Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Wykaz zgodnie z załącznikiem III

Wykaz zgodnie z załącznikiem III

ECHA sporządziła wykaz substancji, które prawdopodobnie spełniają kryteria określone w załączniku III do rozporządzenia REACH. Wykaz ma pomóc rejestrującym zorientować się, czy w stosunku do ich substancji będą miały zastosowanie uproszczone minimalne wymagania w zakresie informacji, czy pełny zestaw informacji określony w załączniku VII.

Wykaz sporządzono przy użyciu publicznie dostępnych baz danych zawierających dane doświadczalne i przy użyciu wyników modelu (Q)SAR. Wskazania dla niebezpiecznych właściwości toksykologicznych lub ekotoksykologicznych wraz z informacjami na temat zastosowań lub innymi dostępnymi informacjami porównywano z kryteriami określonymi w załączniku III.

Jeśli substancja nie figuruje w wykazie, niekoniecznie oznacza to, że nie spełnia ona kryteriów dla załącznika III. Analogicznie, jeśli substancja figuruje w powyższym wykazie, rejestrujący może nadal skorzystać z uproszczonych wymagań w zakresie informacji, ale pod warunkiem, że jest to uzasadnione.

Zwracamy uwagę, że wykaz nie jest narzędziem klasyfikacji, wskazuje jedynie na ewentualne obawy dotyczące substancji. Na przykład, fakt, że substancja jest wskazana w rubryce „Podejrzewane działanie mutagenne", nie oznacza, że ECHA uważa tę substancję za sklasyfikowaną jako substancję o działaniu mutagennym. Należy uwzględnić wszelkie dowody przed podjęciem decyzji dotyczącej klasyfikacji.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Last updated 18 maja 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
244-770-8
22089-22-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
218-828-8
2244-21-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
215-244-5
1314-84-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
215-334-4
1322-23-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
209-147-7
556-99-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
206-433-3
341-02-6
Suspected skin sensitiser
Details
625-775-8
1726-94-9
Suspected bioaccumulative
Details
245-368-5
22986-69-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
206-589-2
355-50-0
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
604-291-0
142469-14-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
247-538-4
26248-41-9
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
252-645-4
35619-65-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
603-543-7
131983-72-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
248-724-8
27911-72-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
304-665-0
94277-81-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
209-729-0
591-71-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
263-634-9
62609-87-4
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
279-091-6
79135-90-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
237-287-9
13721-39-6
Suspected mutagen
Details
258-066-3
52642-40-7
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
285-897-9
85154-17-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
249-654-0
29462-95-1
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
248-860-8
28138-78-5
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
248-061-4
26856-59-7
Suspected persistent in the environment
Details
282-112-1
84100-31-2
Suspected persistent in the environment
Details
225-962-0
5182-30-9
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
248-959-6
28316-43-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
299-196-0
93857-60-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
299-197-6
93857-61-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
263-306-5
61894-02-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
414-070-9
129050-62-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Details
414-130-4
119710-96-2
Harmonised classification for acute toxicity
Details
298-576-3
93805-91-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
299-821-7
93904-87-1
Suspected persistent in the environment
Details
264-597-1
63998-93-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
205-758-8
150-38-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected toxic for reproduction
Details
270-046-6
68400-56-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
240-737-7
16693-68-8
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
300-907-4
93964-62-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
274-952-2
70865-25-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
274-867-0
70776-19-1
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
287-923-4
85614-38-6
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
281-882-6
84051-92-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
269-329-7
68226-91-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
216-668-3
1637-73-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
222-641-7
3564-18-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
298-187-9
93778-50-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
239-148-8
15096-52-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
286-743-3
85371-60-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
236-466-9
13390-52-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
268-788-0
68140-31-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
268-354-0
68081-74-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
268-426-1
68084-14-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
267-613-5
67893-09-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
280-848-8
83784-17-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
228-783-6
6358-69-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
229-684-0
6655-96-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
212-987-7
901-79-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
274-962-7
70865-34-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
274-964-8
70865-36-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
279-705-2
81207-64-9
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
269-356-4
68227-44-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
222-836-7
3626-30-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
267-713-9
67906-46-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
267-716-5
67906-48-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
277-871-0
74432-28-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
277-445-4
73398-47-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
241-777-8
17804-51-2
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
233-374-0
10134-33-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
273-840-0
69031-54-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
273-841-6
69031-55-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
215-383-1
1324-58-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
258-700-9
53683-45-7
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
229-397-0
6507-78-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
231-003-7
7401-69-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
281-788-5
84030-17-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
259-396-0
54914-98-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
267-198-0
67815-69-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
285-711-6
85135-90-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
233-309-6
10114-24-6
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
287-294-6
85455-58-9
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
287-295-1
85455-59-0
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
249-844-3
29779-17-7
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
280-489-7
83567-04-8
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
235-466-6
12237-01-3
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
274-440-9
70210-43-4
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
274-953-8
70865-26-8
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
274-418-9
70210-21-8
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
264-721-4
64181-81-3
