Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Baza danych wykazu C&L

Baza danych wykazu C&L

Ta baza danych zawiera informacje nt. klasyfikacji i oznakowania zgłoszonych i zarejestrowanych substancji, otrzymane od producentów i importerów. Obejmuje ona również wykaz zharmonizowanych klasyfikacji. Baza jest regularnie wzbogacana o nowe i aktualizowane zgłoszenia. Nie można jednak specjalnie oznaczyć zaktualizowanych zgłoszeń, ponieważ zgłoszenia sklasyfikowane w taki sam sposób są grupowane przy wyświetlaniu.

Klasyfikacje pochodzące ze wspólnego przedkładania danych w ramach procesu rejestracyjnego REACH są odpowiednio oznaczone. Więcej informacji nt. tych substancji można uzyskać w bazie danych substancji zarejestrowanych.

Należy pamiętać, że niektóre informacje w wykazie C&L mogą być własnością osób trzecich. Wykorzystanie takich informacji może zatem wymagać wcześniejszej zgody tych osób. Więcej na ten temat w zastrzeżeniu prawnym.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 11 December 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
(1-hydroxydodecylidene)diphosphonic acid
425-230-2 16610-63-2 015-183-00-2 View details
Salts of glyphosate, with the exception of those specified elsewhere in this Annex
015-184-00-8 View details
chlorpyrifos-methyl (ISO),
O, O-dimethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate
227-011-5 5598-13-0 015-186-00-9 View details
reaction mass of: tetrasodium(((2-hydroxyethyl)imino)bis(methylene))bisphosphonate, N-oxide
trisodium ((tetrahydro-2-hydroxy-4H-1,4,2-oxazaphosphorin-4-yl)-methyl)phosphonate, N-oxide, P-oxide
417-540-1 015-187-00-4 View details
phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide
423-340-5 162881-26-7 015-189-00-5 View details
bis(2,4-dicumylphenyl) neopentyl diphosphite
3,9-bis[2,4-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenoxy]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
421-920-2 154862-43-8 015-190-00-0 View details
dodecyldiphenyl phosphate
431-760-5 27460-02-2 015-191-00-6 View details
tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate
432-770-2 139189-30-3 015-192-00-1 View details
triphenyl(phenylmethyl)phosphonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-methyl-1-butanesulfonamide (1:1)
442-960-7 332350-93-3 015-193-00-7 View details
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate
444-440-5 220689-12-3 015-194-00-2 View details
reaction mass of: potassium o-toluenephosphonate
potassium m-toluenephosphonate
potassium p-toluenephosphonate
433-860-4 015-195-00-8 View details
reaction mass of: dimethyl (2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonate
diethyl (2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonate
methyl ethyl (2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonate
435-960-3 015-196-00-3 View details
bis(2,4,4-trimethylpentyl)dithiophosphonic acid
420-160-9 107667-02-7 015-197-00-9 View details
(4-phenylbutyl)phosphinic acid
420-450-5 86552-32-1 015-198-00-4 View details
tris[2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl] phosphate 237-159-2 13674-87-8 015-199-00-X View details
indium phosphide
244-959-5 22398-80-7 015-200-00-3 View details
trixylyl phosphate
246-677-8 25155-23-1 015-201-00-9 View details
tris(nonylphenyl) phosphite 247-759-6 26523-78-4 015-202-00-4 View details
diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
278-355-8 75980-60-8 015-203-00-X View details
hydrogen sulphide
231-977-3 7783-06-4 016-001-00-4 View details
barium sulphide
244-214-4 21109-95-5 016-002-00-X View details
barium polysulphides
256-814-3 50864-67-0 016-003-00-5 View details
calcium sulphide
243-873-5 20548-54-3 016-004-00-0 View details
calcium polysulphides
215-709-2 1344-81-6 016-005-00-6 View details
dipotassium sulphide
potassium sulphide
215-197-0 1312-73-8 016-006-00-1 View details
potassium polysulphides
253-390-1 37199-66-9 016-007-00-7 View details
ammonium polysulphides 232-989-1 9080-17-5 016-008-00-2 View details
disodium sulfide
sodium sulfide
215-211-5 1313-82-2 016-009-00-8 View details
sodium polysulphides
215-686-9 1344-08-7 016-010-00-3 View details
sulphur dioxide
231-195-2 7446-09-5 016-011-00-9 View details
disulphur dichloride
sulfur monochloride
233-036-2 10025-67-9 016-012-00-4 View details
sulphur dichloride
234-129-0 10545-99-0 016-013-00-X View details
sulphur tetrachloride
13451-08-6 016-014-00-5 View details
thionyl dichloride
thionyl chloride
231-748-8 7719-09-7 016-015-00-0 View details
sulphuryl chloride
232-245-6 7791-25-5 016-016-00-6 View details
chlorosulphonic acid
232-234-6 7790-94-5 016-017-00-1 View details
fluorosulphonic acid
232-149-4 7789-21-1 016-018-00-7 View details
oleum ... % SO3
016-019-00-2 View details
sulphuric acid ... %
231-639-5 7664-93-9 016-020-00-8 View details
methanethiol
methyl mercaptan
200-822-1 74-93-1 016-021-00-3 View details
ethanethiol
ethyl mercaptan
200-837-3 75-08-1 016-022-00-9 View details
dimethyl sulphate
201-058-1 77-78-1 016-023-00-4 View details
dimexano (ISO)
bis(methoxythiocarbonyl) disulphide
215-993-8 1468-37-7 016-024-00-X View details
disul (ISO)
2-(2,4-dichlorophenoxy)ethyl hydrogensulphate
2,4-DES
205-259-5 136-78-7 016-025-00-5 View details
sulphamidic acid
sulphamic acid
sulfamic acid
226-218-8 5329-14-6 016-026-00-0 View details
diethyl sulphate
200-589-6 64-67-5 016-027-00-6 View details
sodium dithionite
sodium hydrosulphite
231-890-0 7775-14-6 016-028-00-1 View details
p-toluenesulphonic acid, containing more than 5 % H2SO4
016-029-00-7 View details
p-toluenesulphonic acid (containing a maximum of 5 % H2SO4)
203-180-0 104-15-4 016-030-00-2 View details
tetrahydrothiophene-1,1-dioxide
sulpholane
204-783-1 126-33-0 016-031-00-8 View details

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2