Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Baza danych wykazu C&L

Baza danych wykazu C&L

Ta baza danych zawiera informacje nt. klasyfikacji i oznakowania zgłoszonych i zarejestrowanych substancji, otrzymane od producentów i importerów. Obejmuje ona również wykaz zharmonizowanych klasyfikacji. Baza jest regularnie wzbogacana o nowe i aktualizowane zgłoszenia. Nie można jednak specjalnie oznaczyć zaktualizowanych zgłoszeń, ponieważ zgłoszenia sklasyfikowane w taki sam sposób są grupowane przy wyświetlaniu.

Klasyfikacje pochodzące ze wspólnego przedkładania danych w ramach procesu rejestracyjnego REACH są odpowiednio oznaczone. Więcej informacji nt. tych substancji można uzyskać w bazie danych substancji zarejestrowanych.

Należy pamiętać, że niektóre informacje w wykazie C&L mogą być własnością osób trzecich. Wykorzystanie takich informacji może zatem wymagać wcześniejszej zgody tych osób. Więcej na ten temat w zastrzeżeniu prawnym.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 11 November 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
potassium mu-fluoro-bis(triethylaluminium)
400-040-2 12091-08-6 009-017-00-8 View details
magnesium hexafluorosilicate
241-022-2 16949-65-8 009-018-00-3 View details
sodium
231-132-9 7440-23-5 011-001-00-0 View details
sodium hydroxide
caustic soda
215-185-5 1310-73-2 011-002-00-6 View details
sodium peroxide
215-209-4 1313-60-6 011-003-00-1 View details
sodium azide
247-852-1 26628-22-8 011-004-00-7 View details
sodium carbonate
207-838-8 497-19-8 011-005-00-2 View details
sodium cyanate
213-030-6 917-61-3 011-006-00-8 View details
propoxycarbazone-sodium
605-920-1 181274-15-7 011-007-00-3 View details
magnesium powder (pyrophoric)
231-104-6 7439-95-4 012-001-00-3 View details
magnesium, powder or turnings
231-104-6 7439-95-4 012-002-00-9 View details
magnesium alkyls
012-003-00-4 View details
aluminium-magnesium-carbonate-hydroxide-perchlorate-hydrate
422-150-1 012-004-00-X View details
aluminium powder (pyrophoric)
231-072-3 7429-90-5 013-001-00-6 View details
aluminium powder (stabilised)
231-072-3 7429-90-5 013-002-00-1 View details
aluminium chloride, anhydrous
231-208-1 7446-70-0 013-003-00-7 View details
aluminium alkyls
013-004-00-2 View details
diethyl(ethyldimethylsilanolato)aluminium
401-160-8 55426-95-4 013-005-00-8 View details
(ethyl-3-oxobutanoato-O'1,O'3)(2-dimethylaminoethanolato)(1-methoxypropan-2-olato)aluminium(III), dimerised
402-370-2 149057-70-5 013-006-00-3 View details
poly(oxo(2-butoxyethyl-3-oxobutanoato-O'1,O'3)aluminium)
403-430-0 013-007-00-9 View details
di-n-octylaluminium iodide
408-190-0 7585-14-0 013-008-00-4 View details
sodium((n-butyl)x(ethyl)y-1,5-dihydro)aluminate) x = 0,5, y = 1,5
418-720-2 013-009-00-X View details
hydroxy aluminium bis(2,4,8,10-tetra-tert-butyl-6-hydroxy-12H-dibenzo[d,g][1.3.2]dioxaphosphocin-6-oxide)
430-650-4 151841-65-5 013-010-00-5 View details
trichlorosilane
233-042-5 10025-78-2 014-001-00-9 View details
silicon tetrachloride
233-054-0 10026-04-7 014-002-00-4 View details
dimethyldichlorosilane
200-901-0 75-78-5 014-003-00-X View details
trichloro(methyl)silane
methyltrichlorosilane
200-902-6 75-79-6 014-004-00-5 View details
tetraethyl silicate
ethyl silicate
201-083-8 78-10-4 014-005-00-0 View details
bis(4-fluorophenyl)-methyl-(1,2,4-triazol-4-ylmethyl)silane hydrochloride
401-380-4 89066-61-5 014-006-00-6 View details
triethoxyisobutylsilane
402-810-3 17980-47-1 014-007-00-1 View details
(chloromethyl)bis(4-fluorophenyl)methylsilane
401-200-4 85491-26-5 014-008-00-7 View details
isobutylisopropyldimethoxysilane
402-580-4 111439-76-0 014-009-00-2 View details
disodium metasilicate
229-912-9 6834-92-0 014-010-00-8 View details
cyclohexyldimethoxymethylsilane
402-140-1 17865-32-6 014-011-00-3 View details
bis(3-(trimethoxysilyl)propyl)amine
403-480-3 014-012-00-9 View details
α-hydroxypoly(methyl-(3-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yloxy)propyl)siloxane)
404-920-7 014-013-00-4 View details
etacelasil (ISO)
6-(2-chloroethyl)-6-(2-methoxyethoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecane
253-704-7 37894-46-5 014-014-00-X View details
α-trimethylsilanyl-ω-trimethylsiloxypoly[oxy(methyl-3-(2-(2-methoxypropoxy)propoxy)propylsilanediyl]-co-oxy(dimethylsilane))
406-420-4 69430-40-6 014-015-00-5 View details
reaction mass of: 1,3-dihex-5-en-1-yl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
1,3-dihex-n-en-1-yl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
406-490-6 014-016-00-0 View details
flusilazole (ISO)
bis(4-fluorophenyl)(methyl)(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)silane
617-717-5 85509-19-9 014-017-00-6 View details
octamethylcyclotetrasiloxane 209-136-7 556-67-2 014-018-00-1 View details
reaction mass of: 4-[[bis-(4-fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazole
1-[[bis-(4-fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazole
403-250-2 014-019-00-7 View details
bis(1,1-dimethyl-2-propynyloxy)dimethylsilane
414-960-7 53863-99-3 014-020-00-2 View details
tris(isopropenyloxy)phenyl silane
411-340-8 52301-18-5 014-021-00-8 View details
reaction product of: (2-hydroxy-4-(3-propenoxy)benzophenone and triethoxysilane) with (hydrolysis product of silica and methyltrimethoxysilane)
401-530-9 014-022-00-3 View details
α, ω-dihydroxypoly(hex-5-en-1-ylmethylsiloxane)hoxysilane with (hydrolysis product of silica and methyltrimethoxysilane)iazole
408-160-7 125613-45-8 014-023-00-9 View details
1-((3-(3-chloro-4-fluorophenyl)propyl)dimethylsilanyl)-4-ethoxybenzene
412-620-2 121626-74-2 014-024-00-4 View details
4-[3-(diethoxymethylsilylpropoxy)-2,2,6,6-tetramethyl]piperidine
411-400-3 102089-33-8 014-025-00-X View details
dichloro-(3-(3-chloro-4-fluorophenyl)propyl)methylsilane
407-180-3 770722-36-6 014-026-00-5 View details
chloro(3-(3-chloro-4-fluorophenyl)propyl)dimethylsilane
410-270-5 770722-46-8 014-027-00-0 View details

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1