Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Baza danych wykazu C&L

Baza danych wykazu C&L

Ta baza danych zawiera informacje nt. klasyfikacji i oznakowania zgłoszonych i zarejestrowanych substancji, otrzymane od producentów i importerów. Obejmuje ona również wykaz zharmonizowanych klasyfikacji. Baza jest regularnie wzbogacana o nowe i aktualizowane zgłoszenia. Nie można jednak specjalnie oznaczyć zaktualizowanych zgłoszeń, ponieważ zgłoszenia sklasyfikowane w taki sam sposób są grupowane przy wyświetlaniu.

Klasyfikacje pochodzące ze wspólnego przedkładania danych w ramach procesu rejestracyjnego REACH są odpowiednio oznaczone. Więcej informacji nt. tych substancji można uzyskać w bazie danych substancji zarejestrowanych.

Należy pamiętać, że niektóre informacje w wykazie C&L mogą być własnością osób trzecich. Wykorzystanie takich informacji może zatem wymagać wcześniejszej zgody tych osób. Więcej na ten temat w zastrzeżeniu prawnym.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 13 December 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
Amide and derivatives
View details
Acid derivatives
View details
Amide and derivatives
View details
Amide and derivatives
View details
Amide and derivatives
View details
Organic acids and derivatives
View details
Alcohol
View details
Catechol
View details
2,3,3,3-tetrafluoro-2-[1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-4-(fluorosulfonyl)butoxy]propanoyl fluoride
833-066-1 117516-16-2 View details
Catechol
View details
potassium;1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-olate
949-316-9 1965233-46-8 View details
Alcohol
View details
Alcohol
View details
2-[(2-Acetamido-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]-1,3-propanediyl bis(4-methoxybenzoate)
949-341-5 View details
Reaction mass of L-alanyl-L-tyrosine hydrochloride and potassium chloride
949-344-1 View details
Alcohol
View details
Calcium Manganese Titanium oxide
View details
Organic acids and derivatives
View details
methyl 3-(2-morpholinocyclopenten-1-yl)propanoate
949-350-4 View details
Silicon compounds
View details
Silicon compounds
View details
Amine compounds
View details
Organic acids and derivatives
View details
Silicon compounds
View details
Silicon compounds
View details
Silicon compounds
View details
Silicon compounds
View details
(R)-3-iodo-N-(tetrahydrofuran-3-yl)benzamide
833-516-7 1506750-45-3 View details
potassium;3-cyclopentylpropanoate
949-374-5 View details
Amorphous Mesoporous Magnesium Carbonate
View details
6-chloro-1-methyl-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
833-621-8 15965-72-7 View details
cyclohexyl(phenyl)methanamine hydrochloride
833-626-5 58271-62-8 View details
Tri-n-octyl phosphine selenide
833-942-3 20612-73-1 View details
Phenol derivatives
View details
Phenols
View details
Amine compounds
View details
Sulphur Compounds
View details
Phenol derivatives
View details
Phenol derivatives
View details
Phenol derivatives
View details
Phenol derivatives
View details
N-[4-chloro-2-[(methylamino)methyl]-carbamic acid 1, 1-dimethylethyl ester, 1.5 acetate
834-355-5 2253672-52-3 View details
5-chloro-2-ethynylpyridine
834-528-5 1196153-33-9 View details
Urea and Derivatives
View details
Urea and Derivatives
View details
Sulphur Compounds
View details
Phenol substance
View details
Amide and Derivatives
View details
Oraganic acids and derivatives
View details
3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
834-969-3 1946817-21-5 View details

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1