EUSES - European Union System for the Evaluation of Substances

Oprogramowanie EUSES pomaga w przeprowadzaniu oceny ryzyka stwarzanego przez chemikalia. 

Jest to europejskie narzędzie odniesienia dla przedsiębiorstw, organów i naukowców w celu przygotowania ocen narażenia środowiskowego na podstawie rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych i rozporządzenia REACH.

W przypadku rozporządzenia REACH można również użyć narzędzia Chesar – do oceny bezpieczeństwa chemicznego i sprawozdawczości w zakresie bezpieczeństwa chemicznego.

EUSES zaktualizowano w 2019 r. do wersji 2.2.0, w szczególności w celu wsparcia oceny narażenia środowiskowego i oceny ryzyka związanego z produktami biobójczymi. Dodano nowe i zaktualizowane scenariusze dotyczące emisji zanieczyszczeń do środowiska, do wszystkich etapów oceny dodano ścieżkę emisji w ramach bezpośredniego uwalniania do środowiska oraz udostępniono nową wersję modelu SimpleTreat (4.0), w którym ocenia się losy i rozmieszczenie substancji w oczyszczalniach ścieków. 

Śledź nasze wiadomości, by uzyskiwać najnowsze informacje na temat narzędzi ECHA służących ocenie bezpieczeństwa chemicznego. 

Categories Display