przedłożone przez dotychczasowych rejestrujących).
 

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)