Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Baza danych wykazu C&L

Baza danych wykazu C&L

Ta baza danych zawiera informacje nt. klasyfikacji i oznakowania zgłoszonych i zarejestrowanych substancji, otrzymane od producentów i importerów. Obejmuje ona również wykaz zharmonizowanych klasyfikacji. Baza jest regularnie wzbogacana o nowe i aktualizowane zgłoszenia. Nie można jednak specjalnie oznaczyć zaktualizowanych zgłoszeń, ponieważ zgłoszenia sklasyfikowane w taki sam sposób są grupowane przy wyświetlaniu.

Klasyfikacje pochodzące ze wspólnego przedkładania danych w ramach procesu rejestracyjnego REACH są odpowiednio oznaczone. Więcej informacji nt. tych substancji można uzyskać w bazie danych substancji zarejestrowanych.

Należy pamiętać, że niektóre informacje w wykazie C&L mogą być własnością osób trzecich. Wykorzystanie takich informacji może zatem wymagać wcześniejszej zgody tych osób. Więcej na ten temat w zastrzeżeniu prawnym.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 27 March 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
ethoxysulfuron (ISO)
1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-ethoxyphenoxysulfonyl)urea
603-166-8 126801-58-9 016-082-00-6 View details
acibenzolar-S-methyl
benzo[1,2,3]thiadiazole-7-carbothioic acid S-methyl ester
420-050-0 135158-54-2 016-083-00-1 View details
prosulfuron (ISO)
1-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyl)phenylsulfonyl]urea
619-000-2 94125-34-5 016-084-00-7 View details
flazasulfuron (ISO)
1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluoromethyl-2-pyridylsulfonyl)urea
600-514-0 104040-78-0 016-085-00-2 View details
tetrasodium 10-amino-6,13-dichloro-3-(3-(4-(2,5-disulfonatoanilino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-ylamino)prop-3-ylamino)-5,12-dioxa-7,14-diazapentacene-4,11-disulfonate
402-590-9 109125-56-6 016-086-00-8 View details
reaction mass of: thiobis(4,1-phenylene)-S,S,S',S'-tetraphenyldisulfonium bishexafluorophosphate
diphenyl(4-phenylthiophenyl)sulfonium hexafluorophosphate
propylene carbonate
403-490-8 104558-95-4 016-087-00-3 View details
4-(bis(4-(diethylamino)phenyl)methyl)benzene-1,2-dimethanesulfonic acid
407-280-7 71297-11-5 016-088-00-9 View details
reaction mass of esters of 5,5',6,6',7,7'-hexahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindan and 2-diazo-1,2-dihydro-1-oxo-5-sulfonaphthalene
413-840-1 121870-66-4 016-089-00-4 View details
4-methyl-N-(methylsulfonyl)benzenesulfonamide
415-040-8 14653-91-9 016-090-00-X View details
C12-14-tert-alkyl ammonium 1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-(2,4,6-trimethylanilino)-anthracen-2-sulfonate
414-110-5 016-091-00-5 View details
reaction mass of: 4,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol
4,8-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol
5,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol
427-050-1 170016-25-8 016-092-00-0 View details
reaction mass of: 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinol-4-yl-tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonate)
4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinolbis(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonate) (2:1)
414-770-4 140698-96-0 016-093-00-6 View details
sulfur
231-722-6 7704-34-9 016-094-00-1 View details
reaction mass of: reaction product of 4,4'-methylenebis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naphthalenesulfonate (1:2)
Reaction product of 4,4'-methylenebis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naphthalenesulfonate (1:3)
417-980-4 157321-59-0 016-095-00-7 View details
thifensulfuron-methyl (ISO); methyl 3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)thiophene-2-carboxylate
616-673-4 79277-27-3 016-096-00-2 View details
1-amino-2-methyl-2-propanethiol hydrochloride
434-480-1 32047-53-3 016-097-00-8 View details
chlorine
231-959-5 7782-50-5 017-001-00-7 View details
hydrogen chloride
231-595-7 7647-01-0 017-002-00-2 View details
hydrochloric acid ... %
231-595-7 7647-01-0 017-002-01-X View details
barium chlorate 236-760-7 13477-00-4 017-003-00-8 View details
potassium chlorate 223-289-7 3811-04-9 017-004-00-3 View details
sodium chlorate 231-887-4 7775-09-9 017-005-00-9 View details
perchloric acid ... %
231-512-4 7601-90-3 017-006-00-4 View details
barium perchlorate
236-710-4 13465-95-7 017-007-00-X View details
potassium perchlorate
231-912-9 7778-74-7 017-008-00-5 View details
ammonium perchlorate
[containing ≥ 80 % of 0-30 µm particles]
232-235-1 7790-98-9 017-009-00-0 View details
sodium perchlorate
231-511-9 7601-89-0 017-010-00-6 View details
sodium hypochlorite, solution ... % Cl active
231-668-3 7681-52-9 017-011-00-1 View details
calcium hypochlorite
231-908-7 7778-54-3 017-012-00-7 View details
calcium chloride
233-140-8 10043-52-4 017-013-00-2 View details
ammonium chloride
235-186-4 12125-02-9 017-014-00-8 View details
(2-(aminomethyl)phenyl)acetylchloride hydrochloride
417-410-4 61807-67-8 017-015-00-3 View details
methyltriphenylphosphonium chloride
418-400-2 1031-15-8 017-016-00-9 View details
(Z)-13-docosenyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)-N-methyl-ammonium-chloride
426-210-6 120086-58-0 017-017-00-4 View details
N,N,N-trimethyl-2,3-bis(stearoyloxy)propylammonium chloride
405-660-7 017-018-00-X View details
(R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-1-veratrylisoquinoline hydrochloride
415-110-8 54417-53-7 017-019-00-5 View details
ethyl propoxy aluminium chloride
421-790-7 13014-29-4 017-020-00-0 View details
behenamidopropyl-dimethyl-(dihydroxypropyl) ammonium chloride
423-420-1 136920-10-0 017-021-00-6 View details
[phosphinyldynetris(oxy)] tris[3-aminopropyl-2-hydroxy-N,N-dimethyl-N-(C6-18)-alkyl] trichlorides
425-520-9 197179-61-6 017-023-00-7 View details
chlorine dioxide
233-162-8 10049-04-4 017-026-00-3 View details
chlorine dioxide … %
233-162-8 10049-04-4 017-026-01-0 View details
potassium
231-119-8 7440-09-7 019-001-00-2 View details
potassium hydroxide
caustic potash
215-181-3 1310-58-3 019-002-00-8 View details
potassium (E,E)-hexa-2,4-dienoate
246-376-1 24634-61-5 019-003-00-3 View details
calcium
231-179-5 7440-70-2 020-001-00-X View details
calcium cyanide
209-740-0 592-01-8 020-002-00-5 View details
reaction mass of: dicalcium (bis(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamine)dihydroxide
tri-calcium (tris(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamine)tri-hydroxide
poly[calcium ((2-hydroxy-5-tetra-propenyl-phenylmethyl)methylamine)hydroxide]
420-470-4 020-003-00-0 View details
titanium tetrachloride
231-441-9 7550-45-0 022-001-00-5 View details
titanium(4+) oxalate
403-260-7 31363-92-5 022-002-00-0 View details
bis(η5-cyclopentadienyl)-bis(2,6-difluoro-3-[pyrrol-1-yl]-phenyl)titanium
412-000-1 125051-32-3 022-003-00-6 View details

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1