Ocena

ECHA and the Member States evaluate the information submitted by companies to examine the quality of the registration dossiers and the testing proposals and to clarify if a given substance constitutes a risk to human health or the environment.

Evaluation under REACH focuses on three different areas:

  • Examination of testing proposals submitted by registrants
  • Compliance check of the dossiers submitted by registrants
  • Substance evaluation

Once the evaluation is done, registrants may be required to submit further information on the substance.

Zgodnie z art. 54 rozporządzenia REACH do dnia 28 lutego każdego roku agencja publikuje sprawozdanie dotyczące postępów dokonanych podczas poprzedniego roku kalendarzowego w zakresie wypełniania obowiązków ciążących na niej w związku z oceną. Sprawozdanie to zawiera zwłaszcza zalecenia dla potencjalnych rejestrujących w celu poprawy jakości przyszłych dokumentów rejestracyjnych.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)