Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Wykaz zgodnie z załącznikiem III

Wykaz zgodnie z załącznikiem III

ECHA sporządziła wykaz substancji, które prawdopodobnie spełniają kryteria określone w załączniku III do rozporządzenia REACH. Wykaz ma pomóc rejestrującym zorientować się, czy w stosunku do ich substancji będą miały zastosowanie uproszczone minimalne wymagania w zakresie informacji, czy pełny zestaw informacji określony w załączniku VII.

Wykaz sporządzono przy użyciu publicznie dostępnych baz danych zawierających dane doświadczalne i przy użyciu wyników modelu (Q)SAR. Wskazania dla niebezpiecznych właściwości toksykologicznych lub ekotoksykologicznych wraz z informacjami na temat zastosowań lub innymi dostępnymi informacjami porównywano z kryteriami określonymi w załączniku III.

Jeśli substancja nie figuruje w wykazie, niekoniecznie oznacza to, że nie spełnia ona kryteriów dla załącznika III. Analogicznie, jeśli substancja figuruje w powyższym wykazie, rejestrujący może nadal skorzystać z uproszczonych wymagań w zakresie informacji, ale pod warunkiem, że jest to uzasadnione.

Zwracamy uwagę, że wykaz nie jest narzędziem klasyfikacji, wskazuje jedynie na ewentualne obawy dotyczące substancji. Na przykład, fakt, że substancja jest wskazana w rubryce „Podejrzewane działanie mutagenne", nie oznacza, że ECHA uważa tę substancję za sklasyfikowaną jako substancję o działaniu mutagennym. Należy uwzględnić wszelkie dowody przed podjęciem decyzji dotyczącej klasyfikacji.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Last updated 18 maja 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
281-315-2
83922-86-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
218-738-9
2223-58-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
267-434-2
67860-00-8
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
607-543-8
2510-00-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
203-569-5
108-29-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
213-761-0
1008-76-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
231-354-6
7499-60-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
228-440-0
6268-00-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
278-362-6
76019-91-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
271-422-2
68555-31-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
300-608-9
93942-55-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
289-481-8
89229-91-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
275-236-2
71172-63-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
275-237-8
71172-66-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
207-378-8
466-93-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
200-401-2
58-89-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for effects on or via lactation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
275-229-4
71172-39-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
281-222-7
83898-14-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
257-422-5
51787-96-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
260-122-7
56343-98-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
274-540-2
70289-00-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
285-492-7
85099-36-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
275-065-3
70964-91-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
239-845-7
15760-18-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
228-719-7
6336-53-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
227-800-4
5984-94-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
249-338-2
28958-85-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
208-506-5
531-35-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
217-543-6
1883-32-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
210-371-2
614-19-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
225-617-4
4971-56-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
268-435-0
68084-26-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
203-066-0
102-96-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
211-287-9
637-50-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
276-087-6
71850-04-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
265-931-9
65813-53-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
261-231-2
58379-60-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
227-857-5
6006-81-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
277-048-6
72928-06-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
216-128-7
1504-55-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
207-801-6
495-45-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
267-971-2
67969-64-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
223-798-4
4078-19-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
285-489-0
85099-33-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
255-039-8
40691-66-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
280-467-7
83498-24-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
208-108-1
510-07-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
300-606-8
93942-53-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
300-607-3
93942-54-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
241-407-5
17371-45-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
279-646-2
80997-87-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
221-030-2
2979-22-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
261-152-3
58176-63-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
263-737-9
62819-95-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
604-419-5
144490-03-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
608-526-8
3080-30-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
610-086-7
42926-89-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
207-379-3
466-94-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
208-393-2
526-55-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
234-072-1
10522-41-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
309-245-0
100208-43-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
301-143-4
93981-57-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
269-990-1
68399-78-0
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
200-721-2
69-96-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
242-025-1
18138-93-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
262-282-3
60533-05-3
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
286-899-2
85392-40-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
253-184-1
36747-96-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
273-370-6
68958-51-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
606-083-5
18642-44-9
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
604-935-0
15397-15-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
614-075-8
67525-66-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
606-186-5
18968-05-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
210-074-8
604-69-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
236-018-2
13100-46-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
207-756-2
492-61-5
Suspected skin sensitiser
Details
251-404-0
33204-32-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
612-938-3
6205-69-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
601-302-0
114162-64-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
229-896-3
6820-54-8
Suspected toxic for reproduction
Details
280-985-3
83833-12-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
609-601-8
38954-67-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
245-476-2
23180-57-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
254-170-8
38874-32-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
617-397-7
82854-37-3
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
612-110-1
61276-17-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
610-433-2
487-60-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
248-445-1
27409-30-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
