Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Konsultacje publiczne

REACH

Identyfikacja substancji wzbudzających szczególnie duże obawy
Substancje: 3
 • Data rozpoczęcia: 13/03/2019
 • Termin: 29/04/2019
Ograniczenia
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 2
 • Data rozpoczęcia: 19/12/2018
 • Termin: 19/06/2019
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 3
 • Data rozpoczęcia: 20/03/2019
 • Termin: 20/09/2019
Propozycje przeprowadzenia badań
Propozycje przeprowadzenia badań: 6
 • Data rozpoczęcia: 29/03/2019
 • Termin: 13/05/2019

CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie
Propozycje CLH: 2
 • Data rozpoczęcia: 04/03/2019
 • Termin: 03/05/2019
Propozycje CLH: 4
 • Data rozpoczęcia: 18/03/2019
 • Termin: 17/05/2019
Propozycje CLH: 2
 • Data rozpoczęcia: 01/04/2019
 • Termin: 31/05/2019
Propozycje CLH: 2
 • Data rozpoczęcia: 15/04/2019
 • Termin: 14/06/2019

BPR

Obecnie nie są przeprowadzane żadne konsultacje.

CAD/CMD

Occupational exposure limits
Call for comments and evidence: 2
 • Start date: 17/04/2019
 • Deadline: 30/06/2019

Categories Display


Route: .live2