Information on biocides

Information on biocides

Information on biocides

Tutaj można znaleźć informacje na temat produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu na rynku UE/EOG, zgodnie z dyrektywą w sprawie produktów biobójczych (dyrektywą 98/8/WE) lub rozporządzeniem w sprawie produktów biobójczych (rozporządzeniem (UE) nr 528/2012).

Wszystkie produkty biobójcze zawierające zatwierdzone substancje czynne są oceniane pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności, zanim zostaną dopuszczone do sprzedaży w UE. Jednak produkty, które były dostępne na rynku przed 2000 r., mogą być nadal sprzedawane, podczas gdy władze oceniają zawarte w nich substancje czynne.

Jak szukać?

Produkty biobójcze można wyszukiwać za pomocą:

nazwy handlowej produktu;

grupy produktowej;

substancji czynnej w produkcie (obejmuje możliwość wyszukiwania według substancji czynnych, o których wiadomo, że kwalifikują się do zastąpienia);

danych dotyczących pozwolenia (np. posiadacza pozwolenia lub numeru pozwolenia);

szczegółów dotyczących produktu, na przykład informacji o zastosowaniu, takich jak organizm docelowy i metoda stosowania produktu lub zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności).

Rodzaje pozwoleń na produkty

Dostępne są informacje z trzech rodzajów pozwoleń:

Uproszczone pozwolenia: Te produkty biobójcze mają korzystniejszy profil środowiskowy lub profil zdrowia ludzi i zwierząt, a zatem podlegają prostszej procedurze. Pozwolenie jest publikowane wraz z powiązanymi powiadomieniami o wprowadzeniu produktu biobójczego do obrotu.

Pozwolenia unijne: Te produkty biobójcze mogą być wprowadzane do obrotu w całej UE/EOG i Szwajcarii.

Pozwolenia krajowe: Te produkty biobójcze są dozwolone w określonych krajach UE. Pozwolenie jest publikowane wraz z powiązanymi wzajemnymi uznaniami w innych państwach członkowskich, w których produkt biobójczy dopuszczono do obrotu.

Sposób przedstawienia informacji

Produkty biobójcze przedstawiane są jako grupy pozwoleń, klastry produktów, w których wzajemne uznawania (rozszerzenia krajowych pozwoleń na produkty na inne obszary rynków) są przedstawiane wraz z ich pozwoleniami referencyjnymi. Umożliwia to śledzenie wszystkich obszarów rynku, na których znajduje się określony produkt, a także wszystkich nazw handlowych, pod którymi produkt jest sprzedawany. Produkty, na które udzielono pozwolenia w ramach tej samej procedury udzielania pozwoleń na produkty biobójcze, mają swoje własne klastry.

Zasadę grupowania produktów stosuje się również do wyszukiwań. Oznacza to, że tabela wyników wyświetla klastry produktów, które zawierają co najmniej jedno pozwolenie spełniające kryteria wyszukiwania. W związku z tym, jeśli użytkownik wyszukuje na przykład status pozwolenia „udzielone/przyznane”, wyświetlą się wszystkie klastry produktów, w których co najmniej jedno pozwolenie ma ten konkretny status.

Tabela wyników przedstawia informacje na poziomie klastra produktów, natomiast więcej informacji na temat konkretnych pozwoleń na produkty można znaleźć w arkuszu informacyjnym produktu. Dla każdego produktu istnieje osobny arkusz informacyjny, który zawiera informacje o obowiązujących nazwach handlowych, dokumentach i posiadaczach pozwoleń na poszczególne pozwolenia na produkty, w tym historię oceny produktu. Arkusz informacyjny jest dostępny za pośrednictwem ikony oka w tabeli wyników.

Porównanie produktów biobójczych

Można porównać maksymalnie cztery produkty, aby zobaczyć ich właściwości, takie jak substancje czynne w produkcie, ich stężenia, informacje o zastosowaniu produktu oraz zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności.

Większość informacji w narzędziu porównawczym pochodzi z charakterystyki produktu biobójczego (SPC). SPC jest dostępne tylko dla tych produktów, które zostały dopuszczone do obrotu od 2016 r. Produkty z SPC zgłoszone przed 1 stycznia 2016 r. zawierają tylko ograniczone informacje w narzędziu porównawczym: nazwy handlowe, obszar rynku, substancję czynną (bez stężenia) i rodzaj produktu.

Eksportuj wyniki

Wyniki dla produktu biobójczego można eksportować do standardowych formatów strony internetowej ECHA (XLS, CSV i XML). Eksportowane wyniki są uporządkowane według pozwoleń na produkt, np. każde pozwolenie wyświetla się w osobnym wierszu.

Kolumna „organizm docelowy” w wyeksportowanym pliku jest kombinacją trzech pól: nazwy zwyczajowej, nazwy naukowej i stadium rozwoju, takich jak: szczur (Rattus norvegicus) Osobniki dorosłe.

