Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Baza danych wykazu C&L

Baza danych wykazu C&L

Ta baza danych zawiera informacje nt. klasyfikacji i oznakowania zgłoszonych i zarejestrowanych substancji, otrzymane od producentów i importerów. Obejmuje ona również wykaz zharmonizowanych klasyfikacji. Baza jest regularnie wzbogacana o nowe i aktualizowane zgłoszenia. Nie można jednak specjalnie oznaczyć zaktualizowanych zgłoszeń, ponieważ zgłoszenia sklasyfikowane w taki sam sposób są grupowane przy wyświetlaniu.

Klasyfikacje pochodzące ze wspólnego przedkładania danych w ramach procesu rejestracyjnego REACH są odpowiednio oznaczone. Więcej informacji nt. tych substancji można uzyskać w bazie danych substancji zarejestrowanych.

Należy pamiętać, że niektóre informacje w wykazie C&L mogą być własnością osób trzecich. Wykorzystanie takich informacji może zatem wymagać wcześniejszej zgody tych osób. Więcej na ten temat w zastrzeżeniu prawnym.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 20 January 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
dinitrogen tetraoxide
234-126-4 10544-72-6 007-002-00-0 View details
nitrogen dioxide
233-272-6 10102-44-0 007-002-00-0 View details
chlormequat chloride (ISO)
2-chloroethyltrimethylammonium chloride
213-666-4 999-81-5 007-003-00-6 View details
nitric acid ... %
231-714-2 7697-37-2 007-004-00-1 View details
ethyl nitrite
203-722-6 109-95-5 007-006-00-2 View details
ethyl nitrate
210-903-3 625-58-1 007-007-00-8 View details
hydrazine
206-114-9 302-01-2 007-008-00-3 View details
dicyclohexylammonium nitrite
221-515-9 3129-91-7 007-009-00-9 View details
sodium nitrite
231-555-9 7632-00-0 007-010-00-4 View details
potassium nitrite
231-832-4 7758-09-0 007-011-00-X View details
N,N-dimethylhydrazine
200-316-0 57-14-7 007-012-00-5 View details
1,2-dimethylhydrazine
540-73-8 007-013-00-0 View details
salts of hydrazine
007-014-00-6 View details
O-ethylhydroxylamine
402-030-3 624-86-2 007-015-00-1 View details
butyl nitrite
208-862-1 544-16-1 007-016-00-7 View details
isobutyl nitrite
208-819-7 542-56-3 007-017-00-2 View details
sec-butyl nitrite
213-104-8 924-43-6 007-018-00-8 View details
tert-butyl nitrite
208-757-0 540-80-7 007-019-00-3 View details
pentyl nitrite
207-332-7 463-04-7 007-020-00-9 View details
‘amyl nitrite’, mixed isomers
203-770-8 110-46-3 007-020-00-9 View details
hydrazobenzene
1,2-diphenylhydrazine
204-563-5 122-66-7 007-021-00-4 View details
hydrazine bis(3-carboxy-4-hydroxybenzensulfonate)
405-030-1 007-022-00-X View details
sodium 3,5-bis(3-(2,4-di-tert-pentylphenoxy)propylcarbamoyl)benzenesulfonate
405-510-0 007-023-00-5 View details
2-(decylthio)ethylammonium chloride
405-640-8 36362-09-1 007-024-00-0 View details
(4-hydrazinophenyl)-N-methylmethanesulfonamide hydrochloride
406-090-1 81880-96-8 007-025-00-6 View details
oxo-((2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)amino)carbonylacetohydrazide
413-230-5 122035-71-6 007-026-00-1 View details
1,6-bis(3,3-bis((1-methylpentylidenimino)propyl)ureido)hexane
420-190-2 771478-66-1 007-027-00-7 View details
hydroxylammonium nitrate
236-691-2 13465-08-2 007-028-00-2 View details
diethyldimethylammonium hydroxide
419-400-5 95500-19-9 007-029-00-8 View details
oxygen
231-956-9 7782-44-7 008-001-00-8 View details
hydrogen peroxide solution ...%
231-765-0 7722-84-1 008-003-00-9 View details
fluorine
231-954-8 7782-41-4 009-001-00-0 View details
hydrogen fluoride
231-634-8 7664-39-3 009-002-00-6 View details
hydrofluoric acid ... %
231-634-8 7664-39-3 009-003-00-1 View details
sodium fluoride
231-667-8 7681-49-4 009-004-00-7 View details
potassium fluoride
232-151-5 7789-23-3 009-005-00-2 View details
ammonium fluoride
235-185-9 12125-01-8 009-006-00-8 View details
sodium bifluoride
sodium hydrogen difluoride
215-608-3 1333-83-1 009-007-00-3 View details
potassium bifluoride
potassium hydrogen difluoride
232-156-2 7789-29-9 009-008-00-9 View details
ammonium bifluoride
ammonium hydrogen difluoride
215-676-4 1341-49-7 009-009-00-4 View details
fluoroboric acid ... %
240-898-3 16872-11-0 009-010-00-X View details
fluorosilicic acid ... %
241-034-8 16961-83-4 009-011-00-5 View details
alkali fluorosilicates(NH4)
240-968-3 16919-19-0 009-012-00-0 View details
alkali fluorosilicates(K)
240-896-2 16871-90-2 009-012-00-0 View details
alkali fluorosilicates(Na)
240-934-8 16893-85-9 009-012-00-0 View details
fluorosilicates, with the exception of those specified elsewhere in this annex
009-013-00-6 View details
lead hexafluorosilicate
247-278-1 25808-74-6 009-014-00-1 View details
sulphuryl difluoride
220-281-5 2699-79-8 009-015-00-7 View details
trisodium hexafluoroaluminate
237-410-6 13775-53-6 009-016-00-2 View details
trisodium hexafluoroaluminate (cryolite)
239-148-8 15096-52-3 009-016-00-2 View details

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2