Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Konsultacje publiczne

Zagnieżdżone portlety

REACH

Zaproszenia do składania uwag i przedstawienia dowodów
Substancje: 1
 • Data rozpoczęcia: 01/03/2018
 • Termin: 11/05/2018
Substancje: 1
 • Data rozpoczęcia: 28/03/2018
 • Termin: 11/05/2018
Substancje: 1
 • Data rozpoczęcia: 21/03/2018
 • Termin: 17/05/2018
Ograniczenia
Konsultacje ws. projektu opinii Komitetu ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych: 1
 • Data rozpoczęcia: 21/03/2018
 • Termin: 21/05/2018
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 2
 • Data rozpoczęcia: 20/12/2017
 • Termin: 20/06/2018
Propozycje przeprowadzenia badań
Propozycje przeprowadzenia badań: 28
 • Data rozpoczęcia: 26/03/2018
 • Termin: 11/05/2018
Propozycje przeprowadzenia badań: 27
 • Data rozpoczęcia: 23/04/2018
 • Termin: 07/06/2018

CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie
Propozycje CLH: 1
 • Data rozpoczęcia: 26/02/2018
 • Termin: 27/04/2018
Propozycje CLH: 4
 • Data rozpoczęcia: 12/03/2018
 • Termin: 11/05/2018
Propozycje CLH: 4
 • Data rozpoczęcia: 09/04/2018
 • Termin: 08/06/2018
Propozycje CLH: 3
 • Data rozpoczęcia: 23/04/2018
 • Termin: 22/06/2018

BPR

Obecnie nie są przeprowadzane żadne konsultacje.

Categories Display


Route: .live2