Ze względu na ograniczenia techniczne obecnie wyświetla się jedynie ograniczona liczba unieważnionych i wygasłych pozwoleń. Będą one publikowane stopniowo.

Wykaz do pobrania (wyciąg z R4BP2)

Poniższy plik do pobrania zawiera te pozwolenia na produkty zgodnie z dyrektywą 98/8/WE (dyrektywa w sprawie produktów biobójczych) i rozporządzeniem (UE) nr 528/2012 (rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych), które zostały pobrane z systemu informatycznego R4BP2 w dniu 1 września 2013 r.

Wykaz do pobrania podany poniżej opiera się na danych dostępnych w systemie R4BP2 od dnia 1 września 2013 r. Dane te mogą nie być w pełni kompletne ani aktualne.

Pobierz plik XLS [XLS]

Last updated 05 grudnia 2023. Database contains 7127 authorised biocidal products.
Product identity
Product-type:
Active substance
Candidate for substitution
Authorisation data
Validity of authorisation
Start date
End date
Market area:
Authorisation type:
Product details
Hazards and precautionary statements
Hazard statements
Exclude
Precautionary statements
Substances of concern
Product uses
Use category
Target organism
(OR)
(OR)
Application
No results were found
Authorisation type   Compare

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarország) MECDEET Solution kullancsriasztó permet

-

MecDEET Solution

MECDEET Solution

MECDEET SOLUTION

Soluzione MecDEET

PT19 icon PT19

N,N-diethyl-meta-toluamide

Belgium

Czech Republic

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Spain

Sweden

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Addict csótányirtó gél

ADDICT GEL BLATTES

ADDICT GEL BLATTES - KAKKERLAKKEN - SCHABEN

ADDICT GEL COCKROACH

ADDICT GEL GANDACI

ADDICT GEL KAKKERLAKKEN

ADDICT GEL karaczanów

ADDICT GEL SCARAFAGGI

ADDICT GEL SCHABEN

Addict Gel Schaben - Blattes - Scarafaggi

Addict Gel svaby

ADDICT GEL TARAKONAI

ADDICT GEL TORAKKA

Addict Gel za ščurke

Addict Gel Žohar

DINO GEL COCKROACH

DINO GEL GANDACI

PT18 icon PT18

Dinotefuran

Austria

Belgium

Croatia

Czech Republic

Finland

Germany

Hungary

Italy

Lithuania

Luxembourg

Netherlands

Poland

Romania

Slovenia

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Agita® 10WG légyirtó kenőanyag

-

Agita 10 WG

AGITA 100 PLUS

AGITA 10WG

AGITAGARD 10WG

AGITA® 10WG

Ditex

MS Thia-Fly

PT18 icon PT18

cis-tricos-9-ene (Muscalure)

thiamethoxam

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Detia egérirtó granulátum

COUMARAT® Formköder

COUMARAT® Getreideriegel

Formköder Difenacoum

Getreide-Block Difenacoum

Kumatox peletovaná nástraha

Mäuse Pelletköder

Ratten und Mäuse Pelletköder

PT14 icon PT14

Difenacoum

Austria

Czech Republic

Germany

Hungary

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Detia patkányirtó blokk

-

Brumolin F Rattenring

COUMARAT® Block

COUMARAT® Wachsriegel

DETIA VOSKOVÉ BLOKY

DETIA Wax blocks + Wax Tablets

Endorats Premium Rat Killer Blocks

Endorats Rat Killer Bait Sticks

Festkoeder Difenacoum

Festköder Difenacoum

Raider Köderblock

Ratzia Blocks

RÖMA Rattensucht-D Nagerblock

Tuta.RX Rattenköder Difenacoum

PT14 icon PT14

Difenacoum

Austria

Croatia

Germany

Hungary

Ireland

Slovakia

Slovenia

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Detia rágcsálóirtó szer

Bertram Frischköder Difenacoum

COUMARAT® Getreidemischköder

COUMARAT® Haferflockenköder

DesFa DF

Detia Fresh bait

Difenacoum-Köder

Endomice Mouse Killer

Endorats Original Rat & Mouse Killer

Frischköder Difenacoum

Getreidemischkoeder Difenacoum

Haferflocken Köder Difenacoum

Hawlik Rattenköder-D

Hiire- ja rotimürk

MÄURATOX DIF

NagEx-Profi

PESTMaster Portionsbeutel DIF

RatStop Difenacoum

REDTOP Rodentizide Roditox Dife

REDTOP® Rodentizide Roditox Dife

reGanoß DS Plus

roDisa Frischköder Difenacoum

Sterizid Ratten-Ex

VERMITOX-Fertigköder „D“

PT14 icon PT14

Difenacoum

Austria

Estonia

Germany

Hungary

Ireland

Slovenia

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) IR3535 10% szúnyog- és kullancsriasztó krém

-

Insect Repellent Lotion IR3535 10%

INSECT REPELLENT LOTION IR3535 10%

INSECT REPELLENT LOTION IR3535®10%

PT19 icon PT19

Ethyl butylacetylaminopropionate

Austria

Belgium

Cyprus

Czech Republic

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Italy

Latvia

Lithuania

Malta

Netherlands

Portugal

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Maxforce White IC csótányirtó gél

