Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Wykaz zgodnie z załącznikiem III

Wykaz zgodnie z załącznikiem III

ECHA sporządziła wykaz substancji, które prawdopodobnie spełniają kryteria określone w załączniku III do rozporządzenia REACH. Wykaz ma pomóc rejestrującym zorientować się, czy w stosunku do ich substancji będą miały zastosowanie uproszczone minimalne wymagania w zakresie informacji, czy pełny zestaw informacji określony w załączniku VII.

Wykaz sporządzono przy użyciu publicznie dostępnych baz danych zawierających dane doświadczalne i przy użyciu wyników modelu (Q)SAR. Wskazania dla niebezpiecznych właściwości toksykologicznych lub ekotoksykologicznych wraz z informacjami na temat zastosowań lub innymi dostępnymi informacjami porównywano z kryteriami określonymi w załączniku III.

Jeśli substancja nie figuruje w wykazie, niekoniecznie oznacza to, że nie spełnia ona kryteriów dla załącznika III. Analogicznie, jeśli substancja figuruje w powyższym wykazie, rejestrujący może nadal skorzystać z uproszczonych wymagań w zakresie informacji, ale pod warunkiem, że jest to uzasadnione.

Zwracamy uwagę, że wykaz nie jest narzędziem klasyfikacji, wskazuje jedynie na ewentualne obawy dotyczące substancji. Na przykład, fakt, że substancja jest wskazana w rubryce „Podejrzewane działanie mutagenne", nie oznacza, że ECHA uważa tę substancję za sklasyfikowaną jako substancję o działaniu mutagennym. Należy uwzględnić wszelkie dowody przed podjęciem decyzji dotyczącej klasyfikacji.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Last updated 18 maja 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
613-794-4
65433-80-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
200-263-3
56-25-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
251-076-9
32511-34-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
207-352-6
464-43-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
243-750-6
20347-65-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
601-142-1
111969-64-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
604-876-0
15291-77-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
618-753-4
91465-08-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
611-302-2
55701-03-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
606-950-8
22189-32-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
613-422-0
64058-48-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
682-397-6
17351-75-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
927-226-0
15177-67-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
919-945-3
3399-22-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
616-668-7
79200-56-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
603-999-7
137071-32-0
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
258-045-9
52612-42-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
258-886-1
53955-46-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
247-996-5
26771-11-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
218-270-5
2102-59-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
230-414-9
7111-29-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
245-851-0
23733-66-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
266-709-4
67518-98-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
250-744-7
31638-54-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
233-652-1
10293-06-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
246-373-5
24629-78-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
266-708-9
67518-96-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
224-780-9
4489-14-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
225-067-5
4638-92-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
263-318-0
61914-47-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
612-059-5
609799-22-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
618-267-2
89365-50-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
603-031-3
125116-23-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
214-088-5
1079-01-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
601-570-9
118864-75-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
225-160-0
4695-62-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
252-858-2
36065-15-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
220-446-1
2767-84-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
209-862-4
595-31-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
608-076-2
27298-97-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
600-536-0
10420-89-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
631-368-6
125224-62-6
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
207-856-6
498-15-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
610-106-4
43119-28-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
613-140-8
63106-93-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
603-144-8
126456-43-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
606-765-2
21436-03-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
614-051-7
67333-70-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
608-420-1
29841-69-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
614-178-8
67928-53-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
606-811-1
216394-07-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
606-096-6
18680-27-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
211-360-5
639-99-6
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
605-513-9
168316-95-8
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
609-814-6
402957-28-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
615-098-6
702-82-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
616-751-8
79902-63-9
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
604-822-6
152044-54-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
227-706-3
5947-49-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
682-587-9
172015-79-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
616-702-0
79559-97-0
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
606-337-5
19545-26-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
604-778-8
151213-40-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
616-743-4
79831-76-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
245-554-6
23283-97-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
201-860-1
88-84-6
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
258-046-4
52612-52-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
260-309-3
56650-12-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
247-994-4
26771-06-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
278-527-2
76704-28-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
224-792-4
4497-92-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
208-135-9
512-13-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
266-625-8
67253-41-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
288-376-4
85717-26-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
207-353-1
464-45-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
264-114-4
63373-82-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
256-266-5
46365-22-4
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
268-063-9
67999-30-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
287-591-0
85551-27-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
288-236-2
85699-69-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
208-130-1
511-59-1
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
247-993-9
26770-95-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
218-858-1
2259-14-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
218-268-4
2102-58-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
230-332-3
7053-79-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
253-844-9
38235-58-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
605-706-8
174079-87-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
225-825-5
5103-71-9
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
206-272-9
319-86-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
243-419-6
19899-32-2
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
206-270-8
319-84-6
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
220-384-5
2746-19-2
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
258-647-1
53584-57-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
220-043-0
2613-72-1
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
306-358-7
97158-28-6
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
225-441-8
4850-28-6
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
252-914-6
36208-34-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
252-916-7
36208-59-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
252-913-0
36208-33-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
225-591-4
4948-28-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1