Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Baza danych wykazu C&L

Baza danych wykazu C&L

Ta baza danych zawiera informacje nt. klasyfikacji i oznakowania zgłoszonych i zarejestrowanych substancji, otrzymane od producentów i importerów. Obejmuje ona również wykaz zharmonizowanych klasyfikacji. Baza jest regularnie wzbogacana o nowe i aktualizowane zgłoszenia. Nie można jednak specjalnie oznaczyć zaktualizowanych zgłoszeń, ponieważ zgłoszenia sklasyfikowane w taki sam sposób są grupowane przy wyświetlaniu.

Klasyfikacje pochodzące ze wspólnego przedkładania danych w ramach procesu rejestracyjnego REACH są odpowiednio oznaczone. Więcej informacji nt. tych substancji można uzyskać w bazie danych substancji zarejestrowanych.

Należy pamiętać, że niektóre informacje w wykazie C&L mogą być własnością osób trzecich. Wykorzystanie takich informacji może zatem wymagać wcześniejszej zgody tych osób. Więcej na ten temat w zastrzeżeniu prawnym.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 27 March 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
chlorpyrifos (ISO)
O,O-diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate
220-864-4 2921-88-2 015-084-00-4 View details
chlorphonium chloride (ISO)
tributyl (2,4-dichlorobenzyl) phosphonium chloride
204-105-4 115-78-6 015-085-00-X View details
coumithoate (ISO)
O,O-diethyl O-,8,9,10-tetrahydro-6-oxo-benzo(c)chromen-3-yl phosphorothioate
572-48-5 015-086-00-5 View details
cyanophos (ISO)
O-4-cyanophenyl O,O-dimethyl phosphorothioate
220-130-3 2636-26-2 015-087-00-0 View details
dialifos (ISO)
2-chloro-1-phthalimidoethyl O,O-diethyl phosphorodithioate
233-689-3 10311-84-9 015-088-00-6 View details
ethoate-methyl (ISO)
ethylcarbamoylmethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate
204-121-1 116-01-8 015-089-00-1 View details
fensulfothion (ISO)
O,O-diethyl O-4-methylsulfinylphenyl phosphorothioate
204-114-3 115-90-2 015-090-00-7 View details
fonofos (ISO)
O-ethyl phenyl ethylphosphonodithioate
213-408-0 944-22-9 015-091-00-2 View details
phosacetim (ISO)
O,O-bis(4-chlorophenyl) N-acetimidoylphosphoramidothioate
223-874-7 4104-14-7 015-092-00-8 View details
leptophos (ISO)
O-4-bromo-2,5-dichlorophenyl O-methyl phenylphosphorothioate
244-472-8 21609-90-5 015-093-00-3 View details
mephosfolan (ISO)
diethyl 4-methyl-1,3-dithiolan-2-ylidenephosphoramidate
213-447-3 950-10-7 015-094-00-9 View details
methamidophos (ISO)
O,S-dimethyl phosphoramidothioate
233-606-0 10265-92-6 015-095-00-4 View details
oxydisulfoton (ISO)
O, O-diethyl S-2-ethylsulphinylethyl phosphorodithioate
219-679-1 2497-07-6 015-096-00-X View details
phenthoate (ISO)
ethyl 2-(dimethoxyphosphinothioylthio)-2-phenylacetate
219-997-0 2597-03-7 015-097-00-5 View details
trichloronate (ISO)
O-ethyl O-2,4,5-trichlorophenyl ethylphosphonothioate
206-326-1 327-98-0 015-098-00-0 View details
pirimiphos-ethyl (ISO)
O,O-diethyl O-2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl phosphorothioate
245-704-0 23505-41-1 015-099-00-6 View details
phoxim (ISO)
α-(diethoxyphosphinothioylimino) phenylacetonitrile
238-887-3 14816-18-3 015-100-00-X View details
phosmet (ISO); S-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl] O,O-di-methyl phosphorodithioate; O,O-dimethyl-S-phthalimido-methyl phosphorodithioate
211-987-4 732-11-6 015-101-00-5 View details
tris(2-chloroethyl)phosphate 204-118-5 115-96-8 015-102-00-0 View details
phosphorus tribromide
