EUSES - European Union System for the Evaluation of Substances

Oprogramowanie EUSES pomaga w przeprowadzaniu oceny ryzyka stwarzanego przez chemikalia. 

Jest to europejskie narzędzie odniesienia dla przedsiębiorstw, organów i naukowców w celu przygotowania ocen narażenia środowiskowego na podstawie rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych i rozporządzenia REACH.

W przypadku rozporządzenia REACH można również użyć narzędzia Chesar – do oceny bezpieczeństwa chemicznego i sprawozdawczości w zakresie bezpieczeństwa chemicznego.

EUSES zaktualizowano w 2019 r. do wersji 2.2.0, w szczególności w celu wsparcia oceny narażenia środowiskowego i oceny ryzyka związanego z produktami biobójczymi. Dodano nowe i zaktualizowane scenariusze dotyczące emisji zanieczyszczeń do środowiska, do wszystkich etapów oceny dodano ścieżkę emisji w ramach bezpośredniego uwalniania do środowiska oraz udostępniono nową wersję modelu SimpleTreat (4.0), w którym ocenia się losy i rozmieszczenie substancji w oczyszczalniach ścieków. 

Śledź nasze wiadomości, by uzyskiwać najnowsze informacje na temat narzędzi ECHA służących ocenie bezpieczeństwa chemicznego. 

Chemical risk assessment stakeholders' community - call for interest

ECHA is currently developing the Chesar Platform, the chemical risk assessment tool combining Chesar and EUSES, and serving both REACH and Biocide. To prepare the new tool, ECHA is in the process of setting up a stakeholder community. The community will play a key role in collecting and discussing a wide range of scientific proposals, from assessment methodologies and approaches to the usability of the Platform.

We therefore invite all parties interested to be part of this group to reply to this questionnaire.