R4BP - Rejestr produktów biobójczych

R4BP 3 to centralny węzeł, poprzez który dokonuje się wszystkich zgłoszeń produktów biobójczych. Posiada on funkcje umożliwiające branży i organom władzy spełnienie wymagań prawnych oraz wzajemną wymianę informacji. 

Zgłoszenia produktów biobójczych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie produktów biobójczych (BPR, rozporządzenie (UE) nr 528/2012) rozpoczęły się dnia 1 września 2013 r. 

Do gromadzenia, porządkowania i przechowywania danych na temat substancji czynnych i produktów biobójczych wykorzystywane jest narzędzie IUCLID. Aby dokonać zgłoszenia, należy utworzyć dokumentację w IUCLID i przedłożyć ją do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) i organów krajowych poprzez R4BP 3. IUCLID można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej IUCLID. 

Dokonano migracji zasobów i wniosków z poprzedniej wersji  R4BP2 do R4BP3. 

Jeżeli nie mogą Państwo znaleźć w R4BP 3 zasobów odpowiadających Państwa pozwoleniu, które zarejestrowano w R4BP2, oznacza to, że rekord pozwolenia w R4BP2 nie zawierał ważnego identyfikatora LE UUID dla posiadacza pozwolenia. W celu umożliwienia dokonania ostatecznej migracji z R4BP2 do R4BP 3 takie zasoby przypisano wirtualnemu podmiotowi prawnemu i są one obecnie niedostępne dla Państwa ani żadnego rzeczywistego przedsiębiorstwa („zasoby osierocone”). Aby uzyskać dostęp do zasobów osieroconych w R4BP 3, należy postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi pod określonymi linkami na tej stronie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy zapoznać się z częścią „Pytania i odpowiedzi na temat migracji” na stronie internetowej ECHA.