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
245-719-2
23532-29-8
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
267-989-0
67969-87-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
228-057-9
6104-56-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
279-496-8
80573-11-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
279-080-6
79135-80-1
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
268-424-0
68084-12-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
268-425-6
68084-13-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
288-029-7
85631-80-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
275-919-5
71720-92-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
279-081-1
79135-81-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
264-495-7
63817-39-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
274-423-6
70210-26-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
274-349-4
70161-14-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
219-968-2
2587-59-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
260-696-9
57359-00-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
273-336-0
68957-39-1
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
269-283-8
68214-03-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
255-105-6
40842-88-4
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
276-405-3
72152-51-3
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
267-993-2
67969-92-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
232-322-4
8003-69-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
279-047-6
79057-88-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
273-902-7
69178-38-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
229-326-3
6473-13-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
217-699-5
1934-21-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
274-963-2
70865-35-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
238-899-9
14835-74-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
241-718-6
17716-41-5
Suspected persistent in the environment
Details
240-823-4
16768-46-0
Suspected persistent in the environment
Details
225-742-4
5045-23-8
Suspected persistent in the environment
Details
257-967-9
52499-86-2
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
257-938-0
52469-75-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
257-939-6
52469-76-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
288-423-9
85721-13-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
219-384-8
2429-73-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
266-251-5
66214-51-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
229-152-8
6420-22-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
277-356-0
73287-56-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
288-759-6
85895-84-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
280-121-5
83006-71-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
277-753-9
74186-17-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
288-070-0
85650-61-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
288-542-6
85750-16-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
300-504-3
93941-05-0
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
245-494-0
23211-47-4
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
277-033-4
72927-92-5
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
274-444-0
70210-46-7
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
288-026-0
85631-77-2
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
274-417-3
70210-20-7
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
277-366-5
73297-02-6
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
277-616-3
73816-74-7
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
276-911-4
72829-25-5
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
281-866-9
84045-65-8
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
276-906-7
72829-14-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
274-456-6
70224-85-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
268-046-6
67990-23-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
268-045-0
67990-22-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
229-327-9
6473-15-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
223-334-0
3841-15-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
278-160-8
75268-73-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
276-403-2
72152-49-9
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
267-712-3
67906-45-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
267-714-4
67906-47-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
274-398-1
70210-00-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
226-545-6
5422-17-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
229-387-6
6505-12-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
228-826-9
6360-29-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
300-910-0
93964-64-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
274-399-7
70210-01-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
284-341-2
84852-30-2
Suspected mutagen
Details
288-283-9
85711-25-7
Suspected mutagen
Details
292-378-0
90604-82-3
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
276-698-8
72496-85-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
228-801-2
6359-51-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
288-616-8
85851-56-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
276-704-9
72496-92-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
302-957-2
94135-86-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
288-031-8
85631-82-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
219-303-6
2407-13-8
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
229-035-1
6406-87-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
233-981-0
10482-42-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
274-024-7
69511-01-9
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
255-357-7
41423-92-1
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
277-440-7
73398-42-2
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
277-439-1
73398-41-1
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
241-743-2
17752-85-1
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
260-832-7
57583-69-4
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
276-411-6
72152-58-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
303-301-8
94160-19-7
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
249-076-9
28546-93-2
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
216-787-0
1667-99-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
282-054-7
84083-06-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
244-777-6
22094-98-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
279-463-8
80419-51-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
282-058-9
84083-10-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
283-245-8
84583-92-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
287-270-5
85455-35-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
222-030-5
3321-13-9
Suspected persistent in the environment
Details
280-118-9
83006-69-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
280-140-9
83027-38-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
276-501-5
72230-95-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
236-140-6
13186-45-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
229-163-8
6420-43-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
281-869-5
84045-67-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
229-164-3
6420-44-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
268-427-7
68084-15-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
267-779-9
67923-63-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
229-162-2
6420-41-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
233-780-8
10359-95-2
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
222-125-1
3354-97-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
276-372-5
72139-15-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2