Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Wykaz zgodnie z załącznikiem III

Wykaz zgodnie z załącznikiem III

ECHA sporządziła wykaz substancji, które prawdopodobnie spełniają kryteria określone w załączniku III do rozporządzenia REACH. Wykaz ma pomóc rejestrującym zorientować się, czy w stosunku do ich substancji będą miały zastosowanie uproszczone minimalne wymagania w zakresie informacji, czy pełny zestaw informacji określony w załączniku VII.

Wykaz sporządzono przy użyciu publicznie dostępnych baz danych zawierających dane doświadczalne i przy użyciu wyników modelu (Q)SAR. Wskazania dla niebezpiecznych właściwości toksykologicznych lub ekotoksykologicznych wraz z informacjami na temat zastosowań lub innymi dostępnymi informacjami porównywano z kryteriami określonymi w załączniku III.

Jeśli substancja nie figuruje w wykazie, niekoniecznie oznacza to, że nie spełnia ona kryteriów dla załącznika III. Analogicznie, jeśli substancja figuruje w powyższym wykazie, rejestrujący może nadal skorzystać z uproszczonych wymagań w zakresie informacji, ale pod warunkiem, że jest to uzasadnione.

Zwracamy uwagę, że wykaz nie jest narzędziem klasyfikacji, wskazuje jedynie na ewentualne obawy dotyczące substancji. Na przykład, fakt, że substancja jest wskazana w rubryce „Podejrzewane działanie mutagenne", nie oznacza, że ECHA uważa tę substancję za sklasyfikowaną jako substancję o działaniu mutagennym. Należy uwzględnić wszelkie dowody przed podjęciem decyzji dotyczącej klasyfikacji.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Last updated 18 maja 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
-
76714-88-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
-
178961-20-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
-
7411-47-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
2163-79-3
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
4482-55-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
-
6202-15-9
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
540-73-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
-
5836-73-7
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
7076-53-1
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
1563-67-3
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
130014-35-6
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
-
21436-97-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
-
26766-27-8
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
72319-19-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
136-25-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
-
4301-50-2
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
919-76-6
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
15271-41-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
-
2532-43-6
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
51-14-9
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
10027-06-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
-
132207-32-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
34492-97-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
51337-71-4
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
74195-78-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
7572-29-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Details
-
108-34-9
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
8069-76-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
-
63919-26-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
-
19372-20-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
83-59-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
-
12035-71-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
5827-05-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
-
1314-04-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
12673-58-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
99688-47-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
29873-36-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
2810-74-4
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
65229-23-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
16039-61-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
11132-10-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
299-45-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
-
572-48-5
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
5826-76-6
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
17169-61-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
59536-65-1
Suspected carcinogen
Suspected toxic for reproduction
Details
-
5787-96-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
953-17-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Details
-
36614-38-7
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
2703-37-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2