Deadlines for Union authorisation applications

Poniższa tabela zawiera terminy dla wniosków o udzielenie pozwolenia unijnego, które są niezbędne, aby utrzymać istniejące produkty na rynku.

Rodzaje produktów zaznaczone pogrubioną czcionką odnoszą się do produktów, które mogą zostać objęte pozwoleniem tylko od dnia 1 stycznia 2020 r., lecz mogą podlegać środkom przejściowym, o których mowa w art. 89 rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych, pod warunkiem że wniosek o pozwolenie na produkt zostanie złożony w terminie określonym dla wniosków o udzielenie pozwolenia (tj. do dnia zatwierdzenia substancji czynnej zawartej w produkcie).

 

Name of active substance EC
number
CAS
number
Product
type(s)
Deadline for applying
for product
authorisation
Ampholyt - 139734-65-9 2, 3, 4 1 January 2018
Bacillus amyloliquefaciens strain ISB06  - - 3 1 January 2018
Bardap 26 - 94667-33-1 8 1 January 2018
Biphenyl-2-ol 201-993-5 90-43-7 3 1 January 2018
Cyromazine 266-257-8 66215-27-8 18 1 January 2018
DBDCB 252-681-0 35691-65-7 6 1 January 2018
OIT 247-761-7 26530-20-1 8 1 January 2018
Tolylfluanid 211-986-9 731-27-1 7 1 January 2018
Cyfluthrin 269-855-7 68359-37-5 18 1 March 2018
Fludioxonil - 131341-86-1 7, 9, 10 1 April 2018
Burnt dolomitic lime 253-425-0 37247-91-9 2, 3 1 May 2018
Burnt lime 215-138-9 1305-78-8 2, 3 1 May 2018
Chlorocresol (CMK) 200-431-6 59-50-7 1, 2, 3, 6, 9, 13 1 May 2018
Coco alkyltrimethylammonium chloride (ATMAC/TMAC) 263-038-9 61789-18-2 8 1 May 2018
Hydrated dolomitic lime 254-454-1 39445-23-3 2, 3 1 May 2018
Hydrated lime 215-137-3 1305-62-0 2, 3 1 May 2018
MBIT - 2527-66-4 6 1 July 2018
Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 11, 12 1 July 2018
Piperonyl butoxide (PBO) 200-076-7 51-03-6 18 1 July 2018
Azoxystrobin   131860-33-8 7, 9, 10 1 November 2018
Silicium dioxide (Silicium dioxide/Kieselguhr) 612-383-7 61790-53-2 18 1 November 2018
Silicon dioxide (as a nanomaterial formed by aggregates and agglomerates) 272-697-1 68909-20-6 18 1 November 2018

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)