Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Baza danych wykazu C&L

Baza danych wykazu C&L

Ta baza danych zawiera informacje nt. klasyfikacji i oznakowania zgłoszonych i zarejestrowanych substancji, otrzymane od producentów i importerów. Obejmuje ona również wykaz zharmonizowanych klasyfikacji. Baza jest regularnie wzbogacana o nowe i aktualizowane zgłoszenia. Nie można jednak specjalnie oznaczyć zaktualizowanych zgłoszeń, ponieważ zgłoszenia sklasyfikowane w taki sam sposób są grupowane przy wyświetlaniu.

Klasyfikacje pochodzące ze wspólnego przedkładania danych w ramach procesu rejestracyjnego REACH są odpowiednio oznaczone. Więcej informacji nt. tych substancji można uzyskać w bazie danych substancji zarejestrowanych.

Należy pamiętać, że niektóre informacje w wykazie C&L mogą być własnością osób trzecich. Wykorzystanie takich informacji może zatem wymagać wcześniejszej zgody tych osób. Więcej na ten temat w zastrzeżeniu prawnym.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 14 December 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
3-nitropyridine-4-carbaldehyde
829-786-0 153813-70-8 View details
5-(bromomethyl)-2-chloropyridine
829-787-6 182924-36-3 View details
5-(3-hydroxyphenyl)-8-thia-4,6-diazatricyclo[7.4.0.0,2,7]trideca-1(9),2(7),5-trien-3-one
829-788-1 357618-26-9 View details
rac-(3R,4S)-3-methoxy-4-methylpiperidine hydrochloride
829-789-7 374794-73-7 View details
3-methylpiperidin-3-ol
829-790-2 473730-88-0 View details
methyl[(1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
829-791-8 676491-02-4 View details
1-(5-bromo-1,3-thiazol-2-yl)ethan-1-one
829-792-3 774230-98-7 View details
5-(hydroxymethyl)piperidinyl methanol hydrocloride
829-793-9 848070-04-2 View details
3-phenyloxolane-3-carbaldehyde
829-794-4 914365-68-7 View details
rac-(1R,2S)-2-aminocycloheptane-1-carboxylic acid hydrochloride
829-796-5 1033756-97-6 View details
(3-bromopyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
829-797-0 1052271-58-5 View details
methyl 2-(chlorosulfonyl)-4-(trifluoromethyl)benzoate
829-798-6 1156674-56-4 View details
methyl 2-amino-4,4-difluorobutanoate hydrochloride
829-799-1 1192000-88-6 View details
8-fluoro-7-hydroxy-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one
829-800-5 1260012-73-4 View details
(2R)-2-(trifluoromethyl)morpholine hydrochloride
829-801-0 1394909-70-6 View details
8-oxa-1-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
829-802-6 1427378-94-6 View details
{1-[(4-fluorophenyl)methyl]cyclopropyl}methanol
829-803-1 1427381-05-2 View details
tert-butyl 3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyrazine-5-carboxylate
829-804-7 1798843-08-9 View details
5-(1-bromoethyl)-2-chloropyridine
829-805-2 1824272-95-8 View details
4H,5H,6H,7H-[1,2]oxazolo[4,5-c]pyridine hydrochloride
829-806-8 1864051-65-9 View details
benzyl-(2-bicyclopropyl-2-yl-phenyl)-amine
948-779-4 View details
2-quinolinyloxy-2-butyramide
948-781-5 View details
2-amino-1-(2,4-difluorophenyl)propan-1-one hydrochloride
948-782-0 View details
5H,6H,7H-cyclopenta[c]pyridine-3-carboxylic acid hydrochloride
948-783-6 View details
2-[(pentyloxy)methyl]oxirane
829-807-3 7297-11-2 View details
3-isocyanato-1H-indole
829-808-9 57778-78-6 View details
4-amino-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
829-809-4 75370-65-9 View details
1-(oxan-2-yl)ethan-1-amine
829-811-5 90048-32-1 View details
3-(2-bromophenyl)-2-oxopropanoic acid
829-812-0 120240-65-5 View details
3-(4-aminophenoxy)propanoic acid
829-813-6 350699-65-9 View details
4-amino-5-chloro-6-hydroxypyridine-2-carboxylic acid
829-814-1 904313-56-0 View details
(2S)-2-(pyrrolidin-1-yl)butanamide
829-815-7 1187326-21-1 View details
4-[ethyl(methyl)amino]-2-methylbenzaldehyde
829-816-2 1251280-77-9 View details
7-fluoro-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
829-817-8 1311317-68-6 View details
1-(oxolan-3-yl)ethan-1-amine hydrochloride
829-818-3 1803592-17-7 View details
1-(pyrimidin-2-yl)-1H-1,2,4-triazole-5-carbaldehyde
948-784-1 View details
rac-(1R,2R,4S)-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2-carbonitrile
948-785-7 View details
N-(2-aminophenyl)benzamide
829-819-9 721-47-1 View details
2-sulfanylbenzamide
829-820-4 5697-20-1 View details
methyl N-(3-aminophenyl)carbamate
829-822-5 6464-98-8 View details
6-amino-5-bromo-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
829-823-0 14094-37-2 View details
3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3-ylmethanamine
829-824-6 10185-46-3 View details
rac-(1R,2S)-2-(4-methoxyphenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
829-825-1 26568-28-5 View details
[4-(2-methylpropoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
829-826-7 37806-44-3 View details
4-aminotetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid 1,1-dioxide
829-827-2 39124-27-1 View details
3-amino-2,3-dihydro-1H-indol-2-one hydrochloride
829-828-8 43012-47-1 View details
1-bromo-6-methylheptane
829-829-3 52648-04-1 View details
5-(thiophen-2-yl)-2H-1,2,3,4-tetrazole
829-830-9 59541-58-1 View details
4-amino-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
829-831-4 61019-27-0 View details
6-methoxy-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxylic acid
829-833-5 62956-62-1 View details

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1