Zapytanie

Informacje o dostępnych badaniach

Każdy wnioskodawca mający zamiar przeprowadzić badania na kręgowcach w celu złożenia wniosku o pozwolenie na mocy rozporządzenia BPR ma obowiązek skierować zapytanie do ECHA za pośrednictwem R4BP 3. Zapytania składa się w celu ustalenia, czy badania danego rodzaju zostały już zgłoszone na mocy rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych lub wcześniejszej dyrektywy w sprawie produktów biobójczych. W przypadku danych dotyczących badań nieobejmujących badań na kręgowcach złożenie zapytania nie jest obowiązkowe.

Złożenie zapytania jest zasadniczym warunkiem, który należy spełnić przed zgłoszeniem sporu dotyczącego udostępniania danych do ECHA (niezależnie od tego, czy spór dotyczy badań na kręgowcach, czy nie), także w przypadku, gdy przyszły wnioskodawca ustalił już, kto jest właścicielem danych lub gdy negocjacje się już rozpoczęły.

W przypadku, gdy takie badania zostały już zgłoszone, ECHA przekaże wnioskodawcy dane kontaktowe podmiotu zgłaszającego. ECHA pobiera te dane z dokumentacji złożonej na mocy wcześniejszej dyrektywy w sprawie produktów biobójczych oraz rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych. ECHA nie udziela informacji o poszczególnych badaniach.

Ochrona danych / korzystanie z danych przez późniejszych wnioskodawców

W przypadku wygaśnięcia okresu ochrony danych ECHA może zezwolić późniejszym wnioskodawcom na powoływanie się na dane przekazane w pierwotnie złożonym wniosku.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)