Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Export Notifications

Export Notifications

Należy uprzednio zgłosić wywóz wszelkich chemikaliów, mieszanin lub artykułów zawierających co najmniej jedną substancję objętą PIC. Istnieje możliwość wyszukiwania powiadomień o wywozie według roku, państwa członkowskiego UE, z którego odbywa się wywóz, kraju, do którego następuje przywóz, nazwy substancji chemicznej i/lub mieszaniny oraz rodzaju chemikaliów. Zawężone wyniki wyszukiwania można uzyskać po wprowadzeniu kilku kryteriów wyszukiwania.

Your search for "206-354-4, 330-54-1, Diuron" returned 289 results.

2010 France Cameroon DIURON 25%+GLYPHOSATE 25% Mixture
2010 France Côte D'Ivoire DIURON 800G/KG Mixture
2010 Germany Brazil Diuron Substance
2010 Germany China Diuron Substance
2010 Germany China Diuron 20% Mixture
2010 Germany Costa Rica Diuron Substance
2010 Germany India Diuron Substance
2010 Germany Japan Diuron Substance
2010 Germany Korea, Republic of Diuron Substance
2010 Germany Mexico Diuron 20% Mixture
2010 Germany New Zealand Diuron Substance
2010 Germany Nigeria Diuron Substance
2010 Germany Peru Diuron Substance
2010 Germany Philippines Diuron Substance
2010 Germany Singapore Diuron Substance
2010 Germany Switzerland Diuron Substance
2010 Germany Switzerland Diuron 10% Mixture
2010 Germany Taiwan Diuron Substance
2010 Germany Thailand Diuron Substance
2010 Germany Ukraine Diuron Substance
2010 Germany Venezuela, Bolivarian Republic of Diuron Substance
2010 Italy Israel ACTICIDE MKX Mixture
2010 Italy Lebanon ACTICIDE EPW Mixture
2010 Italy Turkey ACTICIDE EP PASTE Mixture
2010 Italy Turkey ACTICIDE EPW Mixture
2010 United Kingdom Bangladesh Diuron 20% Mixture
2010 United Kingdom Brazil DIURON_20% Mixture
2010 United Kingdom Chile DIURON_100% Mixture
2010 United Kingdom Chile DIURON_20% Mixture
2010 United Kingdom Dominica DIURON_20% Mixture
2010 United Kingdom India DIURON_20% Mixture
2010 United Kingdom India Diuron 20% Mixture
2010 United Kingdom Iran, Islamic Republic of Diuron 10% Mixture
2010 United Kingdom Jamaica DIURON_20% Mixture
2010 United Kingdom Japan Diuron 20% Mixture
2010 United Kingdom Japan Diuron_30% Mixture
2010 United Kingdom Jordan Diuron 20% Mixture
2010 United Kingdom Korea, Republic of Diuron Substance
2010 United Kingdom Malaysia Diuron 20% Mixture
2010 United Kingdom Nepal Diuron 20% Mixture
2010 United Kingdom Nigeria DIURON_10% Mixture
2010 United Kingdom Nigeria Diuron 20% Mixture
2010 United Kingdom Pakistan Diuron 20% Mixture
2010 United Kingdom Peru DIURON_20% Mixture
2010 United Kingdom Sri Lanka DIURON_20% Mixture
2010 United Kingdom Thailand ACTICIDE EPW Mixture
2010 United Kingdom United Arab Emirates Diuron 20% Mixture
2010 United Kingdom United States Acticide PA_20% Mixture
2009 Belgium China eccobond Mixture
2009 Belgium Hong Kong, China eccobond Mixture

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1