232-178-2 7789-60-8 015-103-00-6 View details
diphosphorus pentasulphide
phosphorus pentasulphide
215-242-4 1314-80-3 015-104-00-1 View details
triphenyl phosphite
202-908-4 101-02-0 015-105-00-7 View details
hexamethylphosphoric triamide
hexamethylphosphoramide
211-653-8 680-31-9 015-106-00-2 View details
ethoprophos (ISO)
ethyl-S,S-dipropyl phosphorodithioate
236-152-1 13194-48-4 015-107-00-8 View details
bromophos (ISO)
O-4-bromo-2,5-dichlorophenyl O,O-dimethyl phosphorothioate
218-277-3 2104-96-3 015-108-00-3 View details
crotoxyphos (ISO)
1-phenylethyl 3-(dimethoxyphosphinyloxy) isocrotonate
231-720-5 7700-17-6 015-109-00-9 View details
cyanofenphos (ISO)
O-4-cyanophenyl O-ethyl phenylphosphonothioate
620-377-0 13067-93-1 015-110-00-4 View details
phosfolan (ISO)
diethyl 1,3-dithiolan-2-ylidenephosphoramidate
213-423-2 947-02-4 015-111-00-X View details
thionazin (ISO)
O,O-diethyl O-pyrazin-2-yl phosphorothioate
206-049-6 297-97-2 015-112-00-5 View details
tolclofos-methyl (ISO)
O-(2,6-dichloro-p-tolyl)-O,O-dimethyl thiophosphate
260-515-3 57018-04-9 015-113-00-0 View details
chlormephos (ISO)
S-chloromethyl O,O-diethyl phosphorodithioate
246-538-1 24934-91-6 015-114-00-6 View details
chlorthiophos (ISO)
[isomeric reaction mass in which O-2,5-dichlorophenyl-4-methylthiophenyl O,O-diethyl phosphorothioate predominates]
244-663-6 21923-23-9 015-115-00-1 View details
demephion-O (ISO)
O,O-dimethyl O-2-methylthioethyl phosphorothioate
211-666-9 682-80-4 015-116-00-7 View details
demephion-S (ISO)
O,O-dimethyl S-2-methylthioethyl phosphorothioate
219-971-9 2587-90-8 015-117-00-2 View details
demeton
620-378-6 8065-48-3 015-118-00-8 View details
dimethyl 4-(methylthio)phenyl phosphate
620-379-1 3254-63-5 015-119-00-3 View details
ditalimfos (ISO)
O,O-diethyl phthalimidophosphonothioate
225-875-8 5131-24-8 015-120-00-9 View details
edifenphos (ISO)
O-ethyl S,S-diphenyl phosphorodithioate
241-178-1 17109-49-8 015-121-00-4 View details
etrimfos (ISO)
O-6-ethoxy-2-ethylpyrimidin-4-yl O,O-dimethylphosphorothioate
253-855-9 38260-54-7 015-122-00-X View details
fenamiphos (ISO)
ethyl-4-methylthio-m-tolyl isopropyl phosphoramidate
244-848-1 22224-92-6 015-123-00-5 View details
fosthietan (ISO)
diethyl 1,3-dithietan-2-ylidenephosphoramidate
244-437-7 21548-32-3 015-124-00-0 View details
glyphosine (ISO)
N,N-bis(phosphonomethyl)glycine
219-468-4 2439-99-8 015-125-00-6 View details
heptenophos (ISO)
7-chlorobicyclo(3.2.0)hepta-2,6-dien-6-yl dimethyl phosphate
245-737-0 23560-59-0 015-126-00-1 View details
iprobenfos (ISO)
S-benzyl diisopropyl phosphorothioate
247-449-0 26087-47-8 015-127-00-7 View details
IPSP
S-ethylsulphinylmethyl O,O-diisopropylphosphorodithioate
5827-05-4 015-128-00-2 View details
isofenphos (ISO)
O-ethyl O-2-isopropoxycarbonylphenyl-isopropylphosphoramidothioate
246-814-1 25311-71-1 015-129-00-8 View details
isothioate (ISO)
S-2-isopropylthioethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate
36614-38-7 015-130-00-3 View details
isoxathion (ISO)
O,O-diethyl O-5-phenylisoxazol-3-ylphosphorothioate
242-624-8 18854-01-8 015-131-00-9 View details
S-(chlorophenylthiomethyl) O,O-dimethylphosphorodithioate
methylcarbophenothione
953-17-3 015-132-00-4 View details
piperophos (ISO)
S-2-methylpiperidinocarbonylmethyl-O,O-dipropyl phosphorodithioate
607-329-4 24151-93-7 015-133-00-X View details

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2