Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Wnioski o udzielenie zezwolenia

REACH umożliwia firmom złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu lub stosowanie substancji umieszczonej w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (załącznik XIV do rozporządzenia REACH). Informacje na temat procesu oraz wskazówki dotyczące przygotowania i przesłania wniosków można uzyskać, klikając na poniższe linki.

Wnioski o udzielenie zezwolenia

 

Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń

Obraz
Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń, ostateczne terminy składania wniosków i daty ostateczne. 
 

 

Ocena wniosków

Obraz
Dokumenty dotyczące rozpatrywania i oceny wniosków zawierające referencyjne wartości DNEL lub zależności dawka-odpowiedź.
 

 

Bieżące konsultacje

Obraz
Zgłaszanie uwag na temat wniosków o przyznanie zezwolenia poprzez przekazanie informacji na temat bezpieczniejszych alternatyw.
 

 

Terminy składania wniosków

Obraz
Ramy czasowe składania wniosków o udzielenie zezwolenia. 
 

 

Jak ubiegać się o przyznanie zezwolenia

Obraz
Wytyczne, formaty, prezentacje, Pytania i odpowiedzi, kalkulatory opłat, jak składać wnioski, poszukiwanie partnerów.
 

 

Dotychczasowe konsultacje i opinie

Obraz
Na stronie znajdują się wnioski, uwagi wniesione w ramach konsultacji społecznych oraz odpowiedzi wnioskodawców.
 

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1