Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Export Notifications

Export Notifications

Należy uprzednio zgłosić wywóz wszelkich chemikaliów, mieszanin lub artykułów zawierających co najmniej jedną substancję objętą PIC. Istnieje możliwość wyszukiwania powiadomień o wywozie według roku, państwa członkowskiego UE, z którego odbywa się wywóz, kraju, do którego następuje przywóz, nazwy substancji chemicznej i/lub mieszaniny oraz rodzaju chemikaliów. Zawężone wyniki wyszukiwania można uzyskać po wprowadzeniu kilku kryteriów wyszukiwania.

Your search for "-, 543-90-8, Acetic acid, cadmium salt, dehydrate" returned 7 results.

2019 Germany Switzerland cadmium di(acetate) Substance
2019 Germany Turkey cadmium di(acetate) Substance
2018 Germany Turkey cadmium di(acetate) Substance
2017 Germany United States cadmium di(acetate) Substance
2006 Germany Singapore cadmium di(acetate) Substance
2005 Germany Singapore cadmium di(acetate) Substance
2004 Germany Singapore cadmium di(acetate) Substance
Znaleziono 7 wyników.

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2