Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Baza danych wykazu C&L

Baza danych wykazu C&L

Ta baza danych zawiera informacje nt. klasyfikacji i oznakowania zgłoszonych i zarejestrowanych substancji, otrzymane od producentów i importerów. Obejmuje ona również wykaz zharmonizowanych klasyfikacji. Baza jest regularnie wzbogacana o nowe i aktualizowane zgłoszenia. Nie można jednak specjalnie oznaczyć zaktualizowanych zgłoszeń, ponieważ zgłoszenia sklasyfikowane w taki sam sposób są grupowane przy wyświetlaniu.

Klasyfikacje pochodzące ze wspólnego przedkładania danych w ramach procesu rejestracyjnego REACH są odpowiednio oznaczone. Więcej informacji nt. tych substancji można uzyskać w bazie danych substancji zarejestrowanych.

Należy pamiętać, że niektóre informacje w wykazie C&L mogą być własnością osób trzecich. Wykorzystanie takich informacji może zatem wymagać wcześniejszej zgody tych osób. Więcej na ten temat w zastrzeżeniu prawnym.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 18 November 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
parathion (ISO)
O,O-diethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate
200-271-7 56-38-2 015-034-00-1 View details
parathion - methyl (ISO)
O,O-dimethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate
206-050-1 298-00-0 015-035-00-7 View details
O-ethyl O-4-nitrophenyl phenylphosphonothioate
EPN
218-276-8 2104-64-5 015-036-00-2 View details
phenkapton (ISO)
S-(2,5-dichlorophenylthiomethyl) O,O-diethyl phosphorodithioate
218-892-7 2275-14-1 015-037-00-8 View details
coumaphos (ISO)
O-3-chloro-4-methylcoumarin-7-yl O,O-diethyl phosphorothioate
200-285-3 56-72-4 015-038-00-3 View details
azinphos-methyl (ISO)
O,O-dimethyl-4-oxobenzotriazin-3-ylmethyl phosphorodithioate
201-676-1 86-50-0 015-039-00-9 View details
diazinon (ISO)
O,O-diethyl O-2-isopropyl-6-methylpyrimidin-4-yl phosphorothioate
206-373-8 333-41-5 015-040-00-4 View details
malathion (ISO)
1,2-bis(ethoxycarbonyl)ethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate
[containing ≤ 0.03 % isomalathion]
204-497-7 121-75-5 015-041-00-X View details
chlorthion
O-(3-chloro-4-nitrophenyl) O,O-dimethyl phosphorothioate
207-902-5 500-28-7 015-042-00-5 View details
phosnichlor (ISO)
O-4-chloro-3-nitrophenyl O,O-dimethyl phosphorothioate
5826-76-6 015-043-00-0 View details
carbophenothion (ISO)
4-chlorophenylthiomethyl O,O-diethyl phosphorodithioate
212-324-1 786-19-6 015-044-00-6 View details
mecarbam (ISO)
N-ethoxycarbonyl-N-methylcarbamoylmethyl O,O-diethyl phosphorodithioate
219-993-9 2595-54-2 015-045-00-1 View details
oxydemeton-methyl
S-2-(ethylsulphinyl)ethyl O,O-dimethyl phosphorothioate
206-110-7 301-12-2 015-046-00-7 View details
ethion (ISO)
O,O,O',O'-tetraethyl S,S'-methylenedi (phosphorodithioate)
diethion
209-242-3 563-12-2 015-047-00-2 View details
fenthion (ISO)
O,O-dimethyl-O-(4-methylthion-m-tolyl) phosphorothioate
200-231-9 55-38-9 015-048-00-8 View details
endothion (ISO)
S-5-methoxy-4-oxopyran-2-ylmethyl dimethyl phosphorothioate
220-472-3 2778-04-3 015-049-00-3 View details
thiometon (ISO)
S-2-ethylthioethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate
211-362-6 640-15-3 015-050-00-9 View details
dimethoate (ISO)
O,O-dimethyl methylcarbamoylmethyl phosphorodithioate
200-480-3 60-51-5 015-051-00-4 View details
fenchlorphos (ISO)
O,O-dimethyl O-2,4,5-trichlorophenyl phosphorothioate
206-082-6 299-84-3 015-052-00-X View details
menazon (ISO)
S-[(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)methyl] O,O-dimethyl phosphorodithioate
201-123-4 78-57-9 015-053-00-5 View details