-

Blattanex – gel against cockroaches / Блатанекс – гел грещу хлебарки

COVEZE GEL SCARAFAGGI

Cyflok Żel

EMOVA GEL SCARAFAGGI

HABITRO GEL SCARAFAGGI

IMAGEL BLATTE

Imagel Scarafaggi NF

MAXFORCE IC

Maxforce IC

Maxforce White IC

MAXFORCE WHITE IC

Maxforce White IC (Substitution)

Premise Gel

Premise gel

PREMISE GEL BLATTES

PRISME GEL

SOLFAC GEL SCARAFAGGI

VUSANI GEL SCARAFAGGI

PT18 icon PT18

imidacloprid

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

SURE Instant Hand Sanitizer

Sure instant hand sanitizer

SURE INSTANT HAND SANITIZER

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

SALVESAFE A36M

SalveSafe Soap 10F

SURE Antibac Foam Hand Wash Free

SURE ANTIBAC FOAM HAND WASH FREE

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Austria

Belgium

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

OSANIS - Desinfecterende handzeep

OSANIS - Desinfizierende Handseife

OSANIS - Sapone disinfettante per le mani

OSANIS - SAVON MAINS DESINFECTANT

OSANIS - Savon Mains désinfectant

SALVESAFE Fv7_GP

SAVON MAINS DESINFECTANT – POMME VERTE

Savon mains désinfectant - Pomme verte

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Belgium

France

Latvia

Luxembourg

Switzerland

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

Handsan

Jangro Alcohol Gel Hand Rub

PT01 icon PT01

Propan-2-ol

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Estonia

Finland

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Malta

Poland

Romania

Slovakia

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

SURE Antimic Hand Wash

SURE ANTIMIC HAND WASH

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Norway

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION

PT02 icon PT02

Hydrogen peroxide

France

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Form 325

Mida San 325 DA

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

L-(+)-lactic acid

Austria

Belgium

Czech Republic

Germany

Hungary

Italy

Slovakia

Spain

National authorisation Link to the factsheet

-

Chriox WC

Gel WC

Nettoyant Désinfectant WC

Phago'Gel San

Symbioz Gel San Desinfectant

PT02 icon PT02

L-(+)-lactic acid

Austria

Belgium

Czech Republic

Germany

Hungary

Italy

Slovakia

Spain

National authorisation Link to the factsheet

-

Form 331

Mida San 331 LW

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

L-(+)-lactic acid

Austria

Belgium

Czech Republic

Germany

Hungary

Italy

Slovakia

Spain

National authorisation Link to the factsheet

-

Form 332

Mida San 332 VB

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

L-(+)-lactic acid

Austria

Belgium

Czech Republic

Germany

Hungary

Italy

Slovakia

Spain

National authorisation Link to the factsheet

-

EAU DE JAVEL CITRON LE GLOBE

Eau de Javel nettoyante 2.6% parfumé citron Bernard

Javel 2.6 citron pro Oxena

Producto no comercializado en España

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

EAU DE JAVEL EUCALYPTUS LE GLOBE

Javel 2.6 eucalyptus pro Oxena

Producto no comercializado en España

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

Javel 2.6 detergence eucalyptus pro Oxena

JAVEL DETERGENTE EUCALYPTUS LE GLOBE

Producto no comercializado en España

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

Javel 2.6 detergence citron pro Oxena

JAVEL DETERGENTE CITRON LE GLOBE

Producto no comercializado en España

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

EAU DE JAVEL LE GLOBE

Javel 2.6 pro Oxena

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

Javel 2.6 detergence pro Oxena

JAVEL DETERGENTE LE GLOBE

Producto no comercializado en España

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

EXTRAIT DE JAVEL LE GLOBE

JAVEL 9,6% DISTRICONCEPT

Javel 9.6 pro Oxena

Javel Gros Travaux Starco

SODICLEAN

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

APTA JAVEL EUCALYPTUS 2L

CLAIR - JAVEL PARFUMEE EUCALYPTUS 2L

EAU DE JAVEL EUCALYPTUS MARQUE REPERE 2L

JAVEL 2,6% C.A. 2L PARFUM ECALYPTUS CASINO

JAVEL 2,6% C.A. 2L PARFUM EUCALYPTUS LEADER PRICE

Javel 2.6 eucalyptus GP Oxena

JAVEL 2L PARFUMEE ECALYPTUS CASINO

JAVEL 2L PARFUMEE EUCALYPTUS LEADER PRICE

NETTO EAU JAVEL PARFUMEE 2L

Producto no comercializado en España

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

APTA JAVEL LAVANDE 2L

EAU DE JAVEL PARFUMEE FRAICHEUR LAVANDE U BIDONS 2 LITRES

Javel 2.6 lavande GP Oxena

Producto no comercializado en España

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

Export search results to: