Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Export Notifications

Export Notifications

Należy uprzednio zgłosić wywóz wszelkich chemikaliów, mieszanin lub artykułów zawierających co najmniej jedną substancję objętą PIC. Istnieje możliwość wyszukiwania powiadomień o wywozie według roku, państwa członkowskiego UE, z którego odbywa się wywóz, kraju, do którego następuje przywóz, nazwy substancji chemicznej i/lub mieszaniny oraz rodzaju chemikaliów. Zawężone wyniki wyszukiwania można uzyskać po wprowadzeniu kilku kryteriów wyszukiwania.

Note: the United Kingdom has withdrawn from the European Union on the 31 January 2020. However, in accordance with the withdrawal agreement, the United Kingdom continues to comply with the PIC regulation until the end of the transition period (31 December 2020). Therefore, the United Kingdom remains listed here as an “Exporting country”.

Your search for "200-849-9, 75-21-8, Ethylene oxide" returned 1200 results.

2021 Belgium Algeria Ethylene Oxide 10 %/CO2 90 % Mixture
2021 Belgium Argentina Ethylene oxide Substance
2021 Belgium Colombia Ethylene oxide Substance
2021 Belgium Costa Rica Ethylene oxide Substance
2021 Belgium Israel Ethylene Oxide 90 %/CO2 10 % Mixture
2021 Belgium Israel Ethylene oxide Substance
2021 Belgium Kenya Ethylene oxide Substance
2021 Belgium Turkey Ethylene oxide Substance
2021 Belgium Ukraine Ethylene Oxide 20 %/CO2 80 % Mixture
2021 Belgium Ukraine Ethylene Oxide 90 %/CO2 10 % Mixture
2021 Germany Argentina Ethylene oxide Substance
2020 Belgium Albania Ethylene Oxide 90 %/CO2 10 % Mixture
2020 Belgium Algeria Ethylene Oxide 10 %/CO2 90 % Mixture
2020 Belgium Algeria Ethylene oxide Substance
2020 Belgium Argentina Ethylene oxide Substance
2020 Belgium Australia Ethylene oxide Substance
2020 Belgium Azerbaijan Ethylene Oxide 90 %/CO2 10 % Mixture
2020 Belgium Brazil Ethylene Oxide 30 %/CO2 70 % Mixture
2020 Belgium Brazil Ethylene Oxide 90 %/CO2 10 % Mixture
2020 Belgium Brazil Ethylene oxide Substance
2020 Belgium Chile Ethylene Oxide 90 %/CO2 10 % Mixture
2020 Belgium Chile Ethylene oxide Substance
2020 Belgium Colombia Ethylene oxide Substance
2020 Belgium Costa Rica Ethylene oxide Substance
2020 Belgium Dominican Republic Ethylene Oxide 8 %/CO2 92 % Mixture
2020 Belgium Dominican Republic Ethylene oxide Substance
2020 Belgium Egypt Ethylene oxide Substance
2020 Belgium Georgia Ethylene oxide Substance
2020 Belgium India Ethylene oxide Substance
2020 Belgium Indonesia Ethylene oxide Substance
2020 Belgium Israel Ethylene Oxide 10 %/CO2 90 % Mixture
2020 Belgium Israel Ethylene Oxide 90 %/CO2 10 % Mixture
2020 Belgium Israel Ethylene oxide Substance
2020 Belgium Kenya Ethylene oxide Substance
2020 Belgium Lebanon Ethylene oxide Substance
2020 Belgium Malaysia Ethylene Oxide 90 %/CO2 10 % Mixture
2020 Belgium Malaysia Ethylene oxide Substance
2020 Belgium Mauritius Ethylene Oxide 90 %/CO2 10 % Mixture
2020 Belgium Mexico Ethylene oxide Substance
2020 Belgium Morocco Ethylene Oxide 90 %/CO2 10 % Mixture
2020 Belgium Morocco Ethylene oxide Substance
2020 Belgium Nigeria Ethylene Oxide 90 %/CO2 10 % Mixture
2020 Belgium Pakistan Ethylene oxide Substance
2020 Belgium Paraguay Ethylene Oxide 90 %/CO2 10 % Mixture
2020 Belgium Peru Ethylene oxide Substance
2020 Belgium Saudi Arabia Ethylene oxide Substance
2020 Belgium Serbia Ethylene Oxide 90 %/CO2 10 % Mixture
2020 Belgium Singapore Ethylene oxide Substance
2020 Belgium Switzerland Ethylene Oxide 10 %/CO2 90 % Mixture
2020 Belgium Switzerland Ethylene Oxide 10,5 %/CO2 89,5 % Mixture

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2