Identyfikacja substancji

Rozporządzenie REACH zobowiązuje wszystkich rejestrujących do dostarczenia wystarczających informacji w celu zidentyfikowania ich substancji. Musi istnieć tylko jedna dokumentacja rejestracyjna w odniesieniu do każdej substancji, tak więc przedsiębiorstwa stosujące tę samą substancję muszą złożyć wspólną rejestrację.

 

Wyraźne zgłoszenie przedmiotu rejestracji
  • Należy sprawdzić, czy zgłoszony skład substancji (skład podmiotu prawnego) mieści się w profilu tożsamości substancji (SIP) zarejestrowanej substancji zgłoszonej w dokumentacji wiodącego rejestrującego.

 

Pełne wykorzystanie dostępnych pól zgłoszeniowych IUCLID
  • Jeżeli są Państwo wiodącymi rejestrującymi, powinni Państwo zaktualizować dokumentację w imieniu wszystkich rejestrujących z państw członkowskich w celu skorzystania z nowych funkcji sprawozdawczych dla profilu tożsamości substancji (SIP) i pól dotyczących badanych materiałów.

 

Należy wykazać przydatność badanych materiałów.
  • Jeżeli są Państwo wiodącymi rejestrującymi, powinni Państwo zgłosić tożsamości składników i wartości ich stężeń dla każdego badanego materiału wykorzystywanego do pozyskiwania danych w odniesieniu do wymagań w zakresie informacji wymienionych w załącznikach VII-XI.
  • Należy podać informacje dotyczące badanego materiału w odpowiednich polach w systemie IUCLID przypisanych do każdej pozycji parametru docelowego.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)