Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Export Notifications

Export Notifications

Należy uprzednio zgłosić wywóz wszelkich chemikaliów, mieszanin lub artykułów zawierających co najmniej jedną substancję objętą PIC. Istnieje możliwość wyszukiwania powiadomień o wywozie według roku, państwa członkowskiego UE, z którego odbywa się wywóz, kraju, do którego następuje przywóz, nazwy substancji chemicznej i/lub mieszaniny oraz rodzaju chemikaliów. Zawężone wyniki wyszukiwania można uzyskać po wprowadzeniu kilku kryteriów wyszukiwania.

Your search for "238-371-8, 14402-75-6, cadmium dipotassium tetracyanide" returned 6 results.

2019 Germany Israel cadmium dipotassium tetracyanide Substance
2019 Germany Switzerland cadmium dipotassium tetracyanide Substance
2019 Germany Turkey cadmium dipotassium tetracyanide Substance
2018 Germany Israel cadmium dipotassium tetracyanide Substance
2018 Germany Switzerland cadmium dipotassium tetracyanide Substance
2018 Germany Turkey cadmium dipotassium tetracyanide Substance
Znaleziono 6 wyników.

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1