Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Substancje zarejestrowane

Substancje zarejestrowane

Dane pochodzą z dokumentacji rejestracyjnej przedłożonej do ECHA do dnia wskazanego jako data ostatniej aktualizacji. Całkowity zakres wielkości obrotu jest określany na podstawie całej dokumentacji z dwoma wyjątkami: zakresów wielkości obrotu objętych wnioskiem o zapewnienie poufności i wszelkich ilości substancji stosowanych jako półprodukty w produkcji innych chemikaliów. Opublikowane całkowite zakresy wielkości obrotu nie muszą odzwierciedlać zarejestrowanych zakresów wielkości obrotu.

Należy pamiętać, że niektóre informacje nt. substancji zarejestrowanych mogą być własnością osób trzecich. Wykorzystanie takich informacji może zatem wymagać wcześniejszej zgody tych osób. Więcej na ten temat w zastrzeżeniu prawnym.

Należy pamiętać, że bezpośredni dostęp do informacji nt. właściwości chemicznych substancji zarejestrowanych można uzyskać w eChemPortal

The REACH registered substance factsheets portal will be upgraded from the 9th November. Please be aware there may be intermittent unavailability while work in ongoing. The new and updated data elements will be calculated and inserted as soon as possible thereafter, but it may take a week or two to have everything fully in place.

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Name EC / List no. CAS no. Registration Status Registration type Submission type Total tonnage band Last Updated Details
Tetrahydrofuran
203-726-8 109-99-9 null Full Joint 100 000+ tonnes per annum 22-10-2020 View substance registered dossier
Tetrahydrofuran
203-726-8 109-99-9 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 23-05-2020 View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2