Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Wykaz zgodnie z załącznikiem III

Wykaz zgodnie z załącznikiem III

ECHA sporządziła wykaz substancji, które prawdopodobnie spełniają kryteria określone w załączniku III do rozporządzenia REACH. Wykaz ma pomóc rejestrującym zorientować się, czy w stosunku do ich substancji będą miały zastosowanie uproszczone minimalne wymagania w zakresie informacji, czy pełny zestaw informacji określony w załączniku VII.

Wykaz sporządzono przy użyciu publicznie dostępnych baz danych zawierających dane doświadczalne i przy użyciu wyników modelu (Q)SAR. Wskazania dla niebezpiecznych właściwości toksykologicznych lub ekotoksykologicznych wraz z informacjami na temat zastosowań lub innymi dostępnymi informacjami porównywano z kryteriami określonymi w załączniku III.

Jeśli substancja nie figuruje w wykazie, niekoniecznie oznacza to, że nie spełnia ona kryteriów dla załącznika III. Analogicznie, jeśli substancja figuruje w powyższym wykazie, rejestrujący może nadal skorzystać z uproszczonych wymagań w zakresie informacji, ale pod warunkiem, że jest to uzasadnione.

Zwracamy uwagę, że wykaz nie jest narzędziem klasyfikacji, wskazuje jedynie na ewentualne obawy dotyczące substancji. Na przykład, fakt, że substancja jest wskazana w rubryce „Podejrzewane działanie mutagenne", nie oznacza, że ECHA uważa tę substancję za sklasyfikowaną jako substancję o działaniu mutagennym. Należy uwzględnić wszelkie dowody przed podjęciem decyzji dotyczącej klasyfikacji.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Last updated 18 maja 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
286-730-2
85353-67-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
305-379-9
94481-52-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
250-141-9
30348-72-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
262-930-5
61702-93-0
Suspected persistent in the environment
Details
203-073-9
103-04-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
226-013-3
5219-61-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
236-084-2
13147-57-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
613-624-9
6457-49-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
248-623-9
27726-32-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
260-608-9
57184-01-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
247-604-2
26309-95-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
248-622-3
27726-31-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
264-509-1
63836-75-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
237-095-5
13610-02-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
213-331-2
937-61-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
221-509-6
3126-95-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
289-445-1
88768-45-0
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
246-932-3
25387-93-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
609-448-7
3760-95-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
600-614-4
104898-06-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
601-440-1
116619-64-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
604-814-2
1517-69-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
602-940-2
123536-14-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
613-060-3
62600-71-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
611-818-8
5933-40-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
241-061-5
16982-00-6
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
606-637-6
20780-53-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
220-532-9
2799-16-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
618-772-8
91599-81-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
609-954-8
41720-98-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
223-580-9
3966-32-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
622-897-3
106268-95-5
Suspected mutagen
Details
601-353-9
115314-17-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
615-707-5
7202-43-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
244-747-2
22038-85-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
291-749-4
90471-79-7
Suspected skin sensitiser
Details
208-768-0
541-15-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
259-246-4
54582-01-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
200-567-6
63-89-8
Suspected skin sensitiser
Details
249-477-9
29169-63-9
Suspected mutagen
Details
258-176-1
52780-13-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
248-056-7
26853-31-6
Suspected toxic for reproduction
Details
266-167-9
66116-55-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
255-533-3
41753-54-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
202-738-0
99-18-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
606-048-4
18531-94-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
304-946-8
94293-53-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
286-230-4
85201-39-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
278-968-0
78684-62-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
262-735-5
61364-37-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
274-099-6
69735-34-8
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
266-751-3
67596-84-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
250-145-0
30356-08-2
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
274-451-9
70222-88-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
301-500-4
94022-07-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
304-403-5
94265-97-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
274-599-4
70419-11-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
220-673-6
2858-66-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
228-167-7
6152-82-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
613-531-3
64265-77-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
215-852-0
1429-59-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
261-003-2
57883-06-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
260-636-1
57231-32-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
249-278-7
28874-52-4
Suspected toxic for reproduction
Details
216-076-5
1490-20-6
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
247-894-0
26662-94-2
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
213-963-9
1069-79-0
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
250-713-8
31576-00-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
253-654-6
37755-50-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
215-961-3
1461-27-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
215-808-0
1415-73-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
203-368-2
106-16-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
227-283-5
5762-36-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
268-723-6
68134-02-1
Suspected toxic for reproduction
Details
215-353-8
1323-38-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
247-669-7
26402-31-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
253-207-5
36781-76-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
253-204-9
36781-74-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
246-195-8
24356-94-3
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
247-824-9
26585-74-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
257-920-2
52437-39-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
257-952-7
52486-39-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
254-546-1
39624-66-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
240-653-0
16595-76-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
213-968-6
1070-08-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
238-880-5
14811-92-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
207-824-1
496-65-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
618-996-6
94050-90-5
Harmonised classification for eye damage
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
258-755-9
53771-94-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
251-399-5
33178-97-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
