Aplikacja QSAR Toolbox

Narzędzia aplikacyjne stanowią oprogramowanie, które jest przeznaczone do stosowania przez rządy, branżę chemiczną i inne podmioty zainteresowane do wypełnienia braków w danych dotyczących (eko)toksyczności potrzebnych w ocenie zagrożeń związanych z substancjami chemicznymi. Narzędzie aplikacyjne wprowadza informacje i narzędzia z różnych źródeł do logicznego przepływu pracy.  Do tego przepływu pracy niezbędne jest pogrupowanie substancji chemicznych w kategorie chemiczne.

Nowatorskie cechy narzędzia aplikacyjnego to:

  1. Identyfikacja istotnych cech charakterystycznych i potencjalnego mechanizmu lub sposobu działania docelowej substancji chemicznej.
  2. Identyfikacja innych substancji chemicznych, które mają te same cechy strukturalne i (lub) mechanizm lub sposób działania.
  3. Korzystanie z istniejących danych eksperymentalnych do wypełnienia braków w danych.

 

Przykłady ilustrujące opracowane przez OECD narzędzia aplikacyjne QSAR

Image
Przykłady ilustrujące opracowane przez OECD narzędzia aplikacyjne QSAR promują ich stosowanie w związku z terminem w 2018 r. Część 1, nota wprowadzająca, zawiera podstawowe informacje na temat opracowanych przez OECD narzędzi aplikacyjncyh QSAR, w tym uwagi ogólne. Część 2 zawiera studia przypadków dotyczących wybranych substancji.