Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Baza danych wykazu C&L

Baza danych wykazu C&L

Ta baza danych zawiera informacje nt. klasyfikacji i oznakowania zgłoszonych i zarejestrowanych substancji, otrzymane od producentów i importerów. Obejmuje ona również wykaz zharmonizowanych klasyfikacji. Baza jest regularnie wzbogacana o nowe i aktualizowane zgłoszenia. Nie można jednak specjalnie oznaczyć zaktualizowanych zgłoszeń, ponieważ zgłoszenia sklasyfikowane w taki sam sposób są grupowane przy wyświetlaniu.

Klasyfikacje pochodzące ze wspólnego przedkładania danych w ramach procesu rejestracyjnego REACH są odpowiednio oznaczone. Więcej informacji nt. tych substancji można uzyskać w bazie danych substancji zarejestrowanych.

Należy pamiętać, że niektóre informacje w wykazie C&L mogą być własnością osób trzecich. Wykorzystanie takich informacji może zatem wymagać wcześniejszej zgody tych osób. Więcej na ten temat w zastrzeżeniu prawnym.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 24 February 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
calcium carbide
200-848-3 75-20-7 006-004-00-9 View details
thiram (ISO)
tetramethylthiuram disulphide
205-286-2 137-26-8 006-005-00-4 View details
hydrogen cyanide
hydrocyanic acid
200-821-6 74-90-8 006-006-00-X View details
hydrogen cyanide ...%
hydrocyanic acid ...%
200-821-6 74-90-8 006-006-01-7 View details
salts of hydrogen cyanide with the exception of complex cyanides such as ferrocyanides, ferricyanides and mercuric oxycyanide and those specified elsewhere in this Annex
006-007-00-5 View details
antu (ISO)
1-(1-naphthyl)-2-thiourea
201-706-3 86-88-4 006-008-00-0 View details
1-isopropyl-3-methylpyrazol-5-yl dimethylcarbamate
Isolan
204-318-2 119-38-0 006-009-00-6 View details
5,5-dimethyl-3-oxocyclohex-1-enyl dimethylcarbamate 5,5-dimethyldihydroresorcinol dimethylcarbamate
Dimetan
204-525-8 122-15-6 006-010-00-1 View details
carbaryl (ISO)
1-naphthyl methylcarbamate
200-555-0 63-25-2 006-011-00-7 View details
ziram (ISO)
zinc bis dimethyldithiocarbamate
205-288-3 137-30-4 006-012-00-2 View details
metam-sodium (ISO)
sodium methyldithiocarbamate
205-293-0 137-42-8 006-013-00-8 View details
nabam (ISO)
disodium ethylenebis(N,N'-dithiocarbamate)
205-547-0 142-59-6 006-014-00-3 View details
diuron (ISO)
3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea
206-354-4 330-54-1 006-015-00-9 View details
propoxur (ISO)
2-isopropyloxyphenyl N-methylcarbamate
2-isopropoxyphenyl methylcarbamate
204-043-8 114-26-1 006-016-00-4 View details
aldicarb (ISO)
2-methyl-2-(methylthio)propanal-O-(N-methylcarbamoyl)oxime
204-123-2 116-06-3 006-017-00-X View details
aminocarb (ISO)
4-dimethylamino-3-tolyl methylcarbamate
217-990-7 2032-59-9 006-018-00-5 View details
di-allate (ISO)
S-(2,3-dichloroallyl)-N,N-diisopropylthiocarbamate
218-961-1 2303-16-4 006-019-00-0 View details
barban (ISO)
4-chlorbut-2-ynyl N-(3-chlorophenyl)carbamate
202-930-4 101-27-9 006-020-00-6 View details
linuron (ISO)
3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea
206-356-5 330-55-2 006-021-00-1 View details
decarbofuran (ISO)
2,3-dihydro-2-methylbenzofuran-7-yl methylcarbamate
1563-67-3 006-022-00-7 View details
mercaptodimethur (ISO)
methiocarb (ISO)
3,5-dimethyl-4-methylthiophenyl N-methylcarbamate
217-991-2 2032-65-7 006-023-00-2 View details
proxan-sodium (ISO)
sodium O-isopropyldithiocarbonate
205-443-5 140-93-2 006-024-00-8 View details