615-135-6
70630-17-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye damage
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
258-352-8
53086-14-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
234-214-2
10597-89-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
231-090-1
7436-62-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
226-086-1
5267-64-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
254-134-1
38819-28-2
Suspected carcinogen
Suspected skin sensitiser
Details
606-353-2
196601-69-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
227-476-4
5856-63-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
252-524-6
35353-41-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
254-949-2
40512-60-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
-
178961-20-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
257-264-7
51543-40-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
254-555-0
39638-34-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
244-026-2
20777-39-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
255-573-1
41884-28-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
617-190-1
81025-83-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
615-241-2
71031-02-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
613-313-8
6368-20-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
265-330-1
65058-23-3
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
274-678-3
70579-62-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
612-972-9
62249-81-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
258-671-2
53625-25-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
272-654-7
68901-11-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
204-811-2
126-91-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
214-250-5
1117-61-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
243-812-2
20425-54-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
300-074-7
93919-89-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
305-129-9
94345-75-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
605-904-4
180637-89-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected skin sensitiser
Details
277-868-4
74431-52-0
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
234-133-2
10550-58-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
245-850-5
23733-65-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
230-373-7
7076-23-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
255-810-9
42411-55-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
210-909-6
625-72-9
Suspected toxic for reproduction
Details
230-803-3
7326-19-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
608-745-9
324763-39-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
214-794-3
1195-31-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
259-759-3
55694-87-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
200-230-3
55-31-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
258-999-6
54148-08-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
256-245-0
45791-36-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
300-363-8
93939-74-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
226-908-9
5543-58-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
245-294-3
22885-98-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
247-191-9
25698-27-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
257-634-8
52067-90-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Details
246-333-7
24593-49-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
264-000-4
63215-85-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
244-567-4
21752-33-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
253-881-0
38325-02-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
272-136-0
68742-86-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
285-035-1
85006-04-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
250-090-2
30199-26-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
601-159-4
112101-81-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
277-467-4
73422-72-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
224-167-6
4221-98-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
229-462-3
6544-40-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
278-008-0
74841-72-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
259-045-1
54256-33-6
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
278-413-2
76291-91-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
224-957-0
4573-50-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
275-471-0
71461-24-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
245-966-6
23979-41-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
256-290-6
46989-59-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
284-161-4
84792-41-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
299-021-8
93841-51-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
257-199-4
51431-08-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
235-961-7
13071-11-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
249-507-0
29208-41-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
242-642-6
18877-64-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
299-022-3
93841-52-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
241-582-8
17609-52-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
266-166-3
66116-54-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
249-455-9
29125-25-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
238-967-8
14898-79-4
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
227-756-6
5967-73-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
266-388-0
66514-85-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
607-565-8
25137-01-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
613-772-4
65291-30-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
240-575-7
16509-46-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
613-932-3
66423-09-4
Suspected carcinogen
Suspected toxic for reproduction
Details
298-036-7
93777-08-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
242-976-2
19342-01-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
212-552-1
826-10-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
206-143-7
303-47-9
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
254-028-5
38594-96-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
265-497-0
65135-27-5
Suspected carcinogen
Suspected skin sensitiser
Details
222-803-7
3616-78-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
244-570-0
21752-35-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
247-797-3
26553-34-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
247-195-0
25705-52-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
217-024-4
1723-00-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
200-295-8
56-88-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
236-232-6
13250-12-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
252-106-3
34592-47-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
280-198-5
83150-78-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
232-081-5
7785-53-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
232-082-0
7785-54-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
249-478-4
29169-64-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
234-094-1
10531-50-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
247-999-1
26774-88-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
255-108-2
40849-48-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
277-656-1
74009-52-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
227-634-2
5913-13-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
277-482-6
73494-49-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
260-287-5
56613-80-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
211-371-5
641-12-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
245-536-8
23257-56-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
248-531-9
27565-41-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2