Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Baza danych wykazu C&L

Baza danych wykazu C&L

Ta baza danych zawiera informacje nt. klasyfikacji i oznakowania zgłoszonych i zarejestrowanych substancji, otrzymane od producentów i importerów. Obejmuje ona również wykaz zharmonizowanych klasyfikacji. Baza jest regularnie wzbogacana o nowe i aktualizowane zgłoszenia. Nie można jednak specjalnie oznaczyć zaktualizowanych zgłoszeń, ponieważ zgłoszenia sklasyfikowane w taki sam sposób są grupowane przy wyświetlaniu.

Klasyfikacje pochodzące ze wspólnego przedkładania danych w ramach procesu rejestracyjnego REACH są odpowiednio oznaczone. Więcej informacji nt. tych substancji można uzyskać w bazie danych substancji zarejestrowanych.

Należy pamiętać, że niektóre informacje w wykazie C&L mogą być własnością osób trzecich. Wykorzystanie takich informacji może zatem wymagać wcześniejszej zgody tych osób. Więcej na ten temat w zastrzeżeniu prawnym.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 30 March 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
1,3-propanesultone
1,2-oxathiolane 2,2-dioxide
214-317-9 1120-71-4 016-032-00-3 View details
dimethylsulfamoylchloride
236-412-4 13360-57-1 016-033-00-9 View details
tetrasodium 3,3'-(piperazine-1,4-diylbis((6-chloro-1,3,5-triazine-2,4-diyl)imino(2-acetamido)-4,1-phenyleneazo))bis(naphthalene-1,5-disulphonate)
400-010-9 81898-60-4 016-034-00-4 View details
pentasodium 5-anilino-3-(4-(4-(6-chloro-4-(3-sulphonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2,5-dimethylphenylazo)-2,5-disulphonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate
400-120-7 016-035-00-X View details
tetrasodium 5-(4,6-dichloro-5-cyanopyrimidin-2-ylamino)-4-hydroxy-2,3-azodinaphthalene-1,2,5,7-disulphonate
400-130-1 016-036-00-5 View details
disodium 1-amino-4-(4-benzenesulphonamido-3-sulphonatoanilino)anthraquinone-2-sulphonate
400-350-8 85153-93-1 016-037-00-0 View details
disodium 6-((4-chloro-6-(N-methyl)-2-toluidino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-1-hydroxy-2-(4-methoxy-2-sulphonatophenylazo)naphthalene-3-sulphonate
400-380-1 86393-35-3 016-038-00-6 View details
tetrasodium 2-(6-chloro-4-(4-(2,5-dimethyl-4-(2,5-disulphonatophenylazo)phenylazo)-3-ureidoanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)benzene-1,4-disulphonate
400-430-2 016-039-00-1 View details
reaction mass of disodium 6-(2,4-dihydroxyphenylazo)-3-(4-(4-(2,4-dihydroxyphenylazo)anilino)-3-sulphonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate and disodium 6-(2,4-diaminophenylazo)-3-(4-(4-(2,4-diaminophenylazo)anilino)-3-sulphonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate and trisodium 6-(2,4-dihydroxyphenylazo)-3-(4-(4-(7-(2,4-dihydroxyphenylazo)-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthylazo)anilino)-3-sulphonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate
400-570-4 016-040-00-7 View details
calcium 2,5-dichloro-4-(4-((5-chloro-4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo)-5-hydroxy-3-methylpyrazol-1-yl)benzenesulphonate
400-710-4 016-041-00-2 View details
tetrasodium 5-benzamido-3-(5-(4-fluoro-6-(1-sulphonato-2-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulphonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2,7- disulphonate
400-790-0 85665-97-0 016-042-00-8 View details
dilithium 6-acetamido-4-hydroxy-3-(4-((2-sulphonatooxy)ethylsulphonyl)phenylazo)naphthalene-2-sulphonate
401-010-1 016-043-00-3 View details
disodium S,S-hexane-1,6-diyldi(thiosulphate) dihydrate
401-320-7 5719-73-3 016-044-00-9 View details
lithium sodium hydrogen 4-amino-6-(5-(5-chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-2-sulphonatophenylazo)-5-hydroxy-3-(4-(2-(sulphonatooxy)ethylsulphonyl)phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate
401-560-2 108624-00-6 016-045-00-4 View details
sodium hydrogensulphate
231-665-7 7681-38-1 016-046-00-X View details
hexasodium 7-(4-(4-(4-(2,5-disulphonatoanilino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-methylphenylazo)-7-sulphonatonaphthylazo)naphthalene-1,3,5- trisulphonate
401-650-1 85665-96-9 016-047-00-5 View details
sodium 3,5-dichloro-2-(5-cyano-2,6-bis(3-hydroxypropylamino)-4-methylpyridin-3-ylazo)benzenesulphonate
