Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Konsultacje publiczne

REACH

Wnioski o udzielenie zezwolenia
Konsultacje: 18
 • Data rozpoczęcia: 22/05/2019
 • Termin: 17/07/2019
Ograniczenia
Konsultacje ws. projektu opinii Komitetu ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych: 1
 • Data rozpoczęcia: not set
 • Termin: 19/08/2019
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 3
 • Data rozpoczęcia: 20/03/2019
 • Termin: 20/09/2019
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 2
 • Data rozpoczęcia: 19/06/2019
 • Termin: 19/12/2019
Propozycje przeprowadzenia badań
Propozycje przeprowadzenia badań: 20
 • Data rozpoczęcia: 27/05/2019
 • Termin: 11/07/2019

CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie
Propozycje CLH: 3
 • Data rozpoczęcia: 06/05/2019
 • Termin: 05/07/2019
Propozycje CLH: 2
 • Data rozpoczęcia: 27/05/2019
 • Termin: 26/07/2019
Propozycje CLH: 3
 • Data rozpoczęcia: 17/06/2019
 • Termin: 16/08/2019

BPR

Obecnie nie są przeprowadzane żadne konsultacje.

CAD/CMD

Occupational exposure limits
Call for comments and evidence: 2
 • Start date: 17/04/2019
 • Deadline: 30/06/2019

Categories Display


Route: .live2