allethrin
(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate
bioallethrin
(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate
209-542-4 584-79-2 006-025-00-3 View details
esbiothrin
S-bioallethrin
(S)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate
(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate
249-013-5 28434-00-6 006-025-00-3 View details
carbofuran (ISO)
2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl N-methylcarbamate
216-353-0 1563-66-2 006-026-00-9 View details
dinobuton (ISO)
2-(1-methylpropyl)-4,6-dinitrophenyl isopropyl carbonate
213-546-1 973-21-7 006-028-00-X View details
dioxacarb (ISO)
2-(1,3-dioxolan-2-yl)phenyl N-methylcarbamate
230-253-4 6988-21-2 006-029-00-5 View details
EPTC (ISO)
S-ethyl dipropylthiocarbamate
212-073-8 759-94-4 006-030-00-0 View details
formetanate (ISO)
3-[(EZ)-dimethylaminomethyleneamino]phenyl methylcarbamate
244-879-0 22259-30-9 006-031-00-6 View details
monolinuron (ISO)
3-(4-chlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea
217-129-5 1746-81-2 006-032-00-1 View details
metoxuron (ISO)
3-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-1,1-dimethylurea
243-433-2 19937-59-8 006-033-00-7 View details
pebulate (ISO)
N-butyl-N-ethyl-S-propylthiocarbamate
214-215-4 1114-71-2 006-034-00-2 View details
pirimicarb (ISO)
2-(dimethylamino)-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl dimethylcarbamate
245-430-1 23103-98-2 006-035-00-8 View details
benzthiazuron (ISO)
1-benzothiazol-2-yl-3-methylurea
217-685-9 1929-88-0 006-036-00-3 View details
promecarb (ISO)
3-isopropyl-5-methylphenyl N-methylcarbamate
220-113-0 2631-37-0 006-037-00-9 View details
sulfallate (ISO)
2-chloroallyl N,N-dimethyldithiocarbamate
202-388-9 95-06-7 006-038-00-4 View details
tri-allate (ISO)
S-2,3,3-trichloroallyl diisopropylthiocarbamate
218-962-7 2303-17-5 006-039-00-X View details
3-methylpyrazol-5-yl-dimethylcarbamate
monometilan
2532-43-6 006-040-00-5 View details
dimethylcarbamoyl chloride
201-208-6 79-44-7 006-041-00-0 View details
monuron (ISO)
3-(4-chlorophenyl)-1,1-dimethylurea
205-766-1 150-68-5 006-042-00-6 View details
3-(4-chlorophenyl)-1,1-dimethyluronium trichloroacetate
monuron-TCA
620-358-7 140-41-0 006-043-00-1 View details
isoproturon (ISO); 3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea
251-835-4 34123-59-6 006-044-00-7 View details
methomyl (ISO)
1-(methylthio)ethylideneamino N-methylcarbamate
240-815-0 16752-77-5 006-045-00-2 View details
bendiocarb (ISO)
2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-yl N-methylcarbamate
2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-yl methylcarbamate
245-216-8 22781-23-3 006-046-00-8 View details
bufencarb (ISO)
reaction mass of 3-(1-methylbutyl)phenyl N-methylcarbamate and 3-(1-ethylpropyl)phenyl N-methylcarbamate
620-359-2 8065-36-9 006-047-00-3 View details
ethiofencarb (ISO)
2-(ethylthiomethyl)phenyl N-methylcarbamate
249-981-9 29973-13-5 006-048-00-9 View details
dixanthogen
O,O-diethyl dithiobis(thioformate)
207-944-4 502-55-6 006-049-00-4 View details
1,1-dimethyl-3-phenyluronium trichloroacetate
fenuron-TCA
4482-55-7 006-050-00-X View details
ferbam (ISO)
iron tris(dimethyldithiocarbamate)
238-484-2 14484-64-1 006-051-00-5 View details
formetanate hydrochloride
3-(N,N-dimethylaminomethyleneamino)phenyl N-methylcarbamate
245-656-0 23422-53-9 006-052-00-0 View details

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2