401-870-8 016-048-00-0 View details
calcium octadecylxylenesulphonate
402-040-8 016-049-00-6 View details
potassium sodium 5-(4-chloro-6-(N-(4-(4-chloro-6-(5-hydroxy-2,7-disulphonato-6-(2-sulphonatophenylazo)-4-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino) phenyl-N-methyl)amino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-3-(2-sulphonatophenylazo)naphthalene-2,7-disulphonat
402-150-6 016-050-00-1 View details
trisodium 7-(4-(6-fluoro-4-(2-(2-vinylsulphonylethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-ureidophenylazo)naphthalene-1,3,6- trisulphonate
402-170-5 106359-91-5 016-051-00-7 View details
benzyltributylammonium 4-hydroxynaphthalene-1-sulphonate
402-240-5 102561-46-6 016-052-00-2 View details
(C16 or C18-n-alkyl)(C16 or C18-n-alkyl)ammonium 2-((C16 or C18-n-alkyl)(C16 or C18-n-alkyl)carbamoyl)benzenesulphonate
402-460-1 016-053-00-8 View details
sodium 4-(2,4,4-trimethylpentylcarbonyloxy)benzenesulfonate
400-030-8 94612-91-6 016-054-00-3 View details
tetrasodium 4-amino-3,6-bis(5-(6-chloro-4-(2-hydroxyethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-hydroxynaphthalene-2,7-sulfonate (containing > 35 % sodium chloride and sodium acetate)
400-510-7 016-055-00-9 View details
potassium hydrogensulphate
231-594-1 7646-93-7 016-056-00-4 View details
styrene-4-sulfonyl chloride
404-770-2 2633-67-2 016-057-00-X View details
thionyl chloride, reaction products with 1,3,4-thiadiazol-2,5-dithiol, tert-nonanethiol and C12-14-tert-alkylamine
404-820-3 016-058-00-5 View details
N,N,N',N'-tetramethyldithiobis(ethylene)diamine dihydrochloride
405-300-9 17339-60-5 016-059-00-0 View details
diammonium peroxodisulphate
ammonium persulphate
231-786-5 7727-54-0 016-060-00-6 View details
dipotassium peroxodisulphate
potassium persulphate
231-781-8 7727-21-1 016-061-00-1 View details
bensultap (ISO)
1,3-bis(phenylsulfonylthio)-2-(N,N-dimethylamino)propane
605-769-1 17606-31-4 016-062-00-7 View details
sodium metabisulphite
231-673-0 7681-57-4 016-063-00-2 View details
sodium hydrogensulphite … %
sodium bisulphite … %
231-548-0 7631-90-5 016-064-00-8 View details
sodium 1-amino-4-[2-methyl-5-(4-methylphenylsulfonylamino)phenylamino]anthraquinone-2-sulfonate
400-100-8 84057-97-6 016-065-00-3 View details
tetrasodium [5-((4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-2-((2-hydroxy-3,5-disulfonatophenylazo)-2- sulfonatobenzylidenehydrazino)benzoate]copper(II)
404-070-7 116912-62-0 016-066-00-9 View details
(4-methylphenyl)mesitylene sulfonate
407-530-5 67811-06-7 016-067-00-4 View details
sodium 3,5-bis(tetradecyloxycarbonyl)benzenesulfinate
407-720-8 155160-86-4 016-068-00-X View details
3,5-bis-(tetradecyloxycarbonyl)benzenesulfinic acid
407-990-7 141915-64-2 016-069-00-5 View details
4-benzyloxy-4'-(2,3-epoxy-2-methylprop-1-yloxy)diphenylsulfone
408-220-2 141420-50-0 016-070-00-0 View details
trisodium 3-amino-6,13-dichloro-10-((3-((4-chloro-6-(2-sulfophenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)propyl) amino)-4,11-triphenoxydioxazinedisulfonate
410-130-3 136248-03-8 016-071-00-6 View details
3-amino-4-hydroxy-N-(2-methoxyethyl)-benzenesulfonamide
411-520-6 112195-27-4 016-072-00-1 View details
tetrakis(phenylmethyl)thioperoxydi(carbothioamide)
404-310-0 10591-85-2 016-073-00-7 View details
6-fluoro-2-methyl-3-(4-methylthiobenzyl)indene
405-410-7 41201-60-9 016-074-00-2 View details
2,2'-diallyl-4,4'-sulfonyldiphenol
411-570-9 41481-66-7 016-075-00-8 View details
2,3-bis((2-mercaptoethyl)thio)-1-propanethiol
411-290-7 131538-00-6 016-076-00-3 View details
2-chloro-p-toluenesulfochloride
412-890-1 42413-03-6 016-077-00-9 View details
4-methyl-N,N-bis(2-(((4-methylphenyl)sulfonyl)amino)ethyl)benzenesulfonamide
413-300-5 56187-04-3 016-078-00-4 View details
N,N-bis(2-(p-toluenesulfonyloxy)ethyl)-p-toluenesulfonamide
412-920-3 16695-22-0 016-079-00-X View details
sodium 2-anilino-5-(2-nitro-4-(N-phenylsulfamoyl))anilinobenzenesulfonate
412-320-1 31361-99-6 016-080-00-5 View details
hexahydrocyclopenta[c]pyrrole-1-(1H)-ammonium N-ethoxycarbonyl-N-(p-tolylsulfonyl)azanide
418-350-1 016-081-00-0 View details

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1