Asystent wsparcia jakości dokumentacji

Asystent wsparcia jakości dokumentacji (DQA) to narzędzie udostępniane rejestrującym, które służy sprawdzeniu ich zestawów danych IUCLID dotyczących substancji oraz dokumentacji pod kątem częstych błędów i niezgodności przed przedłożeniem wniosku rejestracyjnego lub zapytania do ECHA. Narzędzie jest regularnie aktualizowane z wykorzystaniem doświadczeń pochodzących z różnych działań ECHA  w zakresie oceny. Asystent wsparcia jakości dokumentacji został dołączony jako osobna zakładka do wtyczki Asystenta Weryfikacji w IUCLID (poprzedniej wtyczki TCC). 

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)