Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Baza danych wykazu C&L

Baza danych wykazu C&L

Ta baza danych zawiera informacje nt. klasyfikacji i oznakowania zgłoszonych i zarejestrowanych substancji, otrzymane od producentów i importerów. Obejmuje ona również wykaz zharmonizowanych klasyfikacji. Baza jest regularnie wzbogacana o nowe i aktualizowane zgłoszenia. Nie można jednak specjalnie oznaczyć zaktualizowanych zgłoszeń, ponieważ zgłoszenia sklasyfikowane w taki sam sposób są grupowane przy wyświetlaniu.

Klasyfikacje pochodzące ze wspólnego przedkładania danych w ramach procesu rejestracyjnego REACH są odpowiednio oznaczone. Więcej informacji nt. tych substancji można uzyskać w bazie danych substancji zarejestrowanych.

Należy pamiętać, że niektóre informacje w wykazie C&L mogą być własnością osób trzecich. Wykorzystanie takich informacji może zatem wymagać wcześniejszej zgody tych osób. Więcej na ten temat w zastrzeżeniu prawnym.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 01 April 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
(2E)-3-[4-(benzyloxy)phenyl]prop-2-enoic acid
826-150-4 227105-11-5 View details
2-(2,4-dimethylphenyl)morpholine
826-152-5 1094508-93-6 View details
2-(1H-1,3-benzodiazol-1-yl)propanoic acid hydrochloride
826-153-0 1095080-29-7 View details
4-bromo-2,5-difluorobenzene-1-thiol
826-154-6 1208075-22-2 View details
4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
826-155-1 1211521-88-8 View details
4-methanesulfonylpyridin-2-amine
826-156-7 1379357-46-6 View details
1-(difluoromethyl)-1H-indazol-5-amine
826-157-2 1423032-23-8 View details
methyl 3-aminoazetidine-1-carboxylate hydrochloride
826-158-8 1803566-32-6 View details
ethyl 3-bromo-4-fluoro-2-methylbenzoate
826-159-3 1803604-00-3 View details
3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropanal
948-110-6 857288-55-2 View details
Dorado Azul Essential Oil
View details
Amine Compounds
View details
Amide and Derivatives
View details
(Tert-butylimido) bis (dimethylamino) cyclopentadienyl Niobium
826-161-4 1221522-53-7 View details
1-Bromo-2-(difluoromethyl)-3-fluoro-4-methoxy-benzene
826-163-5 2092668-52-3 View details
bis(isopropylcyclopentadienyl)(N,N‟-di-i-propylacetamidinato)Scandium(III)
826-164-0 1936455-07-0 View details
Bis(ethylcyclopentadienyl)(N,N'-Diisopropylacetaminidinato) Yttrium (III)
826-165-6 2007921-36-8 View details
isliFe
View details
2-methyl-1,3-oxazolidine
826-166-1 16250-70-7 View details
3-methyloxazolidine
826-167-7 27970-32-7 View details
1-amino-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
826-168-2 74027-60-4 View details
3,5-dimethyl-4-oxo-3H,4H-thieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
826-169-8 439138-78-0 View details
2-amino-4H,6H,7H-pyrano[3,4-d][1,3]thiazol-7-one
826-170-3 1253281-38-7 View details
3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-5-carboxylic acid
826-171-9 1501435-10-4 View details
2-{3-bromo-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,5-a]pyridin-7-yl}acetic acid
826-172-4 1781693-09-1 View details
3-bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carbonitrile
826-174-5 1823870-54-7 View details
3-(pyrimidin-4-yl)propan-1-amine 2,2,2-trifluoroacetate
948-114-8 View details
4-methyl-4-phenylpentanoic acid
826-175-0 4408-55-3 View details
5-bromopyridine-2-sulfonamide
826-176-6 19642-68-3 View details
6-methyl-4-nitropyridine-2-carboxylic acid
826-177-1 30235-16-6 View details
6-methylpyridazine-3-carboxylic acid
826-178-7 64210-60-2 View details
5-(pyridin-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-amine
826-179-2 83417-23-6 View details
5-bromo-1,3-dihydro-2,1-benzisothiazole 2,2-dioxide
826-180-8 111248-92-1 View details
3-(4-fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
826-181-3 118412-66-1 View details
methyl 4-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate
826-182-9 128577-47-9 View details
1-methyl-1H-pyrazole-4-carbohydrazide
826-183-4 170020-91-4 View details
6-methoxy-5-nitropyridine-2-carboxylic acid
826-185-5 475272-62-9 View details
3-(5-bromopyridin-3-yl)propanoic acid
826-186-0 1022128-98-8 View details
tert-butyl 5-(trifluoromethyl)-1,4-diazepane-1-carboxylate
826-187-6 1042598-29-7 View details
5-(benzyloxy)pyrazine-2-carboxylic acid
826-188-1 1410093-53-6 View details
1-(6-methoxypyridin-2-yl)propan-1-one
826-189-7 1955540-80-3 View details
N-substituted benzyl substituted piperazinyl carboxamide CR000506000
View details
N-substituted benzyl substituted piperazinyl carboxamide CR000505448
View details
N-substituted benzyl substituted piperazinyl carboxamide CR000505451
View details
N-substituted benzyl substituted piperazinyl carboxamide CR000505447
View details
Ethanone, 1-(2-hydroxy-3-methylphenyl)-, oxime, ar-(C9-rich C8-10-branched alkyl) derivs.
826-191-8 1643678-01-6 View details
N-substituted benzyl substituted piperazinyl carboxamide CR000505440
View details
(S)-1-bromo-8-chloro-3-(1-Cbz-pyrrolidin-2-yl)imidazo[1,5-a] pyrazine
826-199-1 1420478-87-0 View details
Chromium trichloride solution 60 %
948-122-1 View details
Reaction products of 3-Methylaniline with heptyl naphthalen-2-ol
826-203-1 1619917-05-3 View details

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2