Identyfikacja substancji

Firmy muszą jasno określić substancje, które produkują lub importują. Umożliwia to firmom wspólną rejestrację tej samej substancji, zgodnie z zasadą „jedna substancja, jedna rejestracja” w ramach REACH.
 

Jasne określenie tego, co jest rejestrowane — wiodący rejestrujący
  • Należy podać skład graniczny zarejestrowanej substancji w imieniu wszystkich członków rejestrujących. Jeśli istnieje duża różnorodność kompozycji lub jeśli kompozycje mają różne klasyfikacje, należy zgłosić więcej niż jedną kompozycję graniczną.
  • Konieczne jest podanie informacji o materiale testowym w każdym rekordzie badania parametru docelowego w IUCLID.
  • Należy podać informacje o materiałach testowych w imieniu wszystkich rejestrujących członków. Należy uwzględnić tożsamości składników lub grup składników, jak również wartości stężeń dla każdego materiału testowego wykorzystanego do generowania danych dla wymagań informacyjnych wymienionych w załącznikach VII-XI do rozporządzenia REACH.
  • Konieczne jest podanie wszystkich parametrów opisowych, charakterystycznych dla form nanomateriałowych lub zestawów podobnych form nanomateriałowych, jeśli rejestrowane są takie substancje.

Ta sama rada ma zastosowanie, jeśli jest się jedynym rejestrującym daną substancję.

Jako członek wspólnego przedkładania należy upewnić się, że skład podmiotu prawnego dla zgłaszanej substancji mieści się w granicach składu podanego w dokumentacji wiodącego rejestrującego. .