Substancje zarejestrowane

Substancje zarejestrowane

Substancje zarejestrowane

Please note:

We have successfully adapted to the latest IUCLID format, and have resumed processing dossiers since 3 March 2022. Over the coming weeks we will catch up with the backlog of submissions since 14 October 2021, and expect to have all outstanding data online in approximately one month’s time. Please be aware that any new submissions will be at the back of the processing queue, and will be correspondingly delayed before publication. We appreciate your understanding in this matter.

DISSEMINATION
PLATFORM

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation

Registered Substances Factsheets

Substances which have been registered and can be placed on the EEA market by those companies with a valid registrationNo results were found
Name EC / List no. CAS no. Registration Status Registration type Submission type Total tonnage band Last Updated Details
(+)-tartaric acid
201-766-0 87-69-4 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 04-02-2022 View substance registered dossier
(+)-tartaric acid
201-766-0 87-69-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 14-05-2019 View substance registered dossier

Dane pochodzą z dokumentacji rejestracyjnej przedłożonej do ECHA do dnia wskazanego jako data ostatniej aktualizacji. Całkowity zakres wielkości obrotu jest określany na podstawie całej dokumentacji z dwoma wyjątkami: zakresów wielkości obrotu objętych wnioskiem o zapewnienie poufności i wszelkich ilości substancji stosowanych jako półprodukty w produkcji innych chemikaliów. Opublikowane całkowite zakresy wielkości obrotu nie muszą odzwierciedlać zarejestrowanych zakresów wielkości obrotu.

Należy pamiętać, że niektóre informacje nt. substancji zarejestrowanych mogą być własnością osób trzecich. Wykorzystanie takich informacji może zatem wymagać wcześniejszej zgody tych osób. Więcej na ten temat w zastrzeżeniu prawnym.

Należy pamiętać, że bezpośredni dostęp do informacji nt. właściwości chemicznych substancji zarejestrowanych można uzyskać w eChemPortal

EU Privacy Disclaimer

Niniejsza strona używa plików cookies, aby zapewnić optymalne korzystanie z naszych stron internetowych.