254-247-6
39012-20-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
282-721-2
84332-92-3
Suspected toxic for reproduction
Details
606-994-8
22352-19-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
298-870-1
93839-96-4
Suspected toxic for reproduction
Details
280-989-5
83833-15-2
Suspected toxic for reproduction
Details
611-686-1
58511-73-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
604-691-5
14937-32-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
224-008-0
4163-60-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
604-065-1
138182-21-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
610-634-5
51224-13-6
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
303-384-0
94166-86-6
Suspected carcinogen
Details
305-036-3
94333-57-0
Suspected toxic for reproduction
Details
308-963-1
99192-54-8
Suspected toxic for reproduction
Details
305-037-9
94333-58-1
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
305-038-4
94333-59-2
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
213-317-6
936-59-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
210-757-0
622-86-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
283-726-2
84697-16-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
203-131-3
103-64-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
215-948-2
1459-00-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
208-392-7
526-53-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
279-968-3
82461-15-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
616-093-1
744266-99-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
601-291-2
113969-07-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
612-859-4
61968-29-4
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
617-665-3
850547-54-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
608-863-0
3334-65-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
609-501-4
379734-02-8
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
608-718-1
321912-47-4
Harmonised classification for eye damage
Details
617-664-8
850546-74-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
606-294-2
193486-83-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
601-914-8
12217-86-6
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
617-663-2
850545-42-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
602-793-4
122607-66-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
614-389-5
68248-10-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
615-234-4
71002-49-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
613-007-4
62323-09-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
600-927-6
109682-06-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
613-167-5
6315-60-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
605-278-2
16217-23-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
617-958-6
87084-79-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
262-307-8
60577-23-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
259-513-5
55179-31-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
616-727-7
79-75-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
204-840-0
127-40-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
303-504-1
94200-28-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
283-441-3
84642-64-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
212-194-6
768-49-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
266-571-5
67106-67-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
207-083-4
432-68-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
230-740-1
7299-86-7
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
261-212-9
58336-07-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
250-771-4
31704-80-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
275-066-9
70964-95-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
265-036-3
64740-38-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
229-846-0
6784-13-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
249-266-1
28839-13-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
242-366-6
18479-68-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
278-762-0
77758-68-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
278-761-5
77758-65-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
225-363-4
4802-20-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
277-846-4
74398-43-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
252-910-4
36207-25-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
304-876-8
94291-52-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
303-616-0
94201-31-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
276-333-2
72089-08-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
214-934-3
1217-08-9
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
289-380-9
88122-28-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
244-284-6
21236-74-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
223-966-7
4142-74-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
289-383-5
88122-31-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
283-166-9
84540-71-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
303-848-2
94231-32-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
230-606-2
7217-71-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
266-325-7
66346-04-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
266-324-1
66345-62-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
278-497-0
76608-49-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
259-537-6
55219-65-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
279-475-3
80456-55-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
299-115-9
93851-06-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
299-114-3
93851-05-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
278-498-6
76608-88-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
213-495-5
959-23-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
264-327-2
63573-84-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
224-419-5
4352-42-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
275-762-2
71648-33-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
251-770-1
33974-27-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
218-936-5
2294-74-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
281-221-1
83898-13-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
243-020-7
19395-41-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
200-719-1
69-91-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
202-069-4
91-48-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
217-493-5
1871-76-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
241-861-4
17918-11-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
231-506-1
7598-80-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
260-648-7
57248-89-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
214-964-7
1227-99-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
200-073-0
50-97-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
259-024-7
54196-77-9
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
238-221-1
14294-62-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
216-171-1
1517-63-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
227-860-1
6007-78-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
277-991-3
74764-66-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
215-990-1
1467-70-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
283-013-6
84522-17-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
224-426-3
4354-49-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
245-362-2
22980-09-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
226-810-6
5472-13-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
202-916-8
101-11-1
Suspected persistent in the environment
Details
218-992-0
2309-47-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
255-665-1
42122-41-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
245-630-9
23389-75-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1