Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Baza danych wykazu C&L

Baza danych wykazu C&L

Ta baza danych zawiera informacje nt. klasyfikacji i oznakowania zgłoszonych i zarejestrowanych substancji, otrzymane od producentów i importerów. Obejmuje ona również wykaz zharmonizowanych klasyfikacji. Baza jest regularnie wzbogacana o nowe i aktualizowane zgłoszenia. Nie można jednak specjalnie oznaczyć zaktualizowanych zgłoszeń, ponieważ zgłoszenia sklasyfikowane w taki sam sposób są grupowane przy wyświetlaniu.

Klasyfikacje pochodzące ze wspólnego przedkładania danych w ramach procesu rejestracyjnego REACH są odpowiednio oznaczone. Więcej informacji nt. tych substancji można uzyskać w bazie danych substancji zarejestrowanych.

Należy pamiętać, że niektóre informacje w wykazie C&L mogą być własnością osób trzecich. Wykorzystanie takich informacji może zatem wymagać wcześniejszej zgody tych osób. Więcej na ten temat w zastrzeżeniu prawnym.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 17 January 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
N''-[(adamantan-2-yl)methyl]-N,N-diethylguanidine; trifluoroacetic acid
948-299-5 View details
N'-[(adamantan-2-yl)methyl]morpholine-4-carboximidamide hydrobromide
948-300-9 View details
3-propylazetidin-3-ol trifluoroacetate
948-301-4 View details
[N'-(adamantan-1-yl)carbamimidoyl]urea
948-303-5 View details
3-methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
826-985-4 13524-73-7 View details
5-methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
826-987-5 76429-68-0 View details
2-(3-amino-1,2-oxazol-5-yl)-2-methylpropan-1-ol
826-988-0 86860-67-5 View details
ethyl (3-aminopropyl)(methyl)phosphinate
826-989-6 168977-85-3 View details
2-chloro-3-methyl-1,4-dinitrobenzene
827-721-0 408328-33-6 View details
(2-[(3-bromopyridin-2-yl)oxy]ethyl)dimethylamine
826-990-1 1248379-36-3 View details
3-amino-5,6-bis(trifluoromethyl)pyrazine-2-carboxylic acid
826-991-7 1334547-11-3 View details
2-(5-hydroxypentyl)-2-methylpropanedioic acid
826-992-2 1445876-91-4 View details
ethyl 2-(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}cyclobutylidene)acetate
826-993-8 1463522-73-7 View details
2-oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid hydrochloride
826-994-3 1536398-61-4 View details
2-(2,5-dichlorothiophen-3-yl)-2,2-difluoroethan-1-amine
826-995-9 1692615-70-5 View details
2,4-dichloro-5-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
826-996-4 2089769-97-9 View details
ethyl 2,6-dichloro-9H-purine-8-carboxylate
826-998-5 2089972-52-9 View details
2-(4-hydroxypyridin-3-yl)acetic acid
948-304-0 View details
ETHYL 5-AMINO-4H-[1,2,4]TRIAZOLE-3-CARBOXYLATE
948-305-6 View details
rac-3-[(1R,3R)-2,2-dichloro-3-methylcyclopropyl]prop-2-enoic acid
948-306-1 View details
4-iodo-1H-imidazole
948-307-7 View details
rac-(2R,4S)-4-methylazetidine-2-carboxylic acid hydrochloride
948-308-2 View details
3-(acetyloxy)propanoic acid
826-999-0 4272-12-2 View details
7-ethyl-3-methylpentadecane; octadecane
948-309-8 View details
[[[chloro(dimethyl)silyl]-trimethylsilyl-amino]-dimethyl-silyl]methane
827-001-6 1586-72-7 View details
1,1-dioxo-1lambda6-thiolane-3-carboxylic acid
827-002-1 4785-67-5 View details
2-({3-[(2-hydroxyethyl)amino]propyl}amino)ethan-1-ol
827-003-7 10563-27-6 View details
3-(chloromethyl)-5-phenyl-1,2-oxazole
827-004-2 14731-10-3 View details
4-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethoxy]benzaldehyde
827-005-8 26116-47-2 View details
1-cyano-1-methylethane-1-sulfonyl chloride
827-006-3 27869-08-5 View details
3-(1H-pyrazol-4-yl)propan-1-amine dihydrochloride
827-007-9 60951-23-7 View details
2-methyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
827-008-4 64520-50-9 View details
5-(chloromethyl)-3-ethyl-1,2-oxazole
827-010-5 64988-69-8 View details
[2-(pyrrolidin-1-yl)phenyl]methanol
827-011-0 73051-88-4 View details
methyl 3-fluoro-4-formylbenzoate
827-012-6 74733-25-8 View details
1H-indazol-4-ol
827-013-1 81382-45-8 View details
1-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
827-014-7 99984-70-0 View details
(2S)-2-aminopentanamide hydrochloride
827-015-2 101925-47-7 View details
6-bromo-2-chloro-3-methyl-3,4-dihydroquinazolin-4-one
827-016-8 102393-83-9 View details
[2-(dimethylamino)pyridin-3-yl]methanol
827-017-3 104524-65-4 View details
2-(1H-pyrazol-5-yl)acetic acid hydrochloride
827-018-9 118054-57-2 View details
3-fluorocyclobutane-1-carboxylic acid
827-019-4 122665-96-7 View details
(2R)-1-aminobutan-2-ol
827-021-5 135503-09-2 View details
5-(aminomethyl)-2-methoxybenzonitrile
827-022-0 169045-13-0 View details
3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-methylbutanoic acid
827-023-6 388072-71-7 View details
2-amino-N-methoxy-N-methylacetamide hydrochloride
827-024-1 581063-34-5 View details
1-(3-bromophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
827-025-7 597563-15-0 View details
(2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
827-026-2 859485-91-9 View details
5-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
827-027-8 1222174-93-7 View details
2-amino-3-(oxolan-3-yl)propanoic acid
827-028-3 1248703-88-9 View details

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1