Konsultacje publiczne

Wnioski w sprawie ograniczenia (określone w sprawozdaniu w sprawie ograniczeń zgodnie z załącznikiem XV) oraz projekty opinii SEAC podlegają konsultacjom publicznym. ECHA publikuje również zaproszenia do składania uwag i przedstawiania dowodów na etapie przygotowawczym wniosku w sprawie ograniczenia oraz poszczególnych dokumentów przygotowywanych w ECHA w związku z ograniczeniami, takich jak sprawozdania dotyczące substancji zawartych w wyrobach i wytyczne w sprawie pozycji dotyczących ograniczeń.

Wszystkie podmioty mogą zgłaszać uwagi. Najprawdopodobniej podmiotami zainteresowanymi zgłaszaniem uwag będą przedsiębiorstwa, organizacje reprezentujące sektor lub społeczeństwo obywatelskie, indywidualni obywatele, jak również organy publiczne. Uwagi są przyjmowane zarówno od podmiotów z UE, jak i spoza UE.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)