Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Substancje zarejestrowane

Substancje zarejestrowane

Dane pochodzą z dokumentacji rejestracyjnej przedłożonej do ECHA do dnia wskazanego jako data ostatniej aktualizacji. Całkowity zakres wielkości obrotu jest określany na podstawie całej dokumentacji z dwoma wyjątkami: zakresów wielkości obrotu objętych wnioskiem o zapewnienie poufności i wszelkich ilości substancji stosowanych jako półprodukty w produkcji innych chemikaliów. Opublikowane całkowite zakresy wielkości obrotu nie muszą odzwierciedlać zarejestrowanych zakresów wielkości obrotu.

Należy pamiętać, że niektóre informacje nt. substancji zarejestrowanych mogą być własnością osób trzecich. Wykorzystanie takich informacji może zatem wymagać wcześniejszej zgody tych osób. Więcej na ten temat w zastrzeżeniu prawnym.

Należy pamiętać, że bezpośredni dostęp do informacji nt. właściwości chemicznych substancji zarejestrowanych można uzyskać w eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
Name EC / List no. CAS no. Registration Status Registration type Submission type Total tonnage band Last Updated Details
2,4,6-tris(2,4,6-tribromophenoxy)-1,3,5-triazine
SR-245
426-040-2 25713-60-4 Active NONS Individual Tonnage data confidential 15-12-2008 View substance registered dossier
2,4,6-tris(2,4,6-tribromophenoxy)-1,3,5-triazine
SR-245
426-040-2 25713-60-4 Active Full Joint ≥ 100 tonnes 23-03-2021 View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1