Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Potrzebne informacje

Aby przygotować się do rejestracji, trzeba najpierw zrozumieć, jakie informacje należy zebrać w celu wykazania bezpiecznego stosowania substancji. Następnie należy przedstawić te informacje w formie dokumentacji rejestracyjnej, która powinna zostać opracowana wspólnie przez wszystkie firmy rejestrujące tę samą substancję.

Wszystkie firmy rejestrujące są odpowiedzialne za wspólną część dokumentacji rejestracyjnej, która jest z reguły taka sama dla wszystkich podmiotów rejestrujących tę samą substancję. Część indywidualna zawiera informacje dotyczące konkretnej firmy.

We wspólnej części dokumentacji rejestracyjnej umieszcza się trzy główne rodzaje informacji:

  • Charakterystykę fizykochemiczną substancji
  • Właściwości środowiskowe substancji
  • Wpływ substancji na zdrowie ludzkie

Należy sprawdzić na forum wymiany informacji o substancjach (SIEF), które informacje są już dostępne, a które należy uzyskać lub wygenerować.

Ilość wymaganych informacji jest uzależniona od największego tonażu, który należy uwzględnić we wspólnym zgłoszeniu. Każda firma rejestrująca uczestniczy w gromadzeniu danych oraz w kosztach uzyskania wymaganych danych.

W zależności od właściwości substancji oraz dostępnych informacji, niektórych testów nie można wykonać lub nie wymagają one wykonywania. Sytuacje takie określa się mianem adaptacji.

W indywidualnej części dokumentacji należy umieścić informacje dotyczące konkretnej firmy:

  • Identyfikacja substancji (składniki, zanieczyszczenia, dodatki)
  • Stosowanie oraz warunki stosowania substancji w całym jej cyklu życia (od wyprodukowania do powstania odpadów)

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1