Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Konsultacje publiczne

REACH

Zaproszenia do składania uwag i przedstawienia dowodów
Substancje: 1
 • Data rozpoczęcia: 03/10/2019
 • Termin: 16/12/2019
Ograniczenia
Konsultacje ws. projektu opinii Komitetu ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych: 1
 • Data rozpoczęcia: 25/09/2019
 • Termin: 25/11/2019
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 2
 • Data rozpoczęcia: 19/06/2019
 • Termin: 19/12/2019
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 1
 • Data rozpoczęcia: 25/09/2019
 • Termin: 25/03/2020
Propozycje przeprowadzenia badań
Propozycje przeprowadzenia badań: 10
 • Data rozpoczęcia: 17/09/2019
 • Termin: 01/11/2019
Propozycje przeprowadzenia badań: 8
 • Data rozpoczęcia: 21/10/2019
 • Termin: 05/12/2019

CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie
Propozycje CLH: 5
 • Data rozpoczęcia: 26/08/2019
 • Termin: 25/10/2019
Propozycje CLH: 5
 • Data rozpoczęcia: 23/09/2019
 • Termin: 22/11/2019
Propozycje CLH: 3
 • Data rozpoczęcia: 14/10/2019
 • Termin: 13/12/2019

BPR

Odstąpienie od kryteriów wyłączenia
Substancje czynne: 1
 • Data rozpoczęcia: 11/10/2019
 • Termin: 10/12/2019
Substancje potencjalnie kwalifikujące się do zastąpienia
Substancje czynne: 1
 • Data rozpoczęcia: 23/10/2019
 • Termin: 22/12/2019

CAD/CMD

Public consultations on OEL proposal
OEL proposals: 2
 • Start date: 17/10/2019
 • Deadline: 16/12/2019

Categories Display


Route: .live2