fenitrothion (ISO)
O,O-dimethyl O-4-nitro-m-tolyl phosphorothioate
204-524-2 122-14-5 015-054-00-0 View details
naled (ISO)
1,2-dibromo-2,2-dichloroethyl dimethyl phosphate
206-098-3 300-76-5 015-055-00-6 View details
azinphos-ethyl (ISO)
O,O-diethyl 4-oxobenzotriazin-3-ylmethyl phosphorodithioate
220-147-6 2642-71-9 015-056-00-1 View details
formothion (ISO)
N-formyl-N-methylcarbamoylmethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate
219-818-6 2540-82-1 015-057-00-7 View details
morphothion (ISO)
O,O-dimethyl-S-(morpholinocarbonylmethyl) phosphorodithioate
205-628-0 144-41-2 015-058-00-2 View details
vamidothion (ISO)
O,O-dimethyl S-2-(1-methylcarbamoylethylthio) ethyl phosphorothioate
218-894-8 2275-23-2 015-059-00-8 View details
disulfoton (ISO)
O,O-diethyl 2-ethylthioethyl phosphorodithioate
206-054-3 298-04-4 015-060-00-3 View details
dimefox (ISO)
tetramethylphosphorodiamidic fluoride
204-076-8 115-26-4 015-061-00-9 View details
mipafox (ISO)
N,N'- di-isopropylphosphorodiamidic fluoride
206-742-3 371-86-8 015-062-00-4 View details
dioxathion (ISO)
1,4-dioxan-2,3-diyl-O,O,O',O'-tetraethyl di(phosphorodithioate)
201-107-7 78-34-2 015-063-00-X View details
bromophos-ethyl (ISO)
O-4-bromo-2,5-dichlorophenyl O,O-diethyl phosphorothioate
225-399-0 4824-78-6 015-064-00-5 View details
S-[2-(ethylsulphinyl)ethyl] O,O-dimethyl phosphorodithioate
2703-37-9 015-065-00-0 View details
omethoate (ISO)
O,O-dimethyl S-methylcarbamoylmethyl phosphorothioate
214-197-8 1113-02-6 015-066-00-6 View details
phosalone (ISO)
S-(6-chloro-2-oxobenzoxazolin-3-ylmethyl) O,O-diethyl phosphorodithioate
218-996-2 2310-17-0 015-067-00-1 View details
dichlofenthion (ISO)
O-,4-dichlorophenyl O,O-diethyl phosphorothioate
202-564-5 97-17-6 015-068-00-7 View details
methidathion (ISO)
2,3-dihydro-5-methoxy-2-oxo-1,3,4-thiadiazol-3-ylmethyl-O,O-dimethylphosphorodithioate
213-449-4 950-37-8 015-069-00-2 View details
cyanthoate (ISO)
S-(N-(1-cyano-1-methylethyl)carbamoylmethyl) O,O-diethyl phosphorothioate
223-099-4 3734-95-0 015-070-00-8 View details
chlorfenvinphos (ISO)
2-chloro-1-(2,4 dichlorophenyl) vinyl diethyl phosphate
207-432-0 470-90-6 015-071-00-3 View details
monocrotophos (ISO)
dimethyl-1-methyl-2-(methylcarbamoyl)vinyl phosphate
230-042-7 6923-22-4 015-072-00-9 View details
dicrotophos (ISO)
(Z)-2-dimethylcarbamoyl-1-methylvinyl dimethyl phosphate
205-494-3 141-66-2 015-073-00-4 View details
crufomate (ISO)
4-tert-butyl-2-chlorophenyl methyl methylphosphoramidate
206-083-1 299-86-5 015-074-00-X View details
S-[2-(isopropylsulphinyl)ethyl] O,O-dimethyl phosphorothioate
2635-50-9 015-075-00-5 View details
potasan
O,O-diethyl O-(4-methylcoumarin-7-yl) phosphorothioate
299-45-6 015-076-00-0 View details
2,2-dichlorovinyl 2-ethylsulphinylethyl methyl phosphate
7076-53-1 015-077-00-6 View details
demeton-S-methylsulphon (ISO)
S-2-ethylsulphonylethyl dimethyl phosphorothioate
241-109-5 17040-19-6 015-078-00-1 View details
acephate (ISO)
O,S-dimethyl acetylphosphoramidothioate
250-241-2 30560-19-1 015-079-00-7 View details
amidithion (ISO)
2-methoxyethylcarbamoylmethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate
919-76-6 015-080-00-2 View details
O,O,O',O'-tetrapropyl dithiopyrophosphate
221-817-0 3244-90-4 015-081-00-8 View details
azothoate (ISO)
O-4-(4-chlorophenylazo)phenyl O,O-dimethyl phosphorothioate
227-419-3 5834-96-8 015-082-00-3 View details
bensulide (ISO)
O,O-diisopropyl 2-phenylsulphonylaminoethyl phosphorodithioate
212-010-4 741-58-2 015-083-00-